¨

Brugte 141 millioner på vikarer - men intet tyder på bedrag hos Kofoedsminde

00:34

Kofoedsminde ligger ved Rødby på Lolland og tager sig af omkring 70 dømte udviklingshæmmede.

Institutionen Kofoedsminde har været under mistanke om overbetaling og bedrag efter at have brugt 141 millioner kroner på vikarer over fem år.

Der er ingen tegn på overfakturering og besvigelse.

Sådan lyder konklusionen fra en ekstern revisionsundersøgelse, som Region Sjælland har igangsat om specialinstitutionen Kofoedsminde, der huser udviklingshæmmede kriminelle.

Specialinstitutionen har været under mistanke grundet et samarbejde med de private vikarleverandører Vikar Specialisten og CS-vagt, hvor der over en femårig periode, ifølge TV2, er blevet brugt 141 millioner kroner på eksterne vikarer fra 2014 til 2018.

Bestillingen af revisionsrapporten kommer på baggrund af flere anonyme beskyldninger mod institutionen, og at TV-programmet Operation X og Fagbladet FOA undersøgte de økonomiske forhold hos Koefodsminde i foråret. Det fik Region Sjælland til at frygte, at der var foregået noget ulovligt.

Det har ikke givet os grundlag for at mistænke besvigelser eller overfakturering

Michael Nørgaard, socialdirektør i Region Sjælland

Ingen tegn på kriminelle forhold

Det er revisionsfirmaet BDO, der har lavet den eksterne revisionsundersøgelse. Nu har de så offentliggjort konklusionen. Der er ikke fundet dokumentation for, at der er foregået noget kriminelt. Derudover er der ikke fundet tegn på overbetaling i stikprøver om det stigende vikarbureau. 

- Vi er glade for, at den eksterne revision ikke har fundet tegn på kriminelle forhold i undersøgelsen. Det har ligget os meget på sinde at komme til bunds i de forhold, vi som offentlig institution har mulighed for at undersøge. Det har ikke givet os grundlag for at mistænke besvigelser eller overfakturering, siger Michael Nørgaard, socialdirektør i Region Sjælland, i en pressemeddelelse.

Det er især overbetaling til vikarbureauerne, der har været mistanke om. Den mistanke blev styrket på grund af, at de to vikarbureauer er ejet af Claus Martin Stechnik, der privat er gode venner med Kofoedmindes nu tidligere viceforstander, Flemming Lund. Flemming Lund blev tidligere på året fritstillet med øjeblikkelig virkning på grund af en personalesag, som ikke blev uddybet.

Der skal rettes op

Til trods for, der ikke er fundet dokumentation for kriminelle forhold, er der dog flere ting, som får kritik af BDO.

På Kofoedsminde er nogle borgere i et lukket miljø, mens andre her mere frie rammer. Foto: Martin Stilling - TV2 ØST

De interne procedure og arbejdsgange vedrørende indkøb skal strammes op. Det begrundes med, at reglerne om, at den nærmeste leder skal godkende et indkøb, ikke bliver overholdt.

- De interne procedurer og arbejdsgange omkring indkøb skal strammes op på specialinstitutionen Kofoedsminde. Vi er derfor i gang med at indgå en aftale med revisionsfirmaet BDO om at se på, hvad og hvordan der skal rettes op. BDO skal efterfølgende også kontrollere, at det bliver efterlevet, siger Michael Nørgaard og fortsætter:

Det står klart, at dokumentationen i flere tilfælde har været mangelfuld

Michael Nørgaard, socialdirektør i Region Sjælland

- Det står klart, at dokumentationen i flere tilfælde har været mangelfuld. Der har været flere tilfælde, hvor der ikke har været fire øjne på diverse indkøb. Vi ønsker derfor også at styrke ledelsen på Kofoedsminde med en profil, der har de rette kompetencer på det administrative område til at kunne rette op og sikre den rette kombination af faglighed i ledelsen af institutionen, siger Michael Nørgaard i pressemeddelelsen.

Svært ved at rekruttere

Årsagen til at Kofoedsminde har brugt så mange penge på vikarer skyldes flere forhold. Blandt andet er antallet af udviklingshæmmede på intuitionen steget med 50 procent inden for de seneste par år, og så har det været svært at finde nok kvalificeret arbejdskraft.

Derfor har man været nødt til at hyre mere ufaglært arbejdskraft, hvilket medførte en frygt for, at der ville komme flere konflikter på institutionen.

- Hvis der er for meget ikke-fagligt personale, er jeg bange for, at volden eskalerer dernede. Det går selvfølgelig ud over personalet også, sagde Torben Hollmann fra FOA i foråret til TV2 ØST.

Region Sjælland har udover revisionsundersøgelsen også fremlagt en indsatsplan for Udvalget for Social og Psykiatri i Region Sjælland. Målet er at få et højere uddannelsesniveau på Kofoedsminde og nedbringe antallet af eksterne vikarer. Derudover skal en del af det nuværende personale yderligere kvalificeres og 60 procent af fremtidig ledige stillinger skal besættes af faglært personale.

Rapporten kort:

- Vi kan ikke bevise svig. Men vi kan heller ikke afvise, at det er sket.

Sådan lyder den korte version af rapporten, som BDO har lavet af økonomien af Kofoedsminde ovenpå det stormvejr, som virksomheden har været ude i tidligere på året.

 

Beskyldningen var, at der var overfaktureret vikarpriser - som skulle være betalt ved overfakturerede bilagsydelser. Dette skulle give viceforstanderen mulighed for at rejse med direktøren for vikarbureauet, der var hans gode ven.

 

Dette kunne måske forklare et stort skred i vikarudgifterne på institutionen, lød anklagerne. Udgifterne var ikke forudset i virksomhedens budgetter, men skyldes sandsynligvis, at der i perioden har været en stor vækst i antallet af beboere på institutionen, der ofte har været mere plejekrævende end tidligere.

 

Der er tale om en omfattende gennemgang af virksomheden og den tidligere leders mails. Blandt andet er udgifterne til vikarer måned for måned blevet gennemgået for at finde uregelmæssigheder. Det er fundet - men der er tale om helt ubetydelige sager, der både går i den ene og den anden retning. Også tre rejser er blevet undersøgt. Her er det dog godtgjort, at han selv har betalt udgifterne.

 

Der er dog rod i bilagshåndteringen, og ofte er reglerne for billag i Region Sjælland ikke blevet overholdt. Det handler om, at billagene ofte ikke er attesteret af en anden leder. Blandt andet er indkøb af droner for 113.000 kroner på institutionens regning blevet undersøgt. Det noteres dog i rapporten, at de steder, hvor indkøbsreglerne i Region Sjælland er fraveget, har det været til institutionens bedste.

 

Region Sjælland har valgt at overstrege et centralt afsnit i rapportens sagsfremstilling i den version af rapporten, som TV2 ØST har fået aktindsigt i. Afsnittet opsummerer en række anklager mod den tidligere forstander. Hvad dette afsnit omhandler, og om den tidligere viceforstander er renset for disse anklager, kan vi derfor ikke referere.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App