Utilfredse forældre holder møde om børn med særlige behov

Tirsdag aften er der indkaldt til stormøde om Kalundborg Kommunes behandling af børn med særlige behov.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Der vil formentlig være godt gang i debatten i Vinde-Helsinge Forsamlingshus syd for Kalundborg, når borgere, politikere og repræsentanter fra kommunen mødes tirsdag aften.

Stormødet med overskriften "Det er tid til forandring" er arrangeret af foreningen Bedre Psykiatri og en gruppe forældre, som er utilfredse med kommunens behandling af børn med diagnoser. De mener ikke, Kalundborg Kommune gør nok for at finde det rette tilbud til børnene.

- Min søn har kun været i skole ni gange siden nytår. Han bliver aggressiv, smider med ting og sager og mister sine basale færdigheder, fortæller Søs Dahl, hvis søn er diagnosticeret med infantil autisme.

En gruppe forældre har samlet sig i en støttegruppe for børn med diagnoser i Kalundborg Kommune på Facebook. Den har lige nu 57 medlemmer.

Kommune vil gerne være i dialog

Hos kommunen understreger direktøren på området, at man har omkring 1200 af den type børnesager, og det er en lille del af forældrene, der udtrykker utilfredshed. 

Autistist dreng
Læs også
Mor til autist: Kommunen svigter mit barn
Autistist dreng
Læs også
Mor til autist: Kommunen svigter mit barn

- Den systematik, den struktur, de økonomiske ressourcer og den faglighed, der er, skulle gerne være med til at sikre, at vi overordnet løser vores opgave godt. Det tænker, jeg vi gør. Og så vil jeg gerne være med til at være i dialog med dem, som tænker, at noget kunne være anderledes, siger Hanne Dollerup, direktør i Kalundborg Kommune.

Fra forældrene bag mødet lyder det også, at det ikke skal handle om fælles brokkeri men om konstruktiv debat.

- Det er ikke sikkert, det vil ændre noget. Men hvis vi ikke har en lille snert af tro på, vi kan være medvirkende til at ændre noget, så gjorde vi det ikke, fastslår Anne-Mette Jeppesen, som er med i arbejdsgruppen bag mødet.


Nyhedsoverblik