Mor til autist: Kommunen svigter mit barn

Vordingborg Kommune vil fjerne en fast hjælper fra en 13-årig autistisk dreng. Men det vil være til stor skade for drengen, lyder det fra moren.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Lasse Stolt Elm er ikke som andre 13-årige.

Han har diagnosen infantil autisme - en lidelse der gør, at han har store sociale vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser.

Forstyrrelserne er så gennemgribende, at der er nødt til at være en voksen omkring ham alle døgnets timer. 

Derfor bor Lasse til dagligt på et bosted, og når han er hjemme hos sin familie, er der altid en støtteperson, som har øjne på ham.

Støtteperson fjernes

Indtil videre er den opgave blevet varetaget af en bestemt støtteperson. Men det vil Vordingborg Kommune nu ændre på.

I stedet for at det er den samme person, der skal varetage opgave, vil kommunen nu have, at det skal være personer fra bostedet. Det vil betyde, at der vil være mange personaleskift, og at der i løbet af bare én weekend vil være mindst tre forskellige støttepersoner i huset.

Til skade for drengen

Og det vil Lasse slet ikke kunne håndtere, lyder det fra moren:

- Hans autisme gør, at han ikke kan håndtere personaleskift. Han reagerer voldsomt, kaster med ting, skriger, stikker af og så videre, forklarer Pia Elm, som er mor til Lasse.

Eksperter bakker op

Hendes bekymring deles af flere eksperter. I den børnefaglige undersøgelse, står der:

- Den nuværende ordning er utraditionel, men den fungerer for Lasse, og den bør derfor fortsætte.

Og Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland skriver i en underretning:

- Det er vores erfaring, at Lasse reagerer kraftigt på selv små ændringer og justeringer i en ellers massivt struktureret hverdag.

Derfor udtrykker psykiatrien bekymring for, at den nye støtteordning vil betyde, at:

- Lasses aktuelle positive udvikling, særligt med hensyn til den familiære kontakt, sættes over styr.

Kommune varetager børnenes interesser

Vordingborg kommune vil ikke udtale sig om den konkrete sag, men de fastslår, at de handler i børnenes interesse.

- Når et barn er anbragt uden for hjemmet, så er det kommunen, der overtager ansvaret for barnets udvikling og trivsel, og der skal man ind og se, hvad er det rigtigste for barnet lige nu, siger Lisbeth Mogensen, som er Børne- og kulturdirektør i Vordingborg Kommune.

Journalist: Vil det så sige, at I nogle gange ved bedre end forældrene?

- Ja, i nogle tilfælde vil vi gøre det ud fra det samlede hensyn til barnet, men der skal altid foregå en god og konstruktiv dialog med forældrene, fastslår hun.

Føler sig ikke lyttet til

Pia Elm har forsøgt at klage til ankestyrelsen men uden held. Hun er frustreret over, at kommunen ikke lytter mere til forældrenes ønske.

- Den nuværende støtteordning fungerer, og det giver ikke nogen mening at ændre det, som forældre føler man sig meget magtesløs, fordi systemet er jo så meget større end en selv, siger hun.

Det er en frustration, som mange forældre til autister deler.

Forældre føler sig dårligt behandlet

En undersøgelse foretaget af Landsforeningen Autisme viser, at omkring halvdelen af de adspurgte familier føler sig dårligt eller direkte krænket i mødet med kommunen.

- Det er faktisk mere reglen end undtagelsen, når det har at gøre med den måde, kommunen behandler familier på, det er ligesom om, man ikke rigtig har respekt for de her mennesker, det er ligesom nogle sager, der bare skal klares, siger Heidi Thamestrup, som er landsformand for Landsforeningen Autisme.

Kampen fortsætter

For Pia Elm fortsætter kampen for sønnen. 

Journalist: Hvorfor ikke prøve den nye støtteordning af?

- Lasse vil sandsynligvis begynde at køre op, skrige, stikke af og kaste med ting, og det er jo en unødvendig risiko at løbe, og jeg vil sige det sådan, det elsker jeg ham for højt til at byde ham, fastslår hun. 

Pia Elm overvejer nu, om hun skal anlægge sag ved domstolene.


Nyhedsoverblik