Protestgruppe mod Kattegatbro er glad for grønt fokus - men kæmper fortsat mod en forbindelse gennem halvø

Det er en bedre idé at kigge mere på en tunnelløsning end en bro, mener Foreningen Nej til motorvej på Røsnæs.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Arbejdet med planerne om en Kattegatforbindelse skal ikke kun have fokus på en hurtigere transportforbindelse mellem Øst- og Vestdanmark. 

Hensynet til naturen og hverdagslivet på Røsnæs skal også tages alvorligt, mens luftforuening og støjgener i forbindelse med en bro skal undersøges tilbunds.

quote Fører man en motorvej ud på overfladen på Røsnæs, vil den ødelægge hverdagslivet, og det er trods alt det vigtigste for os,

Anders Jørn Jensen, formand, foreningen Nej til motorvej på Røsnæs

Sådan lyder det fra foreningen Nej til motorvej på Røsnæs, efter at regeringen har besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast broforbindelse, som skal være for både biler og tog.

Ifølge transportminister Benny Engelbrecht (S) skal forundersøgelsen blandt andet belyse de klima- og miljømæssige aspekter.

Det grønne fokus bliver godt modtaget af foreningen, hvis formål er at samle den folkelige modstand mod en motorvej på den nordvestsjællandske halvø.

- Det er positivt, at kommissoriet har ændret sig i en mere grøn retning med den nye regering. 

- Vi bliver aldrig færdig med den her Kattegat-saga, hvis ikke tingene bliver undersøgt ordentligt. Og det er det, vi hele tiden har sagt: At tingene skal undersøges ordentligt. For så kan vi afvise projektet - eller godkende det, siger en af foreningens to formænd, Anders Jørn Jensen.

Tunnelløsning er en god idé

Uagtet at der er kommet et mere grønt fokus, er foreningen kritisk overfor ideen om at lade broen udspringe fra Røsnæs, som et af forslagene går på.

- Naturen og landskabet er ikke nok, der skal også tages hensyn til luftforurening og støj, og fører man en motorvej ud på overfladen på Røsnæs, vil den ødelægge hverdagslivet, og det er trods alt det vigtigste for os at bekæmpe, siger Anders Jørn Jensen.

I skriver på jeres Facebook-side, at foreningen ikke principielt taget stilling til idéen om en Kattegatforbindelse, og om denne skal være med vej, tog, i tunnel eller noget helt andet. Men hvis ikke den skal være igennem Røsnæs, hvor mener I så, en Kattegatforbindelse skal være?

- Det er ministerens opgave at komme med andre løsninger.

- Det er ham, der har det store apparat til det. Men det er positivt, at de mere og mere snakker om en tunnelløsning, som jeg kan forstå det. Så en ting, de kunne kigge mere i retningen af, er at starte en tunnel længere inde og tættere på Kalundborg, siger Anders Jørn Jensen.