Fund af giftige fluorstoffer i jord ved græssende kvæg vækker bekymring

Naturstyrelsen har fundet PFAS-forurening flere steder på den sjællandske vestkyst, og det bekymrer borgerne i området.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

- Jeg er målløs over, at det ikke kun er i et lokalområde. Nu har man jo så fundet det her og andre steder.

Sådan lyder det fra Mogens Anholm, der er tidligere landmand på Røsnæs.

Der er nemlig fundet PFAS-forurening flere steder på den sjællandske vestkyst fra Skælskør til Sjællands Odde. Her er Røsnæs det område, hvor grænseværdien er overskredet mest.

- Det er nok det, der gør mig meget bekymret, fordi herude er der ikke gødet eller sprøjtet i over 30 år, så det kommer ikke af landbrugsmæssig drift overhovedet. Så det er noget, der åbenbart kommer med vinden og udefra havet, og det bekymrer mig, fortæller Mogens Anholm.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Et internationalt problem

I Odsherred er der også fundet koncentrationer af PFAS over grænseværdien i græsset, hvilket giver anledning til bekymring hos den lokale landboforening.

- Man har jo den her utryghed, man får. Det er jo ikke, fordi vi har været uvidende om, at der har ligget et problem i lang tid, men nu er der endelig kommet nogle resultater, som vi kan forholde os til, siger Anders Mortensen, der er formand for Odsherred Landboforening.

- Det første man tænker på, det er jo, hvad sker der med de fødevarer, der bliver produceret de her steder?

PFAS er en fællesbetegnelse for fluorstoffer - herunder PFOS.
PFAS er en fællesbetegnelse for fluorstoffer - herunder PFOS.

Ifølge Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet, er der ikke kun tale om et lokalt problem.

- Jeg forestiller mig, at det her sagtens kan have at gøre med forurening udefra. Det kan også være kommet ned med regnvand, og det vil sige, at så er der altså luftforurening, der stammer et eller andet sted fra, ikke nødvendigvis fra Danmark. Det betyder, at det her rent faktisk er et internationalt problem, forklarer Philippe Grandjean.

Magnus Heunicke
Læs også
Naturstyrelsen har fundet for høje PFAS-værdier i 60 ud af 67 prøver
Magnus Heunicke
Læs også
Naturstyrelsen har fundet for høje PFAS-værdier i 60 ud af 67 prøver

Hvis man udsættes for PFAS-forurening, opstår der ikke en akut forgiftning. Problematikken med stoffet er dog, at det ikke kan nedbrydes, og derfor ophobes det i både miljøet og mennesker.

- Vi ved i forvejen, at hovedparten af danskernes udsættelse for flourstoffer kommer fra fødevarer, og det vil sige, det her er et udtryk for, at der er noget, vi er nødt til at se alvorligt på snarest muligt. Og når jeg siger snarest muligt, så er det altså bedre i dag end i morgen, lyder det fra professoren.

Lige så udbredt som frygtet

Miljøminister Magnus Heunicke (S) slår fast, at den nye stikprøveundersøgelse viser, at PFAS er lige så udbredt som frygtet, og at stoffet kommer til Danmark fra udlandet.

- Det overføres fra havskummet, og det betyder så, at myndighederne nu er i gang med at undersøge de dyr, der går og har gået på markerne, og selvfølgelig undersøge, hvad værdierne er i det kød, udtaler Magnus Heunicke (S).

Vindeby
Læs også
Undersøger ny kilde til PFAS - men eksperter undrer sig
Vindeby
Læs også
Undersøger ny kilde til PFAS - men eksperter undrer sig

De berørte besætninger sættes derfor under skærpet tilsyn, hvilket vil sige, at myndighederne tester kødet for at finde ud af, om det er PFAS-forurenet ligesom græsset. Borgere i de berørte områder behøver dog ikke testes.

- Det er slet ikke der, vi er nu her. Næste naturlige skridt er selvfølgelig at blive ved med at få kortlagt så meget som muligt for at få et overblik over situationen med PFAS. Det her er vigtig viden til en national handleplan.

I regeringsgrundlaget for SVM-regeringen lægger partierne op til netop at lave en national handlingsplan. Planen skal blandt andet hjælpe med at afværge, inddæmme og oprense PFAS-forureninger.

Danmark har sammen med Tyskland, Holland, Norge og Sverige fredag sendt et udkast til et EU-forbud mod PFAS-stoffer.


Nyhedsoverblik