Å blev fyldt med forurening - nu kan det rene vand flyde frit igen

En omfattende forurening af en flere hundrede meter lang strækning af Kærby Å i Kalundborg er afsluttet. Tirsdag fik vandet igen lov til at flyde frit i åen.

Der er ikke meget ved en å uden vand i.

Det er dog præcis den situation, som den nedre del af Kærby Å i Kalundborg har oplevet den seneste tid, hvor flere hundrede meter af åen er blevet tømt for vand og renset efter en forurening.

- Vi har tømt åen for vand, og har gået den igennem med slamsugere for at få forureningen væk på den mest skånsomme måde. Og i dag var vi så klar til at lade vandet løbe igen, siger Heidi Braae, der er kloakmester i Kalundborg Forsyning.

Slamsugere og store højtryksrensere var i brug, da åen blev renset op.
Slamsugere og store højtryksrensere var i brug, da åen blev renset op. Foto: Jens Nielsen - TV Kalundborg

Forureningen i åen opstod, da elektronikken i en pumpestation svigtede, og forurenet spildevand i en periode blev pumpet direkte ud i Kærby Å. Åen samler vand fra oplandet til Kalundborg og løber igennem selve Kalundborg by på vej mod havet. Det var den nedre del af åløbet, der blev forurenet, og som nu er renset.

- Vi havde bygget en dæmning. For at undgå oversvømmelser pumpede vi i stedet vandet direkte ud i havet, fortæller Heidi Braae fra Kalundborg Forsyning.

Læs også
Kapløb mod tiden i kamp mod forurening - å er helt spærret
Læs også
Kapløb mod tiden i kamp mod forurening - å er helt spærret

Tirsdag morgen var tiden imidlertid kommet, hvor dæmningen blev fjernet, og vandet i stedet fossede ud i det nyoprensede åløb.

- Der var godt nok meget vand i åen. Alt smeltevandet fra sneen strømmede med ud, og det var godt at se, at alt løber, som det skal, siger Heidi Braae.

Overraskelser i åen

Oprensningen blev indledt næsten øjeblikkeligt efter forureningen blev opdaget.

Det skete for at undgå, at nærringsstoffer og anden forurening fra kloakvandet ville ende ude i havet. Det var også årsagen til, at man brugte slamsugere i stedte for store gravemaskiner - gravemaskinerne ville nemlig hvirvle for meget slam og dermed næringsstoffer op i vandet. Slamsugerne kunne også sikre, at der ikke blev lavet fordybninger i bunden af vandløbet, der senere ville skabe problemer for livet i åen.

Kærby Å løber gennem Kalundborg by på sin vej mod havet.
Kærby Å løber gennem Kalundborg by på sin vej mod havet. Foto: Nick Abildgaard (grafik)

Åen løber igennem Kalundborg by, der har været bebygget siden den tidligste middelalder. Der blev dog hverken fundet knækkede sværd, ringbrynjer, kanonkugler, moselig eller andre sjove arkæologiske fund under arbejdet.

Læs også
Teknisk fejl: Forsyningsselskab har ledt spildevand ud i å
Læs også
Teknisk fejl: Forsyningsselskab har ledt spildevand ud i å

- Det havde også været en bombe under vores tidsplan, hvis det var dukket op. Men vi fandt de obligatoriske ting som bildæk og et hav af pantflasker på bunden af åen, fortæller Heidi Braae, og fortæller, at der ikke blev fundet rester af hverken cykler, vaskemaskiner, pengeskabe eller andet lignende på bunden af åen.

Åen skal nok komme sig

Spørgsmålet er, hvornår livet igen vil vende tilbage til åen - og det er svært at sige præcist, siger Heidi Braae.

- Jeg er ikke biolog, men oprensningen er gået så godt, at vi næsten ikke kan få armene ned, selvom der jo er en kedelig baggrund for jublen. Selvfølgelig er sådan en oprydning en barsk omgang for et åløb, men naturen er god til at komme sig igen, så vores forventning er, at livet hurtigt vil komme tilbage i åen, siger hun.

Læs også
Se listen: Fire ud af ti vandværker har fundet pesticid i vandet
Læs også
Se listen: Fire ud af ti vandværker har fundet pesticid i vandet

Hun peger på, at der også er etableret nye gydebanker til fisk i den øvre del af det område, som der er arbejdet på.

- Forudsætningerne er i hvert fald gode. Nu tror jeg bare, at det skal have noget tid, så skal det nok ske, siger hun.