Se listen: Fire ud af ti vandværker har fundet pesticid i vandet

Antallet af drikkevandsboringer med rester af pesticider er rekordhøjt, siger Danmarks Naturfredningsforening, som udpeger 132 pesticidramte vandværker her i regionen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

- Vi er i 12. time.

Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. For på næsten fire ud af ti vandværker her i sendeområdet er der gjort fund af pesticidrester. Det fremgår af en opgørelse, som foreningen har udarbejdet.

Prøverne er indhentet fra i alt 347 vandværker, hvoraf 132 af dem har mindst en boring, hvor der er fundet rester af pesticider inden for de seneste fem år.

På tværs af regionens 12 kommuner er det således 38 procent af de testede vandværker, som har gjort fund af pesticidrester i mindst en boring, hvorfra der hentes vand op af jorden til drikkevand.

quote Vi ved ikke, hvad mange af de stoffer gør ved os og vores dyr, børn og efterkommere

Michael Kruse, lokalformand, Danmarks Naturfredningsforening

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er fundet af pesticidrester rekordhøjt og en trussel mod drikkevandet. Antallet af fund alene her i regionen giver anledning til bekymring, siger Michael Kruse, der er lokalformand i Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling på Stevns:

- Vi ved ikke, hvad mange af de stoffer gør ved os og vores dyr, børn og efterkommere. Derfor skal vi være forsigtige, siger han og peger på, at navnlig pesticider er mistænkt for at øge risikoen for diabetes, kræft og fertilitetsproblemer.

- Det er nu, der skal handles, for ellers ser fremtiden rigtig dårlig ud, og så er vi i den situation, som man er i rigtig mange steder i bare Europa, hvor man er nødt til at hente vand fra floder og søer og rense det.

Blander sig til rent vand

I Danmark har man fastsat en grænseværdi for, hvor meget pesticid der må være i drikkevand.

Når vandværkerne finder rester af pesticider eller kemikalier i drikkevandsboringerne, bliver det undersøgt, hvor høje koncentrationer der er i vandet. Og hvis mængden af pesticidrester overstiger grænseværdien, er vandet uegnet som drikkevand og må derfor ikke ende i vandhanerne, forklarer Lars Ibsen, der er bestyrelsesformand for Store Heddinge Vandværk på Stevns.

- Hvis vi har mulighed for at rense det og fjerne det, så gør man selvfølgelig det. Men det er ikke alle stoffer, vi har mulighed for at fjerne.

Det er et uafhængigt akkrediteringsselskab, der forestår prøverne på landets vandværker, for som formand for Store Heddinge Vandværk, Lars Ibsen, udtrykker det: - Du sætter heller ikke ræven til at vogte gæs. Han understreger dog, at vandværket er mindst lige så interesseret i at levere rent vand til værkets 2500 forbrugere.
Det er et uafhængigt akkrediteringsselskab, der forestår prøverne på landets vandværker, for som formand for Store Heddinge Vandværk, Lars Ibsen, udtrykker det: - Du sætter heller ikke ræven til at vogte gæs. Han understreger dog, at vandværket er mindst lige så interesseret i at levere rent vand til værkets 2500 forbrugere. Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST

Store Heddinge Vandværk er blandt de vandværker, hvor man har fundet rester af pesticid i samtlige af værkets fire boringer.

Ingen af dem er dog over grænseværdierne. Netop pesticidrester kan ikke fjernes fra vandet. Derfor må man ty til andre metoder for at overholde grænseværdierne.

- Hvis man har boringer, hvor de stoffer ikke er i, så trækker man fortrinsvist på dem, og så blander man, således at man holder sig under grænseværdierne, der er fastsat af staten, forklarer Lars Ibsen og påpeger:

- Så vi sender ikke giftigt vand ud til forbrugerne.

Her i regionen er der 36 vandværker, hvor man har gjort fund af pesticidrester over de fastsatte grænseværdier i mindst en boring.

Opgørelsen baserer sig på et udtræk fra forskningsinstitutionen GEUS, til hvem vandværkerne løbende indberetter målinger af det grundvand, som anvendes til drikkevand.

Politikere klar til at handle

Ser man ud over kommunerne her i regionen, så står det værst til i Stevns Kommune. Her er der fundet pesticidrester både over og under grænseværdierne i 67 procent af de 39 boringer, hvorfra der er indberettet prøver.

quote Vi skal stoppe med at hælde sprøjtemidler ud på jorden, som siver ned i vores grundvand

Michael Monberg (AL), folketingskandidat

Og ifølge Michael Kruse fra Danmarks Naturfredningsforening er der en væsentlig grund til, at man finder mange rester af pesticider i vandet netop på Stevns:

- 72 procent af vores areal er landbrug og produktionsskovbrug, hvor man bruger pesticider. Det vil sige gifte for at fjerne en række skadedyr. Og det betyder, vi har en meget stor flade, hvor vi får nedsivning af giftstoffer, vi ikke ønsker i vores grundvand.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Uanset omfanget i den enkelte kommune skal der ske handling, lyder det fra folketingskandidat Jacob Jensen (V), der også er partiets miljøordfører.

- Vi skal sætte målrettet ind, hvor der er særlige udfordringer. Det handler om der, hvor der er boringer, som går ned igennem vores jordlag, der gør det særligt sårbart. Og det handler om de tusindvis af jordforureninger, som allerede ligger derude nu, og som potentielt kan sive ned gennem vores drikkevand og grundvand, siger han og tilføjer:

- Der handler også om, at de lavbundsjorde, som landbruget i dag dyrker, bliver taget ud og omlagt til natur. Det kunne være skov, der kan beskytte de her områder mod, at der er ting, som går ned i vores drikkevand.

Folketingskandidat Jacob Jensen (V) er klar på at tage landbrugsjord ud i visse områder for at beskytte drikkevandsboringer.
Folketingskandidat Jacob Jensen (V) er klar på at tage landbrugsjord ud i visse områder for at beskytte drikkevandsboringer. Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST

Det er dog ikke nok kun af stoppe sprøjtning på lavbundsjordene, mener Michael Monberg, der er stiller op for Alternativet i Sjællands Storkreds:

- Vi skal stoppe med at hælde sprøjtemidler ud på jorden, som siver ned i vores grundvand, og det skal vi gøre i landbruget, private haver og i kommunalt regi. Vi skal simpelthen stoppe salget af sprøjtemidler, siger han og tilføjer:

- Jeg tror, efterhånden som det går op for os borgere, hvor mange sprøjtemidler der efterhånden siver ned i vores grundvand, bliver vi mere velvillige til at få det stoppet.

Folketingskandidat Michael Monberg (AL) vil have gjort sprøjtegifte forbudt i enhver sammenhæng.
Folketingskandidat Michael Monberg (AL) vil have gjort sprøjtegifte forbudt i enhver sammenhæng. Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST

Her er der fundet pesticider i vandet

Nedenstående oversigt viser de vandværker, hvor der inden for de seneste fem år er gjort fund af pesticidrester. Prøverne er udtaget i perioden 15. september 2017 til 15. september 2022.

Det første tal efter vandværkets navn viser, i hvor mange boringer der er fundet pesticidrester. Det næste tal efter skråstregen viser, hvor mange boringer der er i alt på vandværket.

Tallet i parentes angiver den største koncentration af pesticidrester fra en boring på vandværket opgjort i microgram per liter. Grænseværdien for pesticid i drikkevand er 0,1 µg/l (microgram per liter, red.).

Faxe Kommune

 • Ebbeskov Vandværk: 1/1 (0,75 µg/l)

 • Faxe Forsyning, Haslev (Bækvej): 2/2 (0,039 µg/l)

 • Faxe Vandværk S.M.B.A.: 3/5 (0,021 µg/l)

 • Stubberup Vandværk: 1/2 (0,098 µg/l)

Guldborgsund Kommune

 • Alstrup-Guldborg Vandværk: 1/2 (0,012 µg/l)

 • Døllefjelde-Musse Vandværk: 2/2 (0,3 µg/l)

 • Fjelde Vandværk: 2/2 (0,023 µg/l)

 • Frejlev (klokkemose) Vandværk (d): 2/2 (0,12 µg/l)

 • Grænge Vandværk: 3/4 (4,4 µg/l)

 • Guldborgland Vandværk: 1/2 (0,013 µg/l)

 • Kettinge (falkevej) Vandværk (d): 2/2 (0,33 µg/l)

 • Kippinge Vandværk Amba: 1/2 (0,029 µg/l)

 • Maglebrænde Vandværk: 1/1 (0,15 µg/l)

 • Møllehave Vandværk: 1/1 (0,031 µg/l)

 • Nr. Alslev Vandværk: 2/3 (0,011 µg/l)

 • Nykøbing Falster Vandværk: 6/15 (0,43 µg/l)

 • Radsted Vandværk: 1/1 (0,43 µg/l)

 • Rørbæk Vandværk: 4/4 (0,65 µg/l)

 • Sakskøbing Vandværk: 2/3 (0,042 µg/l)

 • Stubbekøbing Vandværk: 1/3 (0,082 µg/l)

 • Sydfalster Vandværk: 1/7 (0,014 µg/l)

 • Systofte-Nr. Ørslev Vandværk: 3/3 (0,21 µg/l)

 • Vandforsyningen Østlolland.: 3/7 (0,98 µg/l)

 • Vantore-Tågense Vandværk: 1/3 (0,024 µg/l)

 • Våbensted Vandværk: 1/1 (0,036 µg/l)

 • Øster Ulslev Vandværk: 1/2 (0,025 µg/l)

Holbæk Kommune

 • Bukkerup Vandværk: 1/1 (0,01 µg/l)

 • Bybjerg - Orø vandværk AMBA.: 2/2 (0,056 µg/l)

 • Børrehoved Vandværk: 1/1 (0,046 µg/l)

 • Færgebakkerne Vandværk: 1/2 (0,1 µg/l)

 • Kvanløse vandværk: 1/2 (0,015 µg/l)

 • Kvarmløse-Tølløse Vandværk: 2/5 (0,11 µg/l)

 • Mørkøv Vandværk: 2/2 (0,022 µg/l)

 • Ny Hagested - Trønninge Vandværk: 2/2 (0,11 µg/l)

 • Regstrup vandværk: 1/2 (0,03 µg/l)

 • Salvig vandværk: 1/2 (0,031 µg/l)

 • Tingerup Vandværk A.m.b.a: 1/2 (0,031 µg/l)

 • Tuse Næs Vandværk: 2/5 (0,25 µg/l)

 • Ugerløse Vandværk Amba: 1/3 (0,022 µg/l)

 • Undløse vandværk amba: 3/3 (0,094 µg/l)

Kalundborg Kommune

 • Brandsbjerg Vandværk: 6/7 (0,22 µg/l)

 • Buerup-Løgtved vandværk: 1/4 (0,038 µg/l)

 • Drøsselbjerg Strands Vandværk: 1/2 (0,019 µg/l)

 • Gørlev Vandforsyning (afd. St. Fuglede): 2/2 (0,015 µg/l)

 • Havnsø Vandværk: 2/4 (0,3 µg/l)

 • Hellesklint Vandværk: 1/1 (0,12 µg/l)

 • Hjorthøj Vandværk: 7/7 (0,15 µg/l)

 • Hjorthøj Vandværk, afd. Trøjeløkkevej 4A: 3/3 (0,18 µg/l)

 • Kalundborg Vandforsyning A/S, Deigvad Syd: 1/3 (0,014 µg/l)

 • Kalundborg Vandforsyning A/S, Svebølle Vandværk: 2/4 (0,088 µg/l)

 • Kalundborg Vandforsyning. Deigvad-nord: 2/5 (0,05 µg/l)

 • Kærby vandværk: 1/2 (0,064 µg/l)

 • Løve - Knudstrup Vandværk: 2/3 (0,33 µg/l)

 • Solbjerg vandværk: 1/2 (0,034 µg/l)

 • Ugerløse vandværk: 1/2 (0,032 µg/l)

Lolland Kommune

 • Askø Strandvig Vandværk.: 1/2 (0,37 µg/l)

 • Fejø Vandværk, Vesterby: 1/2 (0,016 µg/l)

 • Horslunde Vandværk: 1/5 (0,022 µg/l)

 • Hunseby-Maglemer Vandværk: 1/1 (0,04 µg/l)

 • Maribo Vandværk: 3/8 (0,17 µg/l)

 • Reersnæs Vandværk: 1/1 (0,024 µg/l)

 • Regionalvandværket: 4/7 (0,42 µg/l)

 • Sandby vandværk: 1/4 (0,011 µg/l)

 • Søllested Vandværk: 2/2 (0,1 µg/l)

 • Tirsted-Skørringe-Vejleby Vv.: 1/4 (0,05 µg/l)

 • Utterslev-Kastager Vandværk: 1/2 (0,023 µg/l)

Næstved Kommune

 • Bistrup vandværk: 1/1 (0,014 µg/l)

 • Hyllinge vandværk: 1/2 (0,028 µg/l)

 • Højbjerg vandværk: 1/2 (0,013 µg/l)

 • Karrebæk Vandforsyning a.m.b.a Karrebæk vandværk: 2/4 (0,025 µg/l)

 • Karrebæk Vandforsyning a.m.b.a Vesterhave vandværk: 1/2 (0,04 µg/l)

 • Lille Næstved vandværk: 1/3 (0,016 µg/l)

 • NK-Vand A/S Hjelmsøværket: 1/5 (0,059 µg/l)

Odsherred Kommune

 • Høve Strands Vandværk: 1/3 (0,023 µg/l)

 • Nykøbing Sj. vandforsyning Rørmose: 1/5 (0,015 µg/l)

 • Næsgårdens Vandværk a.m.b.a.: 1/3 (0,014 µg/l)

Ringsted Kommune

 • Benløse Runding Vandværk: 1/3 (0,023 µg/l)

 • Bøstofte Kildeplads: 1/3 (0,025 µg/l)

 • Kværkeby Vandværk: 1/2 (0,014 µg/l)

 • Ringsted Vand A/S, Havemølle II Vandværk: 1/3 (0,012 µg/l)

 • Ringsted Vand A/S, Tystevad Vandværk: 1/5 (0,016 µg/l)

 • Ringsted Vand A/S, Vigersted: 2/2 (0,044 µg/l)

 • Valsømagle Kildeplads: 4/5 (0,043 µg/l)

 • Vigersted Kildeplads: 6/6 (1,3 µg/l)

Slagelse Kommune

 • Agersø Vandværk: 2/2 (0,06 µg/l)

 • Dalmose Vandværk, Flakkebjerg: 1/2 (0,16 µg/l)

 • Eggeslevmagle Vandværk: 2/2 (0,53 µg/l)

 • Kr. Stillinge Vandværk: 1/1 (0,014 µg/l)

 • Omø Vandværk A.M.B.A.: 2/3 (0,42 µg/l)

 • SK Vand A/S, Gl. Brorup: 1/3 (0,017 µg/l)

 • SK Vand A/S, Hovedværket: 2/2 (0,07 µg/l)

 • SK Vand A/S, Jernbjerg: 2/2 (0,2 µg/l)

 • SK Vand A/S, Korsør Erdrup: 1/8 (0,033 µg/l)

 • SK Vand A/S, Skælskør Nordre: 6/7 (0,64 µg/l)

 • SK Vand A/S, Valbygårdsværket: 5/13 (0,029 µg/l)

 • Stigsnæs Vandindvinding I/S: 1/7 (0,13 µg/l)

 • Stillinge Strand Vandværk: 3/3 (0,077 µg/l)

 • Vemmelev - Forlev Vandværk: 3/3 (0,058 µg/l)

 • Ørslev Vandværk: 1/5 (0,02 µg/l)

Sorø Kommune

 • Bjernede Vandværk: 1/1 (0,02 µg/l)

 • Dianalund Vandværk: 1/3 (0,035 µg/l)

 • Fjenneslev Vandværk: 1/4 (0,013 µg/l)

 • Frederiksberg Vandværk: 3/3 (0,048 µg/l)

 • Munke Bjergby Vandværk: 2/2 (0,076 µg/l)

 • SORØ VAND A/S: 4/8 (0,068 µg/l)

Stevns Kommune

 • Bækager Vandværk: 1/2 (0,011 µg/l)

 • Hellested Vandværk: 2/2 (0,025 µg/l)

 • Haarlev Vandforsyning: 1/2 (0,023 µg/l)

 • Klippinge Vandværk: 2/2 (0,035 µg/l)

 • Magleby Vandværk: 2/2 (0,048 µg/l)

 • Rødvig Vandværk: 3/5 (0,08 µg/l)

 • Skørpinge Vandværk: 1/1 (0,011 µg/l)

 • Store Heddinge Vandværk: 4/4 (0,09 µg/l)

 • Strøby Egede Vandværk: 5/5 (0,15 µg/l)

 • Strøby Ladeplads Vandværk: 2/2 (1,5 µg/l)

 • Strøby Vandværk: 2/3 (0,075 µg/l)

 • Tommestrup Vandværk: 1/1 (0,054 µg/l)

Vordingborg Kommune

 • Allerslev-Ammendrup Vandværk : 1/1 (0,044 µg/l)

 • Borre Vandværk I/S: 1/1 (0,11 µg/l)

 • Bårse Vandværk: 1/2 (0,014 µg/l)

 • Faksinge-Gishale Vandværk AmbA: 1/1 (0,077 µg/l)

 • Hjertebjerg Vandværk: 1/2 (0,013 µg/l)

 • Jungshoved Vandværk: 1/1 (0,037 µg/l)

 • Kalvehave Vandværk A.M.B.A: 1/2 (0,016 µg/l)

 • Køng Vandværk: 1/3 (0,023 µg/l)

 • Langebæk Stationsby Vandværk: 1/2 (0,012 µg/l)

 • Mørkeskov Vandværk: 1/7 (0,012 µg/l)

 • Råbylille Vandværk: 2/2 (0,38 µg/l)

 • Skibinge Vandværk: 1/2 (0,17 µg/l)

 • Svinø By Vandværk: 2/2 (0,084 µg/l)

 • Svinø Strands Vandværk A.m.b.A.: 2/2 (0,03 µg/l)

 • Sømarke Vandværk: 2/2 (0,26 µg/l)

Kilde: Oversigten baserer sig på en ny opgørelse, som Danmarks Naturfredningsforening har foretaget på baggrund af et udtræk fra GEUS-databasen Jupiter, hvor vandværkernes laboratorier løbende indberetter målinger af det grundvand, der anvendes til drikkevand.


Nyhedsoverblik