Yngre læger: Travlhed fører dagligt til alvorlige utilsigtede hændelser på Holbæk Sygehus

Situationen på Holbæk Sygehus er nu så presset, at de yngre læger ligesom overlægerne siger stop. Travlheden fører ofte til fejl.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Lige siden Region Sjælland skruede ned for den medicinske afdeling på Roskilde Sygehus har situationen på Holbæk Sygehus været kaotisk. Der er alt for mange patienter i forhold til det, sygehuset kan klare – og det fører dagligt til alvorlige utilsigtede hændelser.

Så klar er meldingen fra de Yngre Læger på Holbæk Sygehus, der nu ligesom overlægerne melder fra overfor det alt for store arbejdspres på sygehuset.

- Siden oktober 2016 har vi konstant haft godt 20 patienter i overbelægning. Det svarer til et helt sengeafsnit, som vi skal behandle af ekstra-patienter. Det kan vi ikke gøre indenfor de rammer vi har.  Vi når ikke at se til patienterne – og det går simpelthen for hurtigt, og det fører til fejl, siger Laurits Schou Kromberg, der er fællestillidsmand for Yngre Læger på Holbæk Sygehus.

De yngre læger på sygehuset skrev som overlægerne og sygeplejerskerne på sygehuset et bekymret brev til sygehusets ledelse den 23. januar, hvor de sagde fra overfor den voldsomme travlhed og overbelægning på sygehuset.

”Vi oplever dagligt, at vi som yngre læger ikke kan levere det høje faglige niveau og grundige arbejde, som vi ønsker og patienterne skulle forvente af os. Vi oplever dagligt, at der sker alvorlige utilsigtede hændelser – og at der ikke er tid til at indberette dem alle grundet travlhed”, skriver lægerne i brevet, hvor de også peger på, at der siden nytår har været 30 procent flere patienter indlagt på sygehuset end de er normeret til.

Sådan opstår fejlene

Sådan reagerer Region Sjælland

Tillidsrepræsentanten Laurits Schou Kromberg forklarer, hvordan fejlene opstår:

- Hvis patienterne ligger for lang tid med en lungebetændelse, så kan det udvikle sig til en blodforgiftning, og så kan de ende på intensiv. Det er der stor risiko for, og det er allerede sket, siger han.

Han forklarer, at overbelægningen både handler om travlhed og de fysiske forhold på hospitalet.

- Patienterne kommer ind i akutmodtagelsen, hvor der ikke er personale nok til at tilse dem. Det vil sige, at de får en for hurtig gennemgang dernede og kommer på medicinsk afsnit. Der er der overbelægning. Vi har simpelthen ikke fysiske rammer til at have patienterne liggende. Det betyder, at de kommer til at ligge på gangene, i kosteskabene og i opholdsstuerne, fordi vi kan ikke sende dårlige patienter hjem, fortæller Laurits Schou Kromberg.

- Når vi skal gå stuegang, så er der for få læger til dem. Det betyder, at vi ikke får set patienterne så grundigt, som vi gerne vil. Vi får ikke givet den service, som vi gerne vil give patienterne. Og det kan føre til fejl, siger han.

Uerfarne læger må klare sig alene

Overbelægningen på sygehuset betyder også, at der mangler læger på afdelingerne. Det betyder, at læger under uddannelse må klare sig uden at der er en speciallæge med på stuegang.

- Så sent som i onsdags gik tre yngre læger stuegang alene – uden at der var en speciallæge til at vejlede eller støtte dem. Det øger sandsynligheden for fejl, og det giver stor usikkerhed, siger Laurits Schou Kromberg.

Uddrag fra de yngre lægers brev til ledelsen