¨

Overlæger på Holbæk Sygehus advarer: Patientsikkerheden er i alvorlig fare

I et brev og en email har overlæger forsøgt at råbe sygehusledelse og regionsrådspolitikere op om, hvor alvorligt pressede flere personalegrupper er på Holbæk Sygehus

I to breve advarer læger sygehusledelsen på Holbæk Sygehus om forholdene på medicinsk afdeling.

"Pga. svær overbelægning er alle personalegrupper maksimalt pressede".

Sådan lyder det i en email, som tillidssuppleant og overlæge, Anne Mette Debout sendte til sygehusledelsen på Holbæk Sygehus den 11. januar, og som TV ØST er i besiddelse af.

Emailen er skrevet på vegne af overlægerne på medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus og er den anden skriftlige henvendelse, sygehusledelsen har fået fra lægerne siden nytår.

"I lægegruppen kan vi berette om flere utilsigtede hændelser, som vi ikke når at indberette pga. travlhed."

Email fra lægerne på medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus til sygehusledelsen

Læger laver fejl på grund af travlhed

I emailen beskriver Anne Mette Debout, hvor alvorlig situationen er som følge af for mange patienter og for få hænder:

"Journaler bliver ikke læst af plejepersonalet, så de informationer, der gives videre til lægerne, er mangelfulde. Lægerne kan ikke nå stuegang på alle patienterne, og oplever derfor at de - i forsøg på at gøre det alligevel - laver fejl, overser ting og ikke kan gøre tingene efter deres vanlige standarder."

Læs også Arbejdspresset på Holbæk Sygehus fik Marie til at sige op

Overfor TV ØST uddyber overlæge Anne Mette Debout:

- Vi har allerede i dag patienter, der på grund af vores travlhed har nogle langt mere alvorlige forløb, end de ellers ville have. Det kan være patienter, der ligger i lang tid uden at blive tilset af en læge, hvor deres sygdom får lov til at udvikle sig. Det kan f.eks. være en nyrepatient, der ikke bliver behandlet til tiden, og som ender i en risiko for at få nyresvigt. Det kan være en patient, der har lungebetændelse, som ikke bliver tilset til tiden, og derfor ender på intensiv afdeling i respirator i et langt mere alvorligt forløb. Det kan være patienter, der ikke får deres medicin, og som derfor bliver mere syge end nødvendigt. Det sker i dag, siger Anne Mette Debout. 

I løbet af januar har det ellers primært været opråb fra sygeplejerskernes fagforening, Dansk Sygeplejeråd, der har fyldt medierne. Men lægerne på Holbæk Sygehus har altså også råbt op om kritisable forhold på afdelingen.

Læs også Overlæger på Holbæk Sygehus advarer: Patientsikkerheden er i alvorlig fare

Senere i emailen skriver tillidssupleanten:

"I lægegruppen kan vi berette om flere utilsigtede hændelser, som vi ikke når at indberette pga. travlhed."

"Lægerne på medicinsk afdeling er enige om, at vi arbejder under forhold, hvor patientsikkerheden er alvorligt kompromitteret..."

Email fra lægerne på medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus til sygehusledelsen

 

Frygter for patienternes sikkerhed

Den 23. januar i år indberettede Dansk Sygeplejeråd medicinsk afdeling til Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi der konstant er overbelægning på afdelingen, og man frygter for patientsikkerheden.

Det samme gør lægerne. Det fremgår af brevet fra Anne Mette Debout:

"Lægerne på medicinsk afdeling er enige om, at vi arbejder under forhold, hvor patientsikkerheden er alvorligt kompromitteret, og hvor den leverede kvalitet ikke længere svarer til den standard, vi kan forvente i det danske sundhedsvæsen". 

Læs også Ledelsen på Holbæk Sygehus: Der er ingen stigning af klager

Andet brev siden januar

Emailen kommer efter, at overlægerådet på Holbæk Sygehus ved årsskiftet sendte et nytårsbrev til sygehusets ledelse, Regionsrådet og Regionsledelsen. 

Her fremgår det, at der mangler personale, og at "udfordringerne for personalet i alle faggrupper på Holbæk Sygehus efterhånden er så omfattende, at det har konsekvenser for patienterne."

Og lidt senere i brevet:

"Personalet kan ikke følge med, og hvis ikke der ændres på tingene, så forringes patientbehandling og patientsikkerhed."

Situationen på Holbæk Sygehus skal diskuteres på et ekstraordinært møde i forretningsudvalget mandag d. 5. februar. 

Læs også Sygeplejersker kan fraskrive sig ansvar ved fejl på Holbæk Sygehus

 

Tidslinje: Forholdene på medicinsk afdeling

 • Efteråret ’16: Geriatrisk Afdeling lukke rpå Roskilde Sygehus. Patienter flyttes permanent til Holbæk Sygehus, uden at ressourcer følger med. Det giver overbelægning og pres på personalet.
   
 • Juni ’17: Sygehusledelsen forlanger stop af brugen af eksterne vikarer.
   
 • Juli ’17: To social- og sundhedsassistenter står frem i Nordvestnyt og kritiserer forholdene på medicinsk Afdeling på holbæk Sygehus. De siger, at personalet har for travlt, og at det går ud over plejen af patienterne.
   
 • September ’17: Ledelsen på Holbæk Sygehus melder ud, at medicinsk afdeling skal spare 10 mio. kr inden nytår. Det betyder, at man ikke må ansætte folk.
   
 • Oktober ’17: Overlæge Beda Pauly advarer om konsekvenserne af manglen på sygeplejersker på medicinsk afdeling.
   
 • 17. November ’17: 11 fagforeninger sender åbent brev om arbejdsforholdene til politikerne i Region Sjælland. Holbæk Sygehus er på sammenbruddets rand, skriver de.
   
 • 25. november ’17: Sundhedsplatformen indføres på samtlige sygehuse i Region Sjælland.
   
 • Nytår ’18: Overlægerådet på Holbæk Sygehus advarer i et brev politikere og sygehusledelse om forholdene.
   
 • 11 januar ’18: Overlæger på medicinsk afdeling advarer sygehusledelse om, at patientsikkerheden er alvorligt kompromitteret.
   
 • 23. januar ’18: Dansk Sygeplejeråd indberetter medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus til Styrelsen for Patientsikkerhed – bl.a. pga overbelægning og bekymring for patientsikkerheden.
   
 • 27. januar ’18: Dansk Sygeplejeråd indfører en såkaldt Fralæggelseserklæring til sygeplejerskerne, som betyder, at de kan fralægge sig ansvaret for patienternes sikkerhed i pressede situationer.
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App