Oprydningsarbejde ved Tuse Å halter: Stadig slam i området

Tidsfristen for oprydningen af det store slam-udslip ved Tuse Å i udkanten af Holbæk udløb tirsdag, men området er langt fra genoprettet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Fredag i sidste uge oplyste Holbæk Kommunes miljøafdeling, at der stadig var 50 tons slam i området ved Tuse Å. Halvdelen af den slam, der tidligere på måneden slap ud i naturområdet.

I tirsdags skulle oprydningsarbejdet af det massive slamudslip så have været færdiggjort.

Men på trods af kommunens påbud om genoprettelse af naturområdet, er der stadigvæk slam i området.

Det oplyser Holbæk Kommune til TV ØST.

Rune Hylby, der er formand for fiskerifællesskabet Tuse Å’s Ørredsammenslutning, bekræfter, at slammen fortsat forurener naturen i området.

- Det er svært at vurdere, hvor meget slam der ligger derude. Der er belægninger på planterne, stenene, bunden og så videre, fastslår han over for TV ØST.

Lækket gylleledning

Det var en sprængt gylleledning, der tidligere på måneden resulterede i, at tonsvis af slam slap ud i Tuse Å.

Først lød meldingen på, at det var gylle, der var løbet ud i vandhullet. Men det viste sig at være en helt særlig type gødning, der er et restprodukt fra biogasanlægget i Kalundborg.

Slammen er solgt under navnet KombiGro, og det er skabt, så det ligner gylle fra svin. Uheldet skete på Vognsegård i Svinninge, hvor bioslammet blev flyttet via en tryksat slange, før det blev spredt på markerne.

Tusindevis af fisk i området er døde som følge af forureningen.
Tusindevis af fisk i området er døde som følge af forureningen.
Foto: TV ØST - Pernille Damborg

Forureningen har haft store konsekvenser for naturen i området. Det lokale fiskerifælleskab har tidligere anslået, at 15.000 fisk er døde efter udslippet, som myndighederne først fik nys om den følgende dags eftermiddag.

Umuligt påbud

Den 11. september udstak Holbæk Kommune et påbud om at genoprette området.

Oprydningsarbejdet håndteres af Dansk Miljørådgivning. De har på baggrund af en hel række vandanalyser langs å-løbet anbefalet en omfattende oprensning af åen, hvor blandt andet slam-aflejringer i åen renses op – og der skal også i den kommende tid registreres forurening med næringsstoffer i åen.

Maskinstationen, som står bag forureningen, har deltaget i oprydningsarbejdet fra dag ét, men ifølge Rune Hylby har kommunen udstukket en ualmindeligt svær opgave til maskinstationen.

- Det påbud, der er blevet givet, kan ikke længere gøre sig gældende, og det kunne det i øvrigt heller ikke i forvejen, for man kan jo ikke reetablere 15.000 fisk på 14 dage. Det har været et umuligt påbud, og hvorfor Holbæk Kommune har givet det, må du næsten snakke med dem om, siger Rune Hylby.

Holbæk Kommune har ikke mulighed for at oplyse, hvor meget slam der er i området på nuværende tidspunkt, men forsikrer, at man fortsat arbejder på at inddæmme skaderne.

- Status er, at vi stadigvæk er i gang med processen. Oprydningen er ikke færdig, og det er den ikke, fordi skaden er langt større end først antaget, siger Mads Young Christensen, chef for Vækst og Bæredygtighed i Holbæks Kommune.

Holbæk Kommune undersøger i øjeblikket, om sagen skal overgå til Miljøstyrelsen. Et udkast til en afgørelse forventes at blive sendt i høring, oplyser Mads Young Christensen.