Kommune har fundet synderen bag stort slamudslip - flere end 10.000 fisk er døde

Den ansvarlige for et stort slamudslip i et vandløb ved Torbenfeldt Gods ved Mørkøv er fundet. Det oplyser Holbæk kommune til TV ØST.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Torsdag slap 100 ton slam ud fra en lækket slange, som betød, at de mange ton slam endte i et vandløb ved Torbenfeldt Gods ved Mørkøv og spredte sig videre til Tuse Å, Møllerenden og Kobbel Å.

I samarbejde med Dansk Miljørådgivning har Holbæk Kommune fundet den ansvarlige og giver Thorslunde Maskinstation fra Svinninge påbud om genopretning af hidtidig tilstand. Et påbud, der er udstedt onsdag.

Det viser dokumenter i sagen, som TV ØST har fået aktindsigt i hos Holbæk Kommune.

quote Der er tusindvis af fisk, som er døde som følge af denne her forurening

Rune Hylby, formand for fiskerifællesskabet Tuse Å’s Ørredsammenslutning

I påbuddet skriver Holbæk Kommune:

Holbæk Kommune blev torsdag den 6.september 2018 kl. 12:39 orienteret om, at Møllerenden var grå-
grøn og lugtede af spildevand.

Fors blev kontaktet kl. 13:00 og kl. 14:00 tog Holbæk Kommune på tilsyn. Kl. 14:30 blev Beredskabet orienteret og kom hurtigt med et indsatshold.

Fredag blev Dansk Miljørådgivning involveret i sagen og har herefter haft tilsynet med opgaven, herunder i weekenden. 

Påbuddet

Holbæk Kommune skal hermed påbyde genoprettelse af den hidtidige tilstand i et privat vandløb, herefter et rørlagt vandløb, Møllerenden, Kobbel Å og Tuse Å som nærmere beskrevet nedenfor. Forholdene skal retableres som før uheldet, dvs. at vandkvaliteten har et kemisk et acceptabelt niveau, at vandløbsbund og gydebanker renses samt at fisk genudsættes på sigt m.v.

Kilde: Holbæk Kommune, den 11. september

Maskinstationsejer (Navn udeladt, red) blev telefonisk kontaktet og vedkendte herefter på vegne af Thorslunde Maskinstation sig ansvaret for det skete.

Der er tale om, at en slange er sprunget læk, hvorefter væske er løbet ud på jorden og videre til et privat vandløb, herefter et rørlagt vandløb, Møllerenden, Kobbel Å og Tuse Å.

Dette har medført aflejringer og fiskedød, idet væske består dels af opslæmmet materiale, dels ligger sig på bunden af vandløbet."

Holbæk Kommune vil ikke kommentere påbuddet i dag. Men afdelingsleder i Miljøafdelingen, Birgitte Wendelboe oplyser til TV ØST, at der forventes at være en større redegørelse fra Dansk Miljørådgivning klar torsdag og først derefter vil kommunen udtale sig om sagen. 

Ifølge Holbæk Kommune er det maskinstationen, der er ansvarlig for gylleslangen og dermed også for forureningen. 

Ejeren af Thorslunde Maskinstation ville ikke udtale sig til TV ØST, da vi i dag besøgte firmaet. Men han står ved udslippet og understreger, at oprydningen er i gang. 

Enorme konsekvenser for dyrelivet

Det store slamudslip i et vandløbet ved Torbenfeldt Gods har haft enorme konsekvenser for dyrelivet i Tuse Å, fortæller Rune Hylby, formand for fiskerifællesskabet Tuse Å’s Ørredsammenslutning. 

 
  Foto: Johnny D. Pedersen / skadestedsfotograf.dk

- Det er en kæmpe, kæmpe katastrofe. I al den tid jeg har beskæftiget mig med miljø og fiskeri, kan jeg ikke mindes, at der har været en lignende ødelæggelse. Det er hele hovedløbet af Tuse Å, som er blevet udslettet, siger han til TV ØST.

- Der er tusindvis af fisk, som er døde som følge af denne her forurening. 

Frivillige fiskere har brugt søndagen på at indfange hundredvis af døde fisk i Tuse Å. Fiskene er døde, efter der den 6. september løb 100 ton slam ud i et vandløb ved Mørkøv i Nordvestsjælland. Det oplyser fiskerne, som med net hiver døde fisk op af vandet.
Frivillige fiskere har brugt søndagen på at indfange hundredvis af døde fisk i Tuse Å. Fiskene er døde, efter der den 6. september løb 100 ton slam ud i et vandløb ved Mørkøv i Nordvestsjælland. Det oplyser fiskerne, som med net hiver døde fisk op af vandet. Foto: TV ØST - Pernille Damborg

Det var en gylleledning, der sprang torsdag i sidste uge. Som resultat løb omkring 100 ton slam ud i vandløbet, og det løb videre ud i Tuse Å. Mængden svarer til det typiske indhold af en privat svømmepøl.

Rune Hylby vurderer, at slamudslippet vil koste mellem 10.000 og 15.000 fisk livet. Her er der tale om både ørreder, ål, aborrer og gedder. Men særligt slemt er det, at mellem 600 og 1.000 havørreder, der var klar til at gyde, er døde.

- Bestanden af havørreder i åen er lige nu nærmest udslettet, og på længere sigt kommer der sandsynligvis ikke nogen fisk ud af gydningen. Så kommer der til at mangle en hel årgang i åen, og det er mange tusinde fisk, siger Rune Hylby.

Rammer også Isefjorden

Det vil også have betydning for bestanden af havørreder i Isefjorden, fortæller fiskeriformanden.

- Tuse Å er en af de helt store leverandører af havørreder til rekreativt fiskeri i Isefjorden. Det er tusindvis af lystfiskere, der har glæde af fiskeri hvert år, som vil opleve en nedgang i fiskeriet, siger han. 

 
  Foto: Johnny D. Pedersen / skadestedsfotograf.dk

Samtidig vil forureningen have konsekvenser mange år ud i fremtiden, vurderer Rune Hylby. 

- Nogle af de døde fisk er bækørreder, som har fast bopæl i åen. De er otte-ti år gamle, men er så væk nu. Så der vil jo gå otte-ti år, før vi har ørreder i samme størrelse og samme alder som før ulykken. Alene det gør jo, at konsekvenserne rækker mindst ti år frem i tiden, siger han.

Slam-udslip 9
Læs også
Kommune kæmper mod massivt udslip - viser sig at være slam
Slam-udslip 9
Læs også
Kommune kæmper mod massivt udslip - viser sig at være slam

Samtidig er levevilkårene for fiskene i åen blevet væsentlig forringet.

- Det er også alle de vandlevende insekter, som er døde som følge af iltmangel. Det er fødegrundlaget i fremtiden, der er blevet ødelagt af det her. Det er simpelthen alle dyr derude, som er blevet udslettet, siger Rune Hylby.