Holbæk Kommune indrømmer problemer med tilsynet af privat dagbehandlingstilbud

I en ny redegørelse erkender kommunen at have reageret for sent på mistanke om blandt andet inhabilitet og manglende journalføring.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Holbæk Kommune skal med deres tilsyn holde øje med kvaliteten af private dagtilbuds skole- og undervisningsdel. Herunder at de millioner af offentlige kroner forvaltes ansvarligt. 

Holbæk Kommune igangsatte redegørelsen sidste efterår på baggrund af en artikelserie i Ekstra Bladet, der rejser spørgsmål ved sammenblandingen af Søbæks tidligere ejer Erik Filthuths privatøkonomi og dagtilbuddets.

quote Jeg kan overfor de rette myndigheder, herunder Skat og tilsyn, forklare og tilbagevise samtlige påstande om, at jeg på noget tidspunkt skulle have snydt

Erik Filthuth

Erik Filthuth solgte i 2017 Søbæks opholdssteder til koncernen Team Olivia. Han har ikke ville kommentere sagen, der i øjeblikket efterforskes af Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet, men til TV2 ØST kommenterer han Ekstra Bladets artikelserie.

- Jeg kan overfor de rette myndigheder, herunder Skat og tilsyn, forklare og tilbagevise samtlige påstande om, at jeg på noget tidspunkt skulle have snydt. Det har jeg ikke.

Nu er Holbæk Kommune kommet med en intern redegørelse af kommunens egen rolle i sagen. Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) har ikke svaret på TV2 ØSTs henvendelse men skriver i en pressemeddelelse.

- Det var vigtigt for mig at få lavet redegørelsen. Når vi bliver gjort opmærksomme på udfordringer i kommunens arbejde, også selvom de ligger mange år tilbage, så skal vi undersøge det.

Mangelfuld dokumentation

I årevis har kommuner betalt til skole- og dagbehandlingstilbuddet Søbæk, for at få anbragt børn og unge mellem 12 og 30 år med for eksempel hjerneskade, autisme, skizofreni, personlighedsforstyrrelser eller omsorgssvigt. På de seks forskellige afdelinger kan de både bo og modtage undervisning.

Det har taget måneder for det interne hold i kommunen at lave redegørelsen blandt andet fordi, at der har været manglende dokumentation. I redegørelsen kritiseres kommunen derfor for at have mangelfuld journalisering:

Det bevirker, at det ikke entydigt kan konkluderes, om Holbæk Kommune har levet op til sine forpligtelser i de forskellige perioder.

Kommunaldirektør Lene Magnussen erkender, at journaliseringsforpligtigelse har været et lovkrav siden 2014, og at Holbæk Kommune skulle have gjort mere for at opfylde kravene.

- Hele den her undersøgelsesperiode ligger noget tilbage, og dér havde vi ikke nok fokus på journaliseringsforpligtigelsen. Den her undersøgelse har givet os anledning at sætte en tyk streg under, at det er noget, vi skal blive bedre til, siger hun til TV2 ØST.

Kommunen reagerede for sent på mistanke om inhabilitet

Redegørelsen retter også kritik af kommunens håndtering, da en kommunal leder i den pædagogiske psykologiske rådgivning ser ud til at have haft en relation til pædagogen Kim Filthuth, og at kommunen var vidende om det allerede tilbage i 2011.

Den kommunale leder og en anden medarbejder arbejdede derudover fysisk på en af Søbæks adresser uden at betale leje. I redegørelsen lyder kritikken:

For det første burde kommunen ikke i sin tid have indgået en aftale, hvorefter offentlige medarbejderes fysiske arbejdspladser blev placeret på et privat tilbud, uden der blev betalt husleje. For det andet burde man have undersøgt den personlige relation nærmere, da man blev opmærksom på den.

Lene Magnussen sad ikke som kommunaldirektør tilbage i 2011, da Holbæk Kommune undlod at tjekke op på eventuel inhabilitet blandt medarbejderne.

- Jeg tør ikke svare ensidigt på, hvorfor der ikke blev grebet ind dengang. Der er nu blevet grebet ind, men der er gået for lang tid. Vi har en forpligtigelse i forhold til at have et armslængdeprincip. Det er noget, vi har pointeret overfor hele organisationen, at det skal vi være mere opmærksomme på. Det bliver også en del af vores personalepolitik, siger hun.

Til TV2 ØST skriver Erik Filthuth selv om armslængdeprincippet i forhold til den pågældende medarbejder:

- Hvis der skal være armslængdeprincipper i forhold til de mennesker, man omgås, så bliver jeg venneløs, for der er rigtigt mange udover omtalte person, som jeg var - og stadig er venner med privat den dag i dag. Det har aldrig givet anledning til problemer.

Manglende økonomisk indsigt

Ifølge undersøgelsen opdagede kommunens ansatte ikke uregelmæssigheder i regnskaberne, blandt andet på grund af manglende økonomisk indsigt hos de tilsynsførende.

- Vi har ikke været dygtige nok til at sikre, at de økonomiske kompetencer har været til rådighed for de personer, der har gået tilsynet. De havde i høj grad fokus på den pædagogiske del. Vores personer skal både have en pædagogisk faglighed og samtidig kunne trække på økonomiske kompetencer. Det har ikke været organiseret tilstrækkeligt på daværende tidspunkt, erkender Lene Magnussen.

Det er dog ikke Holbæk Kommune, der selv skulle undersøge de enkelte bilag, den del er blevet håndteret af Søbæks revisor.

I en pressemeddelelse skriver Holbæks borgmester, at kommunen nu vil opruste det økonomiske tilsyn:

- Når vi kigger tilbage, viser redegørelsen, at vi har et oprydningsarbejde og et arbejde med kulturen i forhold til det økonomiske tilsyn. Arbejdet er i perioden udført for svingende og personafhængigt. Derfor skal vi stille større krav til gennemsigtigheden i de sociale tilbud, skriver Christina Krzyrosiak Hansen (S).