Budgetaftaler på plads i fire kommuner - Holbæk afprøver ny ordning på ældreområdet

Nu er budgetaftaler fra Holbæk og Vordingborg, Kalundborg og Faxe Kommune for 2022 på plads. Se hvad kommuners budgetaftaler indeholder her.

Budgetaftalerne er så småt ved at falde på plads rundt omkring i kommunerne i vores sendeområde. I denne uge er aftalerne for næste år blandt andet kommet på plads i Holbæk, Vordingborg, Faxe og Kalundborg kommuner.

I Holbæk Kommune var det et enigt byråd, der tirsdag kunne sætte punktum i budgetaftalen for de kommende år. Alle partier og lister i Kommunalbestyrelsen har således sat deres underskrift på budgetaftalen for 2022.

I aftalen er der særligt fokus på ældreområdet, hvor partierne blandt andet har afsat fire millioner kroner årligt til en ny forsøgsordning.

Socialområdet og anlægsområdet er ligeledes prioriteret i budgetaftalen. Med aftalen får socialområdet et løft på i alt 23,5 millioner kroner, og der prioriteres 27 millioner kroner til to nye cykelstier.

- Jeg er utrolig glad for, at det er en enig kommunalbestyrelse, der står bag årets budgetaftale. Vi har i hele denne valgperiode arbejdet sammen om at sikre velfærd til borgerne, dette års budget er endnu et vigtigt skridt i den retning, siger Christina Krzyrosiak Hansen (S), borgmester i Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Ny forsøgsordning på ældreområdet

I den nye budgetaftale, er der særligt fokus på ældreområdet. Der er i alt afsat 26 millioner kroner til at løfte ældreområdet over de næste år.

Helt konkret skal den nye forsøgsordning, der løber over en prøveperiode på tre år sikre, at det er de samme få medarbejdere fra kommunen, der besøger de ældre i deres hjem. Dermed skal de ældre ikke forholde sig til en masse nye ansigter i deres dagligdag, når de får hjemmebesøg.

Udover forsøgsordningen skal pengene, der er afsat til ældreområdet, blandt andet dække den stigende mængde af ældre borgere, som kommunen forventer indenfor de kommende år.

Det stigende antal ældre borgere forventes at skabe et pres på boligkapaciteten, og derfor har kommunalbestyrelsen blandt andet afsat penge til et nyt plejecenter.

Forsøg på at lukke hullerne på socialområdet

Det specialiserede socialområde er underlagt store økonomiske udfordringer i disse år.

Socialudvalget har de senere år arbejdet med handleplaner og løsninger for at sikre budgetoverholdelse, men det har stadig været nødvendigt at tilføre yderligere penge i de seneste års budgetaftaler.

Aftaleparterne ønsker fremadrettet, at indsatserne skal ske på børnespecialområdet med et forebyggende sigte. Samlet set betyder det at der er tilført 23,5 millioner kroner til det specialiserede socialområde i 2022.

De penge skal blandt andet føre til bedre balance i budgettet, og dække de 11,3 millioner, som budgettet blev overskredet med i foråret. Derudover skal pengene bruges på ansættelse af flere medarbejdere på socialområdet, herunder flere sagsbehandlere.

Kommunalbestyrelsen i Holbæk har i budgetaftalen også prioriteret 27 millioner kroner til nye cykelstiprojekter.

De to nye asfalterede cykelstier skal gå mellem henholdsvis Undløse og Nr. Jernløse samt Smidstrup og Stenstrup. De nye, asfalterede cykelstier skal blandt andet sikre en højere sikkerhed for folk, der cykler på disse strækninger og gøre cyklen til et mere oplagt transportvalg til skole, arbejde og fritidsaktiviteter.

Afskaffelse af erhvervsafgift

I den nye budgetaftale lægges der også vægt på, at det lokale erhvervsliv skal styrkes. Alle partier og lister undtagen Enhedslisten er derfor blevet enige om at afskaffe dækningsafgiften.

Handlingen er blevet mødt af ros af Dansk Erhverv, som mener, at det gør Holbæk til et langt mere attraktivt sted at have en virksomhed, og at det vil skabe bedre vilkår for lokale virksomheders vækst. 

Alle partier og lister med undtagelse af Enhedslisten var enige om, at dækningsafgiften skal afvikles fra og med 2022. Kommunens indtjening fra dækningsafgiften udgør omkring 8,3 millioner kroner årligt.

Holbæk Kommune har allerede én gang tidligere afskaffet dækningsafgiften. Men afgiften blev genindført med virkning fra 2018. Nu skal dækningsafgiften så afskaffes igen.

Faxe Kommunes budgetaftale for 2022:

Vordingborg klar med en forsigtig budgetaftale

Et flertal i Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har tirsdag også indgået budgetaftale for 2022. Budgetaftalen blev indgået uden Venstre, Dansk Folkeparti og Ny Borgerlige.

I budgettet afsættes der blandt andet en ekstrabevilling på 21,5 millioner kroner til opførelsen af et nyt rådhus.

Derudover prioriteres der penge til at forbedre normeringerne på skoleklubsområdet samt penge til at fastholde den nuværende lærerdækning.

Vordingborgs borgmester, Mikael Smed (S), mener, at budgetaftalen afspejler den vision, der er for kommunens fremtid.

- De aftalte prioriteringer og tiltag er afgørende for, at vi kan opfylde kommunens vision om at være storbyens sunde og smukke forhave. Så budgetaftalen tegner godt for udviklingen af Vordingborg Kommune de næste mange år frem, siger Mikael Smed i en pressemeddelelse.

Flere penge afsættes til Rådhuset

Et af de projekter, der afsættes flest penge til i den nye budgetaftale, er det nye rådhus. Det i forvejen 120 millioner kroner dyre rådhus, har vist sig at koste mere end først antaget. Derfor afsætter partier bag aftalen 21,5 millioner kroner i ekstrabevillinger til projektet.

Oppositionen har før udtalt, at de mener, projektet bør bremses, fordi de føler, det er økonomisk uansvarligt, da pengene burde bruges på noget andet.

Det omdiskuterede byggeri af det nye rådhus fortsætter dog med den nye tilførsel af 21,5 millioner kroner i den nye budgetaftale.

Et af områderne, som også bliver fremhævet i budgetaftalen i Vordingborg Kommune, er dagtilbud og skoleområdet. Her afsættes blandt andet 7,2 millioner kroner, der skal sikre, at minimumsnormeringer i dagtilbuddene overholdes.

Partierne bag budgetaftalen har ligeledes besluttet at afsætte 2,5 millioner kroner til skoleområdet. De skal bruges på at fastholde den nuværende lærerdækning og undervisningstid per elev.

Forventer flere ældre de kommende år

Der forventes indenfor de næste år at ske en markant stigning i antallet af ældre i kommunen. Derfor forventes der at blive etableret et friplejehjem med 60 nye boliger på Sydhavnen i Vordingborg.

VIDEO: Et flertal i Slagelse Kommunes byråd har også skrevet under på et budgetforlig. Der er dog uenighed om, hvorvidt der er penge til de aftalte anlægsprojekter eller ej.

Etablering af friplejeboliger i kommunen giver omvendt nogle nye vilkår for pleje og omsorg, og der kan opstå udfordringer i relation til rekruttering, når friplejehjemmet åbner samt et muligt serviceløft, ved at kapaciteten i kommunen forøges så markant. 

Det er meningen, at administrationen skal følge projektet tæt for at mindske eventuelle negative konsekvenser for området.

Kalundborg Kommune med overflodsbudget

I Kalundborg Kommunes nye budgetfatale er der ingen besparelser i sigte. Budgettet er et udtryk for, at Kalundborg Kommune er den mest velpolstrede i sendeområdet med den pengefest af et budget som 24 ud af 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer står bag. Det betyder, at kun SF, Enhedslisten og Demokratisk Fællesliste står udenfor budgetaftalen for 2022.

Kommunens overflod, hvad angår budgetaftalen, kommer også til udtryk på skattefronten. Her er kommunalbestyrelsen for andet år i træk blevet enige om at sænke personskatten i kommunen. I alt sænker kommunen personskatten med 0,2 procent, hvilket ikke blot gør det til den kommune med den laveste trækprocent i vores sendeområde, men i hele Region Sjælland.

Kalundborg Kommune har i forlængelse af kommunens økonomisk positive situation valgt at bruge alt, hvad de må på både velfærd og anlægsopgaver. Det betyder i praksis, at kommunen når serviceloftet og anlægsloftet.

En stor del af pengene fra velfærdsområdet skal gå til børne- og ældreområdet.

På Børneområdet er der i budgetaftalen lagt stor vægt på, at en større gruppe børn ønskes flyttet fra normalskolen til mere specialiserede tilbud. For ikke at tage fra normalskolernes inklusionsmidler, har partierne bag aftalen valgt at prioritere 10,665 millioner kroner årligt til flytningen.

Som i alle andre kommuner regner Kalundborg Kommune også med, at antallet af ældre stiger i de næste år. Derfor er partierne blevet enige om permanent at tilføre fem millioner kroner årligt til ældreområdet.