Styrelse vil afskaffe traditioner på Herlufsholm

Styrelse for Undervisning og Kvalitet ser gerne, at Herlufsholm ændrer de natlige rammer for eleverne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Hvis det står til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, så skal Herlufsholm afskaffe mange af de traditioner, der har rødder langt tilbage i skolens historie.

Siden en kritisk TV 2-dokumentar om skolen blev vist i maj, har blandt andet elevtraditioner om særlige privilegier til de ældste været i fokus.

Men det skal være slut nu, hvis skolen skal overholde lovgivningen på området i fremtiden, vurderer styrelsen.

Læs også
Herlufsholms bestyrelse træder tilbage
Læs også
Herlufsholms bestyrelse træder tilbage

Skolen har i kølvandet af dokumentaren selv varslet en række ændringer, der delvist overlapper styrelsen forslag.

Læs mere om styrelsens forslag til ændringer samt skolens egne ændringer:

 • Skolen afskaffer enhver tradition, der giver elever i 3.g særlige privilegier på bekostning af andre elever på skolen.

  Herlufsholm har afskaffet den såkaldte præfektordning, hvor udvalgte elever har et ekstra ansvar for de yngre.

 • Skolen skal sørge for, at elevernes rammer for overnatning er af en sådan karakter, at de ikke oplever risiko for overgreb, mobning eller mistrivsel.

  Herlufsholm har ændret ordningen med sovesale, så alle elever nu sover på egne værelser.

 • Skolen har særlige udfordringer med voldelige hændelser, krænkende adfærd og mobning. Derfor skal den udfolde en handlingsplan med konkrete initiativer.

  Herlufsholm har afskaffet den i TV 2-dokumentaren omtalte PØ-kamp, hvor de ældste elever brydes og slås for at forsvar en ø over for de yngre.

 • Skolen skal håndterer enkeltsager i åbenhed og med omgående inddragelse af forældre og relevante myndigheder herunder politiet.

 • Skolen skal håndtere skolens studie- og ordensreglement ensartet og skabe gennemsigtighed.


En lang række kritikpunkter

Derudover kommer styrelsen med en række kritikpunkter af skolen, fremgår det af udkastet. Blandt andet fremgår det, at skolen skal have brudt lovgivningen flere gange.

Her er kritikpunkterne i udkastet:

 • Herlufsholm har ikke levet op til sit ansvar, hvad angår vigtigheden af elevernes trivsel på skolen.

 • Der er lagt særligt vægt på, at opgaven med at forebygge og afhjælpe mistrivsel blandt eleverne er særlig vigtig på en institution med en kostafdeling, hvor eleverne ikke i samme grad har det samme frirum som andre børn.

 • Skolen har ikke sørget for, at eleverne på skolen har overholdt reglerne om, hvordan man skal behandle hinanden.

 • Skolen har ikke overholdt sin oplysningspligt under en tilsynssag.

 • Det er bestyrelsens ansvar, at loven bliver overholdt. Derfor har styrelsen fremsat alvorlig kritik af skolens bestyrelse på baggrund af vurderingens indhold.

 • Styrelsen mener, at der er tale om alvorlige brud på lovgivningen, at der er grundlag for, at skolen blive pålagt at skulle tilbagebetale de statstilskud, som den har modtaget siden 8. december 2021.

 • Det er styrelsens vurdering, at mange af overtrædelser også har fundet sted før tilsynet med skolen i slutningen af december sidste år.

Nyhedsoverblik