Vildt børneboom – daginstitution til 30 millioner kroner kan blive for lille, inden den overhovedet er bygget

Det går tilsyneladende så godt med at få børnefamilier til Sundby, at prognoserne for en ny daginstitution til 30 millioner kroner skal revideres.

Sundby, der ligger lige på den modsatte side af Guldborg Sund ved Nykøbing Falster oplever i disse år en stor interesse fra nye tilflyttere.

Således har politikerne i Guldborgsund Kommune set sig nødt til at afsætte 30 millioner kroner til en ny daginstitution i den blomstrende bydel, som også får en helt ny folkeskole.

Skolen er man allerede ved at bygge – men inden gravemaskinerne skal i jorden til den kommende daginstitution har politikerne fundet det nødvendigt at gå prognoserne for tilflyttere og ikke mindst børn efter i sømmene en ekstra gang.

quote Vi vil meget gerne være på forkant med denne positive udvikling

Simon Hansen (S), formand, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Guldborgsund Kommune

Det fortæller Simon Hansen (S), formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune, i en meddelelse:

- Vi vil meget gerne være på forkant med denne positive udvikling i bosætningen ved at få lavet en ny befolkningsprognose, så der bliver taget højde for den del, inden vi skal tage stilling til, hvordan en ny daginstitution i Sundby skal se ud, hvad den skal rumme og hvor den skal placeres.

Ny befolkningsprognose

Sundby-området på Lolland oplever ifølge Guldborgsund Kommune, at navnlig børnefamilier flytter til i stor stil. Det er især muligheden for at bygge nyt på Det Classenske Fideicommis grunde ved Hamborgskoven, der tiltrækker.

Den befolkningsprognose for området, der var gældende ved projektets start, er imidlertid sandsynligvis ikke længere retvisende. Derfor har Børn, Familie og Uddannelsesudvalget besluttet, at der skal laves en ny befolkningsprognose, der tager højde for den øgede bosætning, der er i Sundby-området lige nu.

- Vi glæder os utrolig meget over, at der er så stor interesse for at bosætte sig i Sundby-området. Der er ingen tvivl om, at vi er med til at skabe yderligere bosætning i området, fordi vi er i gang med at bygge Danmarks første permanente, svanemærkede folkeskole. Vi oplever især, at det er attraktivt for børnefamilier at bosætte sig i området, og det er vi naturligvis rigtig glade for, siger Simon Hansen.

30 millioner kroner til netop en ny daginstitution i Sundby har byrådet i Guldborgsund Kommune afsat i et tidligere budgetforlig.

Siden januar 2021 har en styregruppe – bestående af dagtilbudslederne fra de tre dagtilbud i Sundby-området sammen med en række ledere fra forvaltningen og dagtilbudsområdet arbejdet på at vurdere mulighederne for en ny daginstitution i Sundby.

Således blev der i maj afholdt dialogmøde med forældre i Sundby-området – imens styregruppen også har besigtiget nybyggede daginstitutioner flere steder på Sjælland.

Byrådet vil skulle tage stilling til sagen, så snart befolkningsprognosen er færdig.