Stor mangel på læger og sygeplejersker - sygehusfusion skal løse problemet

Nykøbing Falster Sygehus og Sjællands Universitetshospital i Køge er på vej til at fusionere. Fremover skal speciallægerne samarbejde om alle patienter.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Nykøbing Falster Sygehus er på vej til at blive en afdeling under Sjællands Universitetshospital i Køge.

Det fremgår af et punkt på dagsorden til forretningsudvalgsmødet i Region Sjælland den 6. juni, som politikerne skal nikke endeligt ja til i august. 

quote Det er en hård måde at behandle medarbejderne på

Anne Marie Holst Sommer, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Kreds Sjælland

Begrundelsen for at lægge Nykøbing Falster Sygehus ind under Sjællands Universitetshospital er, at Region Sjælland har svært ved at skaffe personale til sygehuset på Falster.

Sammenlægningen med én fælles sygehusledelse skal ifølge regionen højne det faglige miljø og sikre kvaliteten i behandlingen på sygehuset.

Nykøbing Falster Sygehus er ikke under afvikling. Et enigt regionsråd har besluttet at sende en ny sengebygning ved Nykøbing F. Sygehus i udbud.
Nykøbing Falster Sygehus er ikke under afvikling. Et enigt regionsråd har besluttet at sende en ny sengebygning ved Nykøbing F. Sygehus i udbud. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir

Medarbejderne på Nykøbing Falster Sygehus er onsdag formiddag blevet orienteret om de forandringer, der er på vej. 

De kommende måneder skal de faglige organisationer give deres besyv med i forhold til, hvordan en model for samarbejdet skal se ud rent organisatorisk.

Frygter et udhulet sygehus

Planerne om at fusionere sygehusene vækker dog bekymring hos Erik Lagerberg, der er formand for Patient- og pårørendeforeningen på Nykøbing Falster Sygehus.

- Jeg kan være nervøs for, at man flytter det hele til Køge, og at der til sidst ikke er noget tilbage i Nykøbing Falster.

- Der er langt fra Nakskov til Køge, så hvis alle speciallæger sidder i Køge, så udhuler man vores område på samme måde, som det er sket med Næstved Sygehus, siger han. 

Erik Lagerberg er formand for Patient- og pårørendeforeningen på Nykøbing Falster Sygehus.
Erik Lagerberg er formand for Patient- og pårørendeforeningen på Nykøbing Falster Sygehus. Foto: Eva Højrup

Anne Marie Holst Sommer, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Kreds Sjælland, er bekymret for, at fusionen vil betyde, at medarbejderne skal flyttes mod deres vilje. 

- Det er utrygt for medarbejderne, hvis de med et halvt års varsel kan få at vide, at nu skal de møde ind i Nykøbing Falster i stedet for Køge, siger hun og tilføjer: 

Læs også
Her mangler halvdelen af sygeplejerskerne
Læs også
Her mangler halvdelen af sygeplejerskerne

- Jeg synes, at det står implicit i oplægget i dagsordenen, at det er dét, der vil ske, og det er en hård måde at behandle medarbejderne på.

I oplægget til forretningsudvalget står der, at forslaget om at fusionere de to sygehuse skyldes, at der er stort pres på regionens sygehuse.

Anne Marie Holst Sommer, forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Sjælland.
Anne Marie Holst Sommer, forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Sjælland. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Helt konkret kommer der et stigende antal patienter, især på akutafdelingerne og på de medicinske afdelinger, hvilket fører til overbelægning. 

Samtidig har Nykøbing Falster Sygehus måtte nedlægge sengepladser, fordi der mangler både sygeplejersker og læger.

I januar viste TV2 ØST blandt andet, hvordan akutafdelingen på Nykøbing Falster Sygehus var lagt ned af travlhed og derfor måtte indføre såkaldt timeout i nogle timer. Her blev de ikke akutte patienter sendt videre til regionens øvrige akutafdelinger i Køge og Slagelse.

Samarbejde frem for konkurrence

Af dagsordenspunktet fremgår det, at det ikke er realistisk at opretholde alle specialer på alle sygehuse.

Derfor er det nødvendigt at samarbejde i stedet for at kæmpe om de få speciallæger.

Nu skal regionen forsøge at finde en model for, hvilke sygehuse, der skal have de enkelte specialer, så de bliver fælles for alle patienter i hele regionen.

Læs også
Får moderne sygehus for over en halv milliard kroner
Læs også
Får moderne sygehus for over en halv milliard kroner

Med oplægget ønsker Region Sjælland dog ikke at afvikle Nykøbing Falster Sygehus, der efter en fusion fortsat vil være et akutsygehus.  

Tværtimod har et enigt regionsråd i maj besluttet at sende den nye sengebygning i udbud, ligesom det byggeri, der allerede er i gang fortsætter, blandt andet med en tunnel, der skal forbinde afdelingerne. 

Den 22. august 2023 vil regionsrådet få forelagt et endeligt forslag om fusionen, der skal ske ved årsskiftet.


Nyhedsoverblik