Sender millioner efter et godt liv til flagermus, oddere og sommerfugle

Der bliver skruet op for det vilde dyreliv i 2023 i Guldborgsund Kommune, der samlet har sat mere end seks millioner kroner af til projektet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Flagermus, oddere og andre vilde dyr. 

Det er en del af temaerne for de projekter, der i år får penge fra biodiversitetspuljen i Guldborgssund Kommune. 

I år bruger kommunen to millioner kroner fra puljen. 

20200521-155700-L-1920x1263we
Læs også
Faunapassager skal være med til at redde odderen
20200521-155700-L-1920x1263we
Læs også
Faunapassager skal være med til at redde odderen

Det skriver Guldborgssund Kommune i en pressemeddelelse.

Biodiversitetspuljen blev vedtaget af byrådet tilbage i 2020, hvor man prioriterede seks og en halv million kroner frem til og med 2024. 

- Der har i mange år været et stort biodiversitetstab i Danmark. En udvikling, der desværre endnu ikke er vendt. Så det er vigtigt at prioritere tiltag, som kan præge udviklingen i positiv retning. I år har vi prioriteret indsatser, der spænder bredt, og som derfor samlet set bliver til en stærk biodiversitetsindsats, siger udvalgsformand for Teknik, Klima og Miljøudvalget Annemette S. Johnsen. 

"Vores Vilde Guldborgsund"

Den ene million kroner fordeles mellem ti projekter, mens den anden million kroner skal bruges på at omlægge kommunens grønne arealer, så de får plads til mere biodiversitet.

Blandt andet skal plejen af det Falsterske Dige i højere grad tage højde for de vigtige arter, som lever her.

I 2023 skal Guldborgsund Kommunes biodiversitspulje bruges på flere projekter.
I 2023 skal Guldborgsund Kommunes biodiversitspulje bruges på flere projekter. Foto: Guldborgsund Kommune

Hele kommunens indsats mod mere biodiversitet tog for alvor fart i 2022 efter Miljøministeriets konkurrence "Danmarks Vildeste Kommune".

I Guldborgsund har man døbt indsatsen "Vores Vilde Guldborgsund", fordi den involverer og engagerer borgerne i kommunen.

sommerfugle
Læs også
Digelag og kommune i fælles projekt - vil forbedre leveforhold for sommerfugle
sommerfugle
Læs også
Digelag og kommune i fælles projekt - vil forbedre leveforhold for sommerfugle

De 10 øvrige projekter, der får del i puljemidlerne spænder bredt.

Der skal for eksempel tælles ynglende flagermus, arbejdes videre med projekt Glade Oddere og arbejdes med pleje af Det Falsterske Dige for at tilgodese flere sjældne sommerfugle.

- Der er sket en stor udvikling på vores egne arealer gennem flere år, men især det seneste år, er det virkelig gået stærkt. Den indsats, vil vi gerne skrue endnu mere op for i år. Vi har rigtigt mange kvadratmeter, der fortsat kan bringes i spil og udvikles. Det betyder ikke, at alt græs skal gro vildt, men vi skal se på, hvordan vores arealer anvendes og tilpasse vores pleje til det, så der både er plads til biodiversitet og de aktiviteter, som borgerne bruger arealer til, fortæller Annemette Johnsen.

Der gives også midler til at arbejde med biodiversitet i udvalgte områder for eksempel rejsning af Sakskøbing Folkeskov, Bøtøskoven og arbejdet med Bøtø Nor.Nyhedsoverblik