Sagsbehandlere i Guldborgsund sender brev til politikere - kæmper med stort arbejdspres og høje sagsbunker

Sagsbehandlerne på børn- og ungeområdet i Guldborgsund har sendt et brev til lokalpolitikerne om deres arbejdsvilkår. Det sker oven på sagen om en ulovlig instruks.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Massive udfordringer med et belastet arbejdsmiljø gennem flere år, store sagsbunker, uro i ledelsen og manglende medarbejderinddragelse.

Det er nogle af de problemer, de 25 sagsbehandlere i Børn- og Familieafdelingen i Guldborgsund Kommune kæmper med og har kæmpet med igennem længere tid.

I et fire sider langt brev til politikerne i Økonomiudvalget og Børn-, Familie- og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune forsøger de at beskrive de problemer, de ser i afdelingen og hvilke konsekvenser, det har.

- Det er ikke rart at være ansat til at skulle hjælpe nogle af de allermest udsatte borgere og så vide, at lige meget hvor stærkt man løber, så løber man ikke stærkt nok. I nogle tilfælde kan det endda betyde, at man ikke engang når at overholde lovgivningen, siger Henrik Ljung Pedersen, som er tillidsmand for sagsbehandlerne i afdelingen for Børn og Familie.

Sag om ulovlig instruks

De ansattes henvendelse kommer, efter det i januar kom frem, at centerchefen i Familie og Forebyggelse i november sendte en e-mail til sagsbehandlerne, hvor han beskrev, at budgettet var skredet med syv millioner, og at de hver især skulle finde 100.000 kroner på hver sagsstamme. Chefen beskrev, at pengene for eksempel kunne findes ved at hjemgive anbragte børn.

Fandt de ansatte ikke pengene kunne både hans og deres job være i fare, lød det i e-mailen.

René Christensen
Læs også
Chef i kommune gav ulovlig instruks: Spar 100.000 på udsatte børn
René Christensen
Læs også
Chef i kommune gav ulovlig instruks: Spar 100.000 på udsatte børn

Chefen trak siden i land, og en undersøgelse af forløbet skal behandles politisk i næste uge.

Børn- og Familie-afdelingen hører under Center for Familie og Forebyggelse og her siger tillidsmand, Henrik Ljung Pedersen at han har tilgivet Mads Larsen for den e-mail.

- Mads (centerchefen, red.) har forsikret mig om, at det var hans livs fejltagelse, at han har fremsendt den mail, og jeg har det sådan, at vi kan alle sammen få lavet fejl, nogle er selvfølgelig værre end andre, men jeg har tilgivet Mads for den her, og det håber jeg også, alle mine kolleger har, og så må vi se fremad, siger tillidsrepræsentanten.

Henrik Ljung Pedersen og hans kolleger beskriver i et brev til en række lokalpolitikere, hvordan de oplever uro i ledelsen, høje sagsbunker og meget sygefravær blandt kollegerne. Forhold, de mener,  går ud over hjælpen til de mest udsatte borgere.
Henrik Ljung Pedersen og hans kolleger beskriver i et brev til en række lokalpolitikere, hvordan de oplever uro i ledelsen, høje sagsbunker og meget sygefravær blandt kollegerne. Forhold, de mener, går ud over hjælpen til de mest udsatte borgere. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Over 40 sager pr. sagsbehandler

Ifølge sagsbehandlerne er der da også nok at tage fat på i afdelingen.

De har i gennemsnit 40,26 sager per sagsbehandler, hvor Dansk Socialrådgivning anbefaler mellem 20 og 30. Og det er vel at mærke i en kommune, der har rigtig mange anbringelsessager eller tunge sager, som Henrik Ljung Pedersen beskriver dem.

Det er da også kun Langeland, Lolland og Læsø Kommuner, der bruger flere penge end Guldborgsund på anbringelser af børn og unge. Det viser KL's statistik, Kend Din Kommune 2021.

- Uden at kunne komme med nogle direkte eksempler, så er jeg faktisk ret overbevist om, at en del af de anbringelser kunne være undgået, hvis der var blevet handlet rettidigt, siger Henrik Ljung Pedersen.

Men det er svært at handle rettidigt, hvis man sidder med 40 sagsstammer hver, mener Henrik Ljung Pedersen.

- Helt konkret så betyder det jo, at du ikke har så meget tid til borgerne, som du rigtig gerne vil have. Du kan ikke besøge dem så hyppigt, som du burde. Jeg kan frygte, at i og med vi ikke kommer så hurtigt ind i sagerne, som vores ambition er, så kan sagerne gå hen og vokse sig større, siger Henrik Ljung Pedersen.

Regionsformanden for Socialrådgivernes Fagforening, Region Øst kalder de mange sager per sagsbehandler for "vanvittigt".

- Det er bydende nødvendigt, at sagsbunkerne kommer længere ned, hvis man skal tidligt ind og hyppigt følge op i de her sager, siger Rasmus Balslev.

Mangler halvanden medarbejder hver dag

Sagsbunkerne har ifølge sagsbehandlerne i Børn og Familie vokset sig store, fordi der dels er rigtig mange sager i kommunen, men også fordi afdelingen oplever en del sygefravær. Henrik Ljung Pedersen har regnet sig frem til, at der hver dag mangler halvanden kollega på grund af sygefravær. Og det er altså i en afdeling, der pt blot tæller 25 sagsbehandlere.

- De sagsbehandlere, der er tilbage, skal jo løfte de opgaver, og det giver jo et alt for højt sagspres, siger tillidsrepræsentanten.

Dette er et udpluk af det fire sider lange brev til politikerne.
Dette er et udpluk af det fire sider lange brev til politikerne.

Arbejdspresset har konsekvenser. I brevet beskriver sagsbehandlerne, at de den 11. februar i år havde 104 børnefaglige undersøgelser, som ikke var gjort færdige inden for den lovbestemte tidsramme.

- Det er jo klart utilfredsstillende, og det gør jo at rigtig mange, mig selv inklusiv, går rundt med en evigt dårlig samvittighed over, at vores familier for det første skal vente alt for længe på at få foretaget den her undersøgelse, men også få de støtteforanstaltninger, som de har brug for, siger Henrik Ljung Pedersen.

Sagsbehandlerne slutter brevet af med at foreslå en række løsninger på problemerne: De vil gerne have, at antallet af sagsstammer kommer ned på 25 pr. sagsbehandler. Det skal ske ved at ansætte yderligere otte fuldtidsansatte sagsbehandlere. Samtidig vil de gerne inddrages mere og udvikle deres kompetencer igennem opkvalificering og uddannelse.

Politikere har en stor opgave foran sig

René Christensen (DF) sidder i Økonomiudvalget og er en af de politikere, der har modtaget sagsbehandlernes brev.

- Desværre har vi haft de her udfordringer i rigtig mange år. Vi har tidligere ansat ni ekstra medarbejdere, og dengang lød udfordringerne næsten som de samme, så jeg synes, vi har en stor opgave foran os med at skabe en arbejdsplads, som både er til gavn for borgerne, men jo også til gavn for de medarbejdere, vi har i kommunen, siger han.

René Christensen fra Dansk Folkeparti vil gerne have, at Børn og Familie-afdelingen i Guldborgsund Kommune bliver en bedre arbejdsplads
René Christensen fra Dansk Folkeparti vil gerne have, at Børn og Familie-afdelingen i Guldborgsund Kommune bliver en bedre arbejdsplads Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Formanden for Børn-, Familie- og Uddannelsesudvalget, Simon Hansen (S) mener ikke, at politikerne har været for tilbageholdende med at bruge penge på området.

- Inden for de rammer der er, skal man jo forsøge at lave de bedste løsninger til den bedste økonomi, men når vi står til sidst og kan se, at budgetterne er skredet, så har vi faktisk imødekommet området hver eneste gang.

Brevet fra sagsbehandlerne gør dog helt klart indtryk.

- Det kan sagtens være, vi skal ind og kigge på, om der skal være nogle flere hænder, så vi kan få antallet af sager ned og også behandlet dem indenfor rimelige tidsfrister, siger Simon Hansen (S).

Socialdemokraten, Simon Hansen mener ikke, at sagsbehandlernes krav er urimelige. - Det bør vi kunne imødekomme, siger han.
Socialdemokraten, Simon Hansen mener ikke, at sagsbehandlernes krav er urimelige. - Det bør vi kunne imødekomme, siger han. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst håber i hvert fald, at politikerne handler på det, de hører.

- Vi vil rigtig gerne have, at der bliver lyttet mere til medarbejderne og at de her sager - både den med instruksen fra centerchefen og det her brev fra sagsbehandlerne ikke bare bliver nogle enlige svaler, siger Rasmus Balslev.

Hverken kommunaldirektør Søren Bonde eller borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten) ønsker at kommentere brevet, før sagen har været behandlet på et møde i næste uge.


Nyhedsoverblik