Politikere går videre med planer om tre store solcelleanlæg

Byrådet i Guldborgsund Kommune har sendt tre solcelleanlæg i offentlig høring. Dermed er de på trods af protester et skridt tættere på at realiseres.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Trods talrige protester fra naboer, besluttede politikerne i byrådet i Guldborgsund torsdag aften at sige ja til at sende tre store solcelleanlæg i offentlig høring. Politikerne sendte et fjerde projekt - et anlæg ved Bøtø - til hjørne. Det skal undersøges yderligere.

Med beslutningen har politikerne taget endnu et skridt i retning af at realisere planerne for i hvert fald de tre anlæg.

- Jeg synes ikke, at solceller er kønne. Men vi må afveje, hvad vi synes er vigtigst. I Venstre synes vi i denne sag, at det er klimaet. Vi har jo også et mål om at blive en bæredygtig kommune, lød det fra Ole K. Larsen (V).

Ole K. Larsen (V), byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune.
Ole K. Larsen (V), byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune. Foto: Martin Stilling - TV2 ØST

Det var et helt enigt byråd, der efter blot 20 minutters debat sendte striben af solcelleanlæg videre i systemet.

- Nu kører det. Jeg går ud fra, at når vi sætter gang i lokalplanhøring og kommuneplantillæg for de tre anlæg, så er det, fordi vi gerne ser projekterne gennemført. Lad os sikre, at vi får lavet nogle ordentlige gennemarbejdede forslag, hvor der er taget hensyn til de høringssvar, vi allerede har fået, sagde René Christensen (DF).

Solceller
Læs også
Stor plan på vej - rekordmange solceller kan brede sig ud over Lolland og Falster
Solceller
Læs også
Stor plan på vej - rekordmange solceller kan brede sig ud over Lolland og Falster

De tre anlæg, der er planlagt til at ligge ved Grænge, Radsted og Vålse har netop været igennem en idehøring. Der er i alt kommet 56 høringssvar.  

Utilfredse beboere

Beboerne i de berørte områder er langt fra så begejstrede som politikerne. Tværtimod. 

De vil ikke have udskiftet deres udsigt til marker og skov med et kig til tre meter høje, sorte solceller bag et fem meter bredt plantebælte.  Heller ikke selv om kommunen stiller krav om, at solcelleanlæggene skal ligge mindst 100 meter fra beboelse.

Flere beboere slår fast, at de ikke er flyttet på landet for at blive naboer til det, de kalder ”industrielle anlæg”. Og de er blandt andet også bekymrede for konsekvenserne for dyrelivet og for værdien på deres ejendomme.

Men René Christensen mener ikke, at de behøver at bekymre sig

- Vi har jo allerede anlæg i kommunen, hvor beplantningsbælterne er vokset op. Og dér kan man faktisk ikke se solcellerne, vurderede DF-politikeren.

René Christensen (DF), byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune.
René Christensen (DF), byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

De tre anlæg vil samlet kunne producere grøn strøm svarende til årsforbruget i 103.000 ejendomme. Som planerne ser ud lige nu, er anlægget omkring Grænge det største med i alt 205 ha, Radsted ligger på 168 ha og Vålse strækker sig ud over 125 ha. Men projekterne bliver formentlig ikke så store.

Nu skal de enkelte projekter snittes til i forhold til de høringssvar, der er kommet ind i forbindelse med den første høringsfase.

- Vi er glade for, at projekterne nu skal tilpasses – reduceres – i forhold til de høringssvar, vi har fået, sagde Simon Hansen (S).

Solceller
Læs også
Naturfredningsforening: Solceller skæmmer naturen
Solceller
Læs også
Naturfredningsforening: Solceller skæmmer naturen

Annemette Johnsen (SF) supplerede:

- Det er vigtigt at understrege, at intet er vedtaget endnu. Alle bemærkningerne fra den første høring skal nu indarbejdes i forslagene. Der skal foretages mange justeringer, inden der bliver sendt noget i høring, fastslog hun.

Økonomisk gulerod

Politikerne skulle også tage stilling til et fjerde projekt. Et anlæg på 42 ha ved Bøtø på Falster.

Forvaltningen anbefaler, at politikerne standser planlægningen.  Men de folkevalgte vil dog ikke helt opgive anlægget. Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening er ellers alle bekymrede over, at arealet er udpeget til Natura 2000-område. De peger på, at det kan være i strid med lovgivningen at placere tekniske anlæg dér.

Miljøstyrelsen advarer om, at anlægget kan være i konflikt med nationale interesser på naturbeskyttelsesområdet. Det fremgår af høringssvarene.  Men politikerne vil alligevel give anlægget en chance mere, og derfor vil de nu have undersøgt, om anlægget kan få dispensation fra Natura 2000-bestemmelserne.

- Som udgangspunkt mener SF, at vi altid skal respektere Natura 2000-områder. Men arealet ved Bøtø ligger nærmest perfekt til et solcelleanlæg. Det eneste problem er, at det lige strejfer det beskyttede naturområde. Jeg har være ude at se det. Det ligger langt fra alfarvej. Det vil ikke kunne ses, og jorden er faktisk ikke egnet til landbrug, oplyste Annemette Johnsen.

demonstration, Vennerslund
Læs også
Borgere demonstrerer foran rådhus mod planer om kæmpevindmøller
demonstration, Vennerslund
Læs også
Borgere demonstrerer foran rådhus mod planer om kæmpevindmøller

Når embedsmændene får skåret projekterne til i forhold til høringssvar og efter forhandlinger med selskaberne bag, skal de tre projekter igen i offentlig høring i otte uger. Først derefter skal byrådet træffe den endelige beslutning.

Der er en økonomisk gulerod for kommunen og beboerne i de berørte områder. Folketingspartierne bag energiaftalen har oprettet en Grøn Pulje, der kan bruges til lokale initiativer i forbindelse med solcelleanlæg. Det er anlæggets størrelse, der afgør hvor meget, der bliver udbetalt.  I Grænge vil det f.eks. betyde 4,7 millioner kroner.

- Man kan spørge sig selv om, hvad kommunen og beboerne får ud af, at der etableres solcelleanlæg – altså udover klimagevinsten. Jeg synes, at 4,7 millioner kroner er et anseeligt beløb. Jeg ser frem til de lokale initiativer, vi kan støtte med de penge, sagde Ole K. Larsen (V).