¨

Lokale i oprør - kæmper for at bevare deres lokale strand

Morten Varn Johannsen kæmper for at bibeholde Soesmarke Strand, som den altid har været. Foto: Morten Varn Johannsen

En lille ukendt strand på Lolland er i disse dage kommet i søgelyset. Kystdirektoratet siger nemlig, at stranden ikke kan forblive, som den er nu.

Ikke mange kender den lille 36 meter lange strand, der ligger ved landsbyen Soesmarke på Lolland. Men nu råber de lokale op, fordi de vil beholde deres strand præcis, som de kender den. 

En klage har nemlig gjort, at Kystdirektoratet har sendt et påbud om, at stranden skal tilbage til dens oprindelige stand.

Derfor har Morten Varn Johannsen, som er beboer i Soesmarke, oprettet en underskiftindsamling, og fredag aften blev der afholdt en protest imod at ændre Soesmarkes lille naturperle.

Det meget idyllisk, meget malerigt og egentlig vil vi bare gerne have lov at beholde vores lille strand

Morten Varn Johannsen, beboer i Soesmarke

- Så får folk lov til at medbringe deres egne grillpølser, og så kan man sidde der og demonstrerer lidt, samtidig med at man kigger på Vegvisir Race, der sejler forbi. Det meget idyllisk, meget malerigt og egentlig vil vi bare gerne have lov at beholde vores lille strand, siger Morten Varn Johannsen.

Og for beboerne i Soesmarke er stranden vigtig, da det er en helt speciel del af af den lille by.

- Det er et åndehul. Og jeg tror ikke, der er en eneste familie i hele byen, som ikke når de har gæster, tager dem ud på en gåtur og ned til stranden. Det er så fantastisk og idyllisk, siger Morten Varn Johannsen.

Artiklen fortsætter under videoen.

01:10

Sådan her så det ud, da borgerne i Soesmarke protesterede i går. Foto: Mikkel Rise - TV2 ØST

Luk video

Pensioneret fisker passer stranden

Den 17. juli sendte Guldborgsund Kommune en anmeldelse fra en borger, som var bekymret for sikkerheden på Soesmarke Strand. Det fik Kystdirektoratet til at sende et påbud til lodsejer Carsten Christensen, der siger, at terrænændringer, påkørsel af sand og sten, placering af stenoplag, ikke er tilladt, og at stranden dermed skal tilbage til oprindelig stand.

Kystdirektoratets påbud

Den 7. august sender Kystdirektoratet et påbud til lodsejer Carsten Christensen:

Kystdirektoratet opfatter terrænændringer, påkørsel af sand og sten, opsætning af pæle, udlagt presenning, placering af stenoplag, etablering af fliseterasser og opførsel af hegn som en overtædelse af naturbeskyttelseslovens §15, stk. 1, hvorefter der er forbud mod at foretage tilstandændringer inden for strandbeskyttelseslinjen.

Kilde: Kystdirektoratet, Miljø- og Fødevareministeriet

Men hvis du kigger på nogle af de billeder, der går 50-60 år tilbage, jamen så har kystlinjen altid set sådan ud

Morten Varn Johannsen, beboer i Soesmarke

Men Morten Varn Johannsen forstår ikke problemet, da stranden ifølge ham altid har set sådan ud.

Faktisk mener Morten Varn Johannsen kun, at den blevet pænere efter Villy Kaup, som er gammel pensioneret fisker, vendte tilbage til hjembyen og nu bruger sin tid på at rydde op på stranden.

Artiklen fortsætter under billedet. 

Soesmarke Strand er en lille 36 meter lang strand, som de lokale glædeligt benytter. Foto: Merethe Kepp

- Stenene har sådan set altid været der. Ja, de er blevet lidt mere friseret at se på nu, fordi Villy rydder op hele tiden. Men hvis du kigger på nogle af de billeder, der går 50-60 år tilbage, så har kystlinjen altid set sådan ud.

Villy Kaup bruger sine egne penge på at holde stranden ren og pæn. Og du kan finde ham klokken 05.00 på Soesmarke Strand seks måneder om året.

- Det er det, han har brugt fem-seks år af sit liv på, og vi vil godt anerkende, at han har skabt en lille naturperle, siger Morten Varn Johannsen.

Lovgivning på området:

Kystdirektoratet oplyser følgende i forhold til lovgivning på området:

Det pågældende areal på ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens §15 om strandbeskyttelseslinjen, hvorefter der ikke er foretaget ændringer i tilstanden af strandbredder eller andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.

Kilde: Kystdirektoratet, Miljø- og Fødevareministeriet

Kan ikke se den store skade

Lodsejeren Carsten Christensen anerkender at have brugt sten og sand til at gøre stranden mere brugbar, hvilket er imod reglerne for strandbeskyttelseslinjen. Men Carsten Christensen kan ikke se, hvad problemet skulle være med det.

Det lignede en svinesti med plastik, flasker, tang og væltede træer. Inden vi gik i gang med at rydde op dernede, var der decideret ulækkert

Carsten Christensen, lodsejer af Soesmarke Strand

- Det lignede en svinesti med plastik, flasker, tang og væltede træer. Inden vi gik i gang med at rydde op dernede, var der decideret ulækkert. Jeg kan ikke se, hvordan natursten og sand skal kunne ødelægge noget som helst, siger han.

Kystdirektoratet fortæller, at når de bliver gjort opmærksomme på forhold, der overtræder reglerne, skal de sende en partshøring og varsel om påbud til grundejeren.

- Så giver vi dem chancen for at melde tilbage til os og kommentere på det, siger Katrine Henriksen fra Kystdirektoratet.

Derfor vil ejeren og Morten Varn Johannsen i samarbejde med Fællesrådet Guldborgsund og Omegn nu sende en ansøgning om dispensation til at beholde deres naturperle.

Og med over 600 underskrifter på fem dage virker de til at have opbakning fra byen.

- Jeg tror ikke, du finder nogen hernede, som ikke gerne vil bevare den. Undtagen hende, der klagede, men hun er vist flyttet til København imellem tiden, siger Morten Varn Johannsen.

Når Kystdirektoratet modtager ansøgningen, kan de træffe en afgørelse i sagen. 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App