Her vil de bygge Danmarks længste cykelbro - men det møder hård kritik

Planerne for en cykel- og gangbro hen over Guldborg Sund har vakt røre. De lokale sejlklubber frygter at blive spærret inde.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

I Guldborgsund Kommune drømmer de om at genoplive en 157 år gammel broforbindelse ved Nykøbing Falster.

Her kunne man indtil 1963 køre fra byens centrum ad Brogade over Christian IX's Bro til Linde Alle i Sundby på Lolland.

quote Som en god sejlerkollega har sagt, den brohøjde vil betyde, at selv svaner og ænder skal have broen op, så snart der er en smule højvande

Palle Tørnqvist, talsmand for Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune

Begge gader eksisterer den dag i dag, men slutter brat ved vandkanten på hver side af Guldborg Sund. Broen blev nemlig revet ned, efter den nuværende broforbindelse stod færdig.

- Guldborgsund Kommune har i mange år haft et stort ønske om at knytte Sundby og Nykøbing Falster tættere sammen, fordi gå- og cykelvejen over den nuværende bro er ganske dårlig, siger Anders V. Møller, der er programleder for projektet i Guldborgsund Kommune.

Guldborgsund Kommune vil bygge en cykel- og gangbro over Guldborg Sund. Selvom broen kan åbne for skibe møder projektet kritik fra lokale sejlere.
Guldborgsund Kommune vil bygge en cykel- og gangbro over Guldborg Sund. Selvom broen kan åbne for skibe møder projektet kritik fra lokale sejlere. Foto: Guldborgsund Kommune

Ifølge Guldborgsund Kommune skal den nye bro nemlig opføres som en tro kopi af Christian IX's Bro med en såkaldt frihøjde på to meter over daglig vande.

Broen får også et brofag, der kan dreje til siden, så skibe kan passere. Ifølge kommunen bliver broen med sine 550 meters længde den længste cykel- og gangbro i Danmark.

Savner plan

Hos foreningen Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune, der repræsenterer ti sejlklubber i området, er man dog bekymret for projektet.

- Den brohøjde er fuldstændig urealistisk. 

- Som en god sejlerkollega har sagt, den brohøjde vil betyde, at selv svaner og ænder skal have broen op, så snart der er en smule højvande. Den vil genere stort set alle sejlere i Nykøbing, siger Palle Tørnqvist, der er talsmand for Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune, hvor 250 sejlbåde er hjemmehørende.

Guldborgsund Kommune håber, at den nye bro vil få flere til at gå og cykle mellem de to bydele. I dag er eneste passage over Guldborg Sund via Kong Frederik IX’s Bro cirka 700 meter syd for byens centrum. Og det sker som oftest i bil.
Guldborgsund Kommune håber, at den nye bro vil få flere til at gå og cykle mellem de to bydele. I dag er eneste passage over Guldborg Sund via Kong Frederik IX’s Bro cirka 700 meter syd for byens centrum. Og det sker som oftest i bil. Foto: Grafik: Nick Abildgaard - TV2 ØST

Sejlerne efterlyser en klar plan for, hvor ofte broen vil blive åbnet for skibe.

- Vi har ikke fået oplyst noget om, hvordan broen kommer til at åbne. Det er også noget af det, vi kan forstå, Søfartsstyrelsen efterlyser, forklarer Tørnqvist.

quote Frihøjden på broen gør, at Kystredningstjenesten ikke kan sejle under broen

Kystredningstjenesten

Og det er et alvorligt problem for sejlklubberne, der ifølge talsmanden frygter at se ind i, at færre sejlere vælger at sejle gennem Guldborg Sund.

- Hvis man bygger den bro, må man forudse, at på længere sigt uddør sejlsporten i Nykøbing. For man anskaffer sig ikke et sejlskib, hvis man ikke er sikker på at komme ud at sejle, siger han.

Postkort med Christian IX's Bro fra før 1930. Broen blev i 1963 erstattet af den dengang nye bro, Kong Frederik IX's Bro, som i dag er den eneste forbindelse mellem de to bydele.
Postkort med Christian IX's Bro fra før 1930. Broen blev i 1963 erstattet af den dengang nye bro, Kong Frederik IX's Bro, som i dag er den eneste forbindelse mellem de to bydele. Foto: Falsters Egnshistoriske Arkiv

Lystsejlerne står ikke alene med kritikken.

Det fremgår af 13 høringssvar til projektet, hvor blandt andre Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i koordination med Kystredningstjenesten ser problemer:

- Frihøjden på broen gør, at Kystredningstjenesten ikke kan sejle under broen, men skal benytte drejebroen som passage. Benyttelse af drejebroen vil sætte en begrænsning på Kystredningstjenestens mobilitet samt responstid på ulykker, står der i høringssvaret.

Vil se på løsning

Anders V. Møller medgiver, at forholdsvis mange motor- og sejlbåde vil være afhængige af, at broen åbner, for at de kan sejle igennem.

Anders V. Møller, der er programleder for den nye bro i Guldborgsund Kommune, mener, at kommunen har lyttet til kritikken i de indsendte høringssvar.
Anders V. Møller, der er programleder for den nye bro i Guldborgsund Kommune, mener, at kommunen har lyttet til kritikken i de indsendte høringssvar. Foto: Lauge Germundsson - TV2 ØST

Men han mener også, at kommunen har lyttet til kritikken i de indsendte høringssvar.

- Vi har set til Tyskland og Holland, hvor de har nogle udmærkede måder, hvorpå sejlerne selv kan håndtere åbning af broen – herunder også redningsbådene, der kan bestemme, hvornår broen skal åbne, forklarer han.

Helt konkret vil kommunen nu arbejde på, at sejlerne får mulighed for at åbne broen ved hjælp af en app.

Guldborgsund Kommune vil på baggrund af høringssvarene i første høringsrunde nu arbejde på, at sejlerne får mulighed for at åbne broen ved hjælp af en app efter hollandsk forbillede.
Guldborgsund Kommune vil på baggrund af høringssvarene i første høringsrunde nu arbejde på, at sejlerne får mulighed for at åbne broen ved hjælp af en app efter hollandsk forbillede. Foto: Guldborgsund Kommune

Et eksempel på et sådant system er ifølge kommunen appen Watersport, som giver sejlende i det hollandske Friesland mulighed for at betjene de mange broer over kanalen.

- Så den bekymring om, at de ikke vil kunne sejle igennem, er ikke korrekt – for de kan selv åbne og sejle igennem, siger Anders V. Møller.

Christian IX's Bro over Guldborg Sund i 1955. Bemærk dæmningen med lindetræerne på Lolland-siden til højre i billedet. Denne dæmning er i dag nedlagt og vil ikke blive genopført, hvis den nye cykel- og gangbro bliver en realitet.
Christian IX's Bro over Guldborg Sund i 1955. Bemærk dæmningen med lindetræerne på Lolland-siden til højre i billedet. Denne dæmning er i dag nedlagt og vil ikke blive genopført, hvis den nye cykel- og gangbro bliver en realitet. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto / Det Kgl. Bibliotek

Kommunen lægger op til, at appen skal begrænses til maksimalt en åbning hver halve time for at mindske gener for cyklende og gående. Redningstjeneste og broadministrator skal dog have mulighed for til hver en tid at åbne broen.

Brohøjden lader sig ikke ændre:

Ifølge Guldborgsund Kommune skal den nye cykel- og gangbro opføres som en tro kopi af Christian IX's Bro, der i sin tid stod færdig i 1867. Det betyder, at broen får en højde på cirka to meter over vandspejlet, også selvom det medfører, at broen derfor må åbnes for flere fartøjer.

Det sker dels for at bevare en historie, der ellers kun findes i arkiverne hos Museum Lolland-Falster – men også fordi et sådant projekt ifølge kommunen styrker argumentationen og sandsynligheden for at få godkendelse til at opføre broen i et Natura 2000-område.

For Guldborg Sund er et såkaldt Natura 2000-beskyttet område, hvilket i udgangspunktet gør det svært at få projektet godkendt i Kystdirektoratet.

- Pointen i at reetablere den gamle bro er styrken i den argumentation, der overhovedet sandsynliggør, at vi kan få lov til at bygge noget som helst i et Natura 2000-område, forklarer Anders V. Møller, der er programleder for projektet i Guldborgsund Kommune.

- Vi skal lægge os så tæt op ad det, der har været, så det ikke bliver en ny bro, men en reetablering af noget eksisterende.

TV2 ØST har forelagt kommunens planer for lystsejlerne.

- Det med app'en vil jeg umiddelbart betegne som ønsketænkning. Vi vil meget gerne have en garanti for, at alle sejlere er i stand til at installere den app og betjene den, siger Palle Tørnqvist og tilføjer:

- Det vil være en forhindring for mange ældre sejlere og måske også sejlere fra udlandet.

Kong Frederik IX's Bro er manuelt betjent og strengt reguleret under hensyn til togtrafikken på broen. I 2022 passerede 2.400 skibe broen, hvoraf over halvdelen var udenlandsk indregistreret. Ifølge kommunens analyser kan antallet af gennemsejlinger på den nye bro blive mod dobbelt så stort.
Kong Frederik IX's Bro er manuelt betjent og strengt reguleret under hensyn til togtrafikken på broen. I 2022 passerede 2.400 skibe broen, hvoraf over halvdelen var udenlandsk indregistreret. Ifølge kommunens analyser kan antallet af gennemsejlinger på den nye bro blive mod dobbelt så stort. Foto: Anna Ratajczak - Privat

I 2022 passerede 2.400 skibe den eksisterende bro over sundet, viser tal, som Guldborgsund Kommune har indhentet fra brovagten på Kong Frederik IX's Bro, hvoraf over halvdelen var udenlandsk indregistreret.

TV2 ØST har også spurgt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse til kommunens initiativ.

Styrelsen oplyser, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at give en kommentar.

Ifølge Guldborgsund Kommune skal den nye cykel- og gangbro opføres som en tro kopi af Christian IX's Bro fra 1867, som eksisterede frem til 1963. Den nye bro bliver med sine 550 meters længde ifølge kommunen den længste cykel- og gangbro i Danmark.
Ifølge Guldborgsund Kommune skal den nye cykel- og gangbro opføres som en tro kopi af Christian IX's Bro fra 1867, som eksisterede frem til 1963. Den nye bro bliver med sine 550 meters længde ifølge kommunen den længste cykel- og gangbro i Danmark. Foto: Guldborgsund Kommune

Planen om at ændre broen, så sejlerne selv kan åbne den efter behov, er nu sendt ind til Kystdirektoratet, der vil sende forslaget ud i en ny høring.

Læs også
Undersøger undergrunden til en ny forbindelse over Guldborg Sund
Læs også
Undersøger undergrunden til en ny forbindelse over Guldborg Sund

Ifølge Guldborgsund Kommune ventes broprojektet i alt at koste 70 millioner kroner. Disse midler skal rejses gennem fondsansøgninger.


Nyhedsoverblik