Guldborgsunds borgmester: - Hvis det er olie og gas, de leder efter, siger vi nej tak

Guldborgsunds borgmester mener, at olieboringer er i modstrid med deres grønne politik. Samtidig har kommunikationen til kommunerne været for dårlig.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det bliver et nej tak til det sorte guld. 

Guldborgsunds borgmester, John Brædder (Guldborgsundlisten), mener nemlig ikke, at det hollandske firma Nails Ressources skal have tilladelse til at lede efter olie og geotermi på Lolland-Falster. 

Tilbage i maj 2016 anmodede Energistyrelsen om en udtalelse fra kommunerne Lolland og Guldborgsund. Men af et skriftligt svar fra Guldborgsund Kommune tilbage til Energistyrelsen fremgår det, at: 

Høringsskrivelsen fyldte én side + et kort over Danmark, hvor Lolland-Falster var farvet blåt. Der fremgik intet om virksomhedens konkrete planer eller forventede undersøgelsesmetoder, og Guldborgsund Kommune har dermed ikke haft mulighed for at udtale sig om det konkrete indhold af tilladelsen.

quote Kommunikationen har også været for dårlig

John Brædder, Guldborgsunds borgmester

- Kommunikationen har været for dårlig. Vi modtog et brev i maj 2016, hvor der stod, at ansøgningen var indløbet, og at vi kunne gøre indsigelser. Men der stod intet om metoder, eller hvad de gerne vil lede efter eller noget i den retning, så vi havde et meget fattigt grundlag at gøre indsigelser på. Og så har vi ellers ikke hørt noget fra dem i et år, siger John Brædder til TV ØST. 

I modstrid med grøn politik

Selv om det hollandske firma ikke har ansøgt om tilladelse til at bruge metoden fracking, hvor man borer efter olie, så det er det, kommunerne nu frygter bliver det næste, hvis firmaet finder olie. 

Som de skriver i svaret til Energistyrelsen:

Guldborgsund Kommune arbejder målrettet med omstilling til grøn og vedvarende energi. Olie- og gasudvinding har på det foreliggende grundlag ingen plads i den fremtid, og vi er samtidig dybt bekymrede over den potentielle risiko for drikkevand, landbrugsjord og naturværdier, som særligt fracking vil udgøre. 

- Selv om der måske kun er en minimal risiko for forurening, så vil vi simpelthen ikke spille hazard med vores grundvand, siger John Brædder.

- Hvis det hollandske firma får godkendt ansøgningen, så er det jo fuldstændig i modsætning til alt, hvad vi arbejder for her i Guldborgsund. Lige nu satser vi stort på bioøkonomisk genbrug såsom genbrug af roer og andet biologisk restaffald. Så ville det jo være helt håbløst, hvis vi så samtidig har olieboring. Det er i total modstrid med vores grønne politik her i Guldborgsund Kommune.

quote Selv om der måske kun er en minimal risiko for forurening, så vil vi simpelthen ikke spille hazard med vores grundvand

John Brædder, Guldborgsunds borgmester

Det bliver et nej tak

I 2010 blev der givet tilladelse til, Nordsøfonden og olieselskabet Total kunne bore efter skifergas med fracking i Nordjylland og Nordsjælland.  

Mens boringerne stod på i Jylland, droppede selskaberne forsøget i Nordsjælland, hvor de ellers også havde planer om at bore. For prøveboringerne gik ikke ubemærket hen i Nordjylland. Nordjyderne frygtede miljøskader i form af lækager af methan og kemikalier i drikkevandet.

Og med de erfaringer i bagagen mener John Brædder, at man skal være varsom med at gentage den procedure. For som de skriver til Energistyrelsen:

quote Hvis det er olie og gas, de leder efter, siger vi nej tak

John Brædder, Guldborgsunds borgmester

Erfaringerne fra Nordjylland viser tydeligt, at indvindingen af olie og gas på land kræver en grundig involvering af lokalområderne, hvis det ikke skal blive til genstand for konflikt. Også af den grund opfordrer vi minister og udvalg til at udskyde beslutningen til der har været gennemført en seriøs høring af de berørte kommuner.

Så længe vi ikke har konkret viden om den påtænkte koncession, må vi naturligvis sige nej til et projekt med så langsigtede og vidtrækkende konsekvenser.

- Hvis de gerne vil lede efter termisk energi, så vil vi gerne være med, for det passer godt ind i vores grønne, miljøvenlige fokus. Men hvis det er olie og gas, de leder efter, siger vi nej tak, siger John Brædder.