Enigt byråd: Kultur og arbejdsmiljø skal undersøges efter ulovlig instruks

Kulturen og arbejdsmiljøet i Center for Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune skal undersøges nærmere efter en ulovlig instruks. Det har byrådet besluttet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Et enigt byråd i Guldborgsund Kommune blev torsdag aften enige om, at der skal gennemføres en uvildig undersøgelse af kulturen og arbejdsmiljøet i Center for Familie og Forebyggelse. Det skete efter en følelsesladet debat om en ulovlig instruks.

- Nøj, hvor bliver man ked af sådan en sag. Her er der tale om en centerleder, der giver sit personale en ulovlig instruks, sagde Annemette Johnsen (SF).

quote Det er naturligvis enormt kritisk, og hvis vi ikke gør noget nu for at stoppe blødningen, så er både mit, Mortens og jeres jobs i fare

Centerchef i mail til medarbejderne

Hun blev suppleret af Venstres gruppeformand, Ole K. Larsen.

- Det er rystende. For os i Venstre er det ubegribeligt, at man sætter økonomien over behovet for hjælp til udsatte børn. At man i sin iver efter at spare penge glemmer, at det går ud over borgerne og deres retssikkerhed, lød det fra ham.

En ulovlig instruks

Det var en centerchef i Guldborgsund Kommune, der i november sidste år krævede af sine medarbejdere, at de skulle gennemføre ulovlige besparelser på udsatte borgere. Instruksen har fået Ankestyrelsen til at kræve en forklaring, og den skulle byrådet tage stilling til torsdag aften. Dansk Folkeparti mødte med et krav om en uvildig undersøgelse af sagen. Det samme gjorde Venstre.

- Vi kan ikke undersøge os selv. Det skal være en ekstern part, der undersøger forløbet til bunds, så vi sikrer, at det her ikke sker igen, sagde Ole K. Larsen (V) på byrådsmødet.

René Christensen (DF) glædede sig også over, at sagen nu bliver undersøgt.

- Det her er en ærgerlig sag. Der er brug for en uvildig undersøgelse af arbejdsmiljø og kulturen i centeret, så vi fremadrettet ikke får flere af den slag sager, sagde han.

Centerchef: Mit og jeres job er i fare

Sagen tog sin begyndelse  den 17. november 2020. Mads Larsen, der er chef for Center for Familie og Forebyggelse, skriver ud til sine medarbejdere og slår fast, at både deres og hans job er i fare på grund af et massivt overforbrug i afdelingen.

- Det er naturligvis enormt kritisk, og hvis vi ikke gør noget nu for at stoppe blødningen, så er både mit, Mortens og jeres jobs i fare, skrev centerchefen.

Her kan du se et uddrag af den mail, som centerchefen sendte til sine medarbejdere:

Udklip

I oktober bevilgede politikerne 25 millioner kroner for at dække et merforbrug. Men i mailen skriver Mads Larsen, at der allerede i november var opbygget et nyt merforbrug på syv millioner kroner.

Mads Larsen krævede derfor, at medarbejderne gennemgik alle deres sager for at finde besparelser for 100.000 kroner hver. Det kunne for eksempel være ved at hente anbragte børn retur til den familie, de var blevet fjernet fra, lød et forslag fra centerchefen.

quote Vi skal have undersøgt hele miseren til bunds af eksterne parter af hensyn til børn og familier og af hensyn til medarbejderne

Annemette Johnsen (SF), byrådsmedlem

- Alle skal gennemgå deres sagsstammer og finde aktuelle besparelser for 100.000 kr. Hvordan I finder dem, er en faglig vurdering fra jeres side. Det kan være på at slette dobbeltforanstaltninger, det kan være på hjemgivelse, det kan være på afslutning eller decimering af sager, skrev Mads Larsen.

Kort efter den første mail den 17. november, sendte Mads Larsen endnu en meddelelse ud til sine medarbejdere, hvor han modererede sine sparekrav. Medarbejderne fik en tredje mail dagen efter – den 18. november. Her var de kontante sparekrav helt væk. Mads Larsen oplyste i stedet, at han gerne ville opnå et ensartet serviceniveau.

En anonym henvendelse

Men sagen døde ikke der. Ankestyrelsen havde fået de første mails tilsendt anonymt, og styrelsen er derfor gået ind i sagen. Styrelsen har bedt kommunen forklare, hvordan den fremover vil sikre, at der ikke bliver truffet ulovlige afgørelser i Center for Familie og Forebyggelse. 

 Det var svaret på det spørgsmål, byrådet skulle tage stilling til torsdag aften. Forvaltningen havde egentlig lagt op til at svare Ankestyrelsen, at der ikke længere var så meget at komme efter. Der var blevet rettet ind.

- Byrådet erkender, at der med de første instrukser er begået ulovlig forvaltning, men dette korrigeres allerede dagen efter den 18. november 2020 og flere gange hen over de følgende uger, således at det er gjort klart, at eventuelle tilpasninger først og fremmest skal ske på baggrund af rådgivernes konkrete socialfaglige vurderinger, skriver forvaltningen blandt andet i sit forslag til et svar til Ankestyrelsen.

VIDEO: Professor i forvaltningsret Sten Bønsing, Aalborg Universitet, kalder sagen meget alvorlig:

Men det tilfredsstillede slet ikke de vrede politikere. I løbet af i dag blev der strikket et ændringsforslag sammen, der rummede den uvildige undersøgelse, hvor medarbejderne får mulighed for at deltage anonymt.

- Det er vigtigt at få klarlagt, hvorfor en centerchef føler sig så presset, at han sender sådan en mail ud. Vi er opmærksomme på, at økonomien på området er presset, men det må aldrig være økonomien, der er afgørende for den hjælp, vores borgere får, sagde Simon Hansen (S), der er formand for Børn-, Familie- og Uddannelsesudvalget.

SF: Byrådet må påtage sig ansvaret

Annemette Johnsen stemte også for forslaget. Men hun var alligevel lidt lunken overfor formuleringerne i skrivelsen til Ankestyrelsen.

- SF ønsker et svar, hvor vi som byråd lægger os fladt ned og påtager os ansvaret. Vi pakker tingene for meget ind. Vi skal have undersøgt hele miseren til bunds af eksterne parter af hensyn til børn og familier og af hensyn til medarbejderne, sagde hun.

Det er ikke første gang, at Guldborgsund Kommune forsøger sig med snuptags-besparelser på udsatte børn. 

I 2014 trak kommune en spareplan tilbage, der blandt andet havde som mål at hjemtage 30-40 procent af de børn, der var anbragt i plejefamilier. Det skete efter Ombudsmanden gik ind i sagen. Han betegnede sagen som stærkt bekymrende. Ombudsmanden reagerede dengang også på en henvendelse fra en anonym medarbejder.