Blev bedt om at spare penge på anbragte børn: - Jeg fik et chok, da jeg så den mail

Sagen om en centerchefs ulovlige instruks er på dagsordenen, når byrådet i Guldborgsund kommune holder møde torsdag aften.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Torsdag aften skal sagen om en ulovlig instruks, hvor medarbejdere i Guldborgsund Kommune blev bedt om at spare penge på udsatte børn, drøftes på et byrådsmøde.

Byrådsmedlemmerne skal diskutere et udkast til et høringssvar til Ankestyrelsen, der er i gang med at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

På aftenens byrådsmøde skal et forslag til et høringssvar diskuteres. Et høringssvar, som flere byrådsmedlemmer i Guldborgsund Kommune, er utilfredse med.

Mere om det om senere. Først et resume af sagen.

Spar 100.000 kroner på udsatte børn

Den 17. november 2020 skrev centerchef Mads Larsen en mail til de ansatte i afdelingen for familie og forebyggelse i Guldborgsund Kommune.

I mailen blev hver enkelt medarbejder instrueret i hver især at spare 100.000 kroner på deres børnesager, for eksempel på anbringelsessager. 

Se et udklip af mailen her:

Udklip

- For at være helt ærlig, så fik jeg et chok, da jeg så den her mail. Jeg tænkte, det kan ikke passe, den må være forfalsket, siger René Christensen (DF), der er folketingspolitiker og byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune.

quote Man beder dem jo om at gå ind og behandle udsatte børn og unge både ulovligt og uetisk

Rasmus Balslev, regionsformand, Dansk Socialrådgiverforening Øst

- Det betyder jo, at kommunen først har vurderet, at de her børn skal fjernes på grund af mistrivsel i hjemmet, og så skal de sendes tilbage til forældrene på grund af økonomi. Jeg var rystet og fik helt ondt i hjertet, da jeg så læste det, siger han.

Ikke første gang

Også Rasmus Balslev, regionsformand hos Dansk Socialrådgiverforening Øst, ser alvorligt på den udsendte mail.

- Man beder dem jo om at gå ind og behandle udsatte børn og unge både ulovligt og uetisk. Det er fra start til slut en utilgivelig mail, siger han.

Sådan her står der også i mailen til medarbejderne:

Uddrag af den e-mail, som sagsbehandlerne i afdelingen, Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune modtog den 17. november fra centerchef, Mads Larsen, og som to medarbejdere har sendt til Ankestyrelsen. Den ulovlige instruks blev siden trukket tilbage.
Uddrag af den e-mail, som sagsbehandlerne i afdelingen, Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune modtog den 17. november fra centerchef, Mads Larsen, og som to medarbejdere har sendt til Ankestyrelsen. Den ulovlige instruks blev siden trukket tilbage. Foto: Grafik: Nick Abildgaard

Ifølge professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing er der ingen tvivl om, at mailen indeholdt en ulovlig instruks.

- Det er et meget tydeligt og klart eksempel på ulovlig administration, siger han til TV2 ØST. 

Det er ikke første gang, at Guldborgsund Kommune kommer på kant med loven på netop børneområdet. 

Sagen om den ulovlige instruks minder om en sag fra 2014, hvor en omfattende spareplan på anbringelsesområdet i Guldborgsund Kommune, der blandt andet havde som mål at hjemtage 30-40 procent af de børn, der var anbragt i plejefamilier, fik ombudsmanden til alvorligt at advare mod risikoen for, at børnenes rettigheder ikke blev respekteret. 

- Derfor kan man godt undre sig over, at den samme kommune gør det samme én gang til, siger Sten Bønsing. 

VIDEO: Her kan du se hele interviewet med Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret:

Tilsynssag kan være på vej

Efter den ulovlige instruks blev sendt ud, henvendte en medarbejder fra afdelingen for familie og forebyggelse i Guldborgsund Kommune sig til Ankestyrelsen, der nu har bedt byrådet i kommunen blandt andet om at redegøre for, hvordan byrådet sikrer, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter lovgivningen. 

Her lyder forslaget til høringssvaret, at "Byrådet erkender, at der med de første instrukser er begået ulovlig forvaltning, men dette korrigeres allerede dagen efter, den 18. november 2020, og flere gange henover de følgende uger, således at det er gjort klart, at eventuelle tilpasninger først og fremmest skal ske på baggrund af rådgivernes konkrete socialfaglige vurderinger".

Men det er ikke nok, mener René Christensen. Han vil have byrådet til at foreslå en uvildig undersøgelse af arbejdsvilkårene for medarbejderne og ledelsen i Guldborgsund Kommune.

- Han (centerchefen, red.) er afsender på den her mail, men han er ikke øverste leder i kommunen, og derfor har jeg også et ændringsforslag til det vattede svar, man har pålagt kommunen at sende til Ankestyrelsen, hvor man sådan set siger, at der ikke er sket nogen fejl, siger han.

Også 2. viceborgmester i Guldborgsund Kommune, Ole K. Larsen (V), vil have sagen undersøgt.

- Jeg blev rystet, da jeg læste de mails. For mig sender det et signal om, at vi har en kultur på området, som er usund og måske decideret syg, og det har vi brug for at få undersøgt, siger han til TV2 ØST.

Artiklen fortsætter under billedet.

Ole K. Larsen (V) er 2. viceborgmester i Guldborgsund Kommune. Han er rystet over sagen om den ulovlige instruks.
Ole K. Larsen (V) er 2. viceborgmester i Guldborgsund Kommune. Han er rystet over sagen om den ulovlige instruks. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Fortsat tillid til centerchef

Simon Hansen (S), formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune, ærgrer sig over, at Guldborgsund Kommune endnu engang trækker overskrifter med en sag om ulovlige instrukser på børneområdet.

- Jeg tænker, det er en rigtig møgsag, og det er rigtig ærgerligt, at vi igen har sådan en sag. Politisk er der ingen tvivl om, at vores budskab er, at man skal overholde lovgivningen, og det skal vi i alle vores sager.

quote For mig sender det et signal om, at vi har en kultur på området, som er usund og måske decideret syg

Ole K. Larsen (V), 2. viceborgmester, Guldborgsund

Hvordan kan det her ske igen?

- Det er et godt spørgsmål, og vi skal nok også til at kigge på, hvad det er for et pres, centerchefen har følt sig under, siden han har følt sig nødsaget til at sende sådan en mail ud til medarbejderne.

Hvor skulle det pres komme fra?

- Det er også et godt spørgsmål. Jeg synes ikke, presset kommer politisk. Vi har nogle gode drøftelser om det her i vores udvalg, og vi har løbende opfølgninger på, hvor mange sager vi har, og hvordan økonomien ser ud. Men det er klart, det giver nogle drøftelser om, hvorvidt vi skal gøre tingene på en anden måde, end vi gør i dag.

- Vi skal have fundet ud af, hvad der er op og ned i den her sag og finde ud af, hvor det pres kommer fra, og så tror jeg også, vi gør klogt i at spørge medarbejderne, hvad de tænker om den her situation, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Simon Hansen (S), formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune, ærgrer sig over sagen.
Simon Hansen (S), formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune, ærgrer sig over sagen. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Kommer det til at få konsekvenser?

- Vi skal ikke stå i medierne og tale om konsekvenser for personalet, men helt grundlæggende har jeg tillid til, at vores direktion håndterer dette på den måde, det skal håndteres, og tager nødvendige snakke med centerchefen om, at den måde, han har kommunikeret på, ikke lever op til det værdisæt, vi har i kommunen.

quote Det, som er vigtigt lige nu, er jo også at sikre, at medarbejderne har forstået, at den første mail aldrig skulle have været sendt

Simon Hansen (S), formand, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Guldborgsund

Men har du tillid til centerchefen?

- Jeg har tillid til den retning, han har sat på arbejdet, hvor vi skal have færre foranstaltninger i familierne, fordi familierne skal omgå færre myndighedspersoner, så de nemmere opnår tillid i samarbejdet med kommunen.

Det er en klokkeklar ulovlig instruks. Kan du have tillid til sådan en mand?

- Jeg er i hvert fald glad for, at han har trukket det tilbage ret hurtigt i en mail allerede dagen efter og på møder med medarbejderne, og det, som er vigtigt lige nu, er jo også at sikre, at medarbejderne har forstået, at den første mail aldrig nogensinde skulle have været sendt, og at der ikke er nogen i Guldborgsund Kommune, der pålægger dem at arbejde uden for lovens rammer.

Kan du forstå, hvis der sidder borgere, som har kontakt med det her system, og tvivler på, om jeres sager bliver afgjort på fagligt eller økonomisk grundlag?

- Det kan jeg sagtens forstå, og jeg er rigtig ærgerlig over, at den her sag er med til at skabe tvivl, fordi borgerne skal kunne stole på de afgørelser, vi træffer, og det kan de også. Vi har dygtige medarbejdere, som er i stand til at agere inden for lovens rammer, og det er også derfor, at en medarbejder har set sig nødsaget til at gå ud med den her anonyme henvendelse, fordi man besidder en faglighed, man ikke vil gå på kompromis med. 

TV2 ØST har forsøgt at få en udtalelse fra centerchef Mads Larsen, men det har ikke været muligt.