Centerchef fratræder sin stilling efter ulovlig instruks

Guldborgsund Kommune har indgået en aftale med centerchefen for Center for Familie og Forebyggelse om, at han fratræder sin stilling. Det sker efter, han udsendte en ulovlig instruks.

Centerchef for Center for Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune er onsdag fratrådt sin stilling i kommunen. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Den 17. november 2020 skrev centerchef Mads Larsen i en mail til de ansatte i afdelingen for familie og forebyggelse i Guldborgsund Kommune.

I mailen bad centerchefen medarbejderne spare 100.000 kroner på hver sagsstamme, efter det stod klart, at 2020-budgettet var overskredet med syv millioner kroner. 

Han foreslog blandt andet, at de fandt pengene ved at hjemgive børn - det vil sige sende anbragte børn tilbage i favnen på de familier, de var blevet fjernet fra.

Den instruks er ulovlig, og efter en anonym medarbejder sendte chefens mails videre til Ankestyrelsen, endte sagen som et punkt på dagordenen ved et byrådsmøde.

Uddrag af den e-mail, som sagsbehandlerne i afdelingen, Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune modtog den 17. november fra centerchef, Mads Larsen, og som to medarbejdere har sendt til Ankestyrelsen. Den ulovlige instruks blev siden trukket tilbage.
Uddrag af den e-mail, som sagsbehandlerne i afdelingen, Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune modtog den 17. november fra centerchef, Mads Larsen, og som to medarbejdere har sendt til Ankestyrelsen. Den ulovlige instruks blev siden trukket tilbage.
Foto: Grafik: Nick Abildgaard

Ifølge Folketidende ønskede de fem byrådsmedlemmer, der sidder i Guldborgsund Kommunes børn, familie og uddannelsesudvalg, ikke, at centerchef i Familie & Forebyggelse, Mads Larsen, fortsætter i jobbet. 

Simon Hansen (S), der er formand for børn, familie og uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune, vil ikke udtale sig direkte om fyringen. Men siger følgende:

- I mandags har vi i udvalget sendt en mail til direktionen, hvor vi skriver, at Mads Larsen efter vores mening ikke er den rigtige til at rette op på afdelingen.

- Det er vigtigt for os nu, at vi kommer godt fremad. Hvis vi skal have genskabt tilliden internt og eksternt, så skal det være med en anden end Mads Larsen i spidsen, siger han.

TV2 ØST har forsøgt at få en kommentar fra borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten), men han har ingen kommentarer. Han henviser til direktionen, der har ansvaret for ansættelser.

Kommunaldirektør Søren Bonde og Allan Ruders, direktør for Social, Sundhed & Omsorg og Familie & Forebyggelse har ikke yderligere kommentarer, da der er tale om en personalesag. 

TV2 ØSTs familie - og uddannelsesreporter, Dorthe Olsgaard, fortæller her, hvad der førte op til fyringen af centerchefen.

Artiklen forsætter under videoen.

Mente overforbrug kunne koste folk jobbet

Centerchefen skrev i den første af flere mails til medarbejderne, at det kunne ende med at koste både dem og ham selv jobbet, hvis ikke der blev sparet på området. 

Afdelingen har nemlig et overforbrug på flere millioner kroner.

Det er naturligvis enormt kritisk, og hvis vi ikke gør noget nu for at stoppe blødningen, så er både mit, Mortens og jeres jobs i fare, skrev han. 

Direktionen i Guldborgsund Kommune vil i de kommende dage aftale, hvordan ledelsen af centret varetages frem mod ansættelsen af en ny centerchef.

Borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder (Guldborgsundlisten) har tidligere kritiseret den ulovlige instruks, som en centerchefen sendte til sine ansatte med krav om at spare penge. Se eller gense interviewet med borgmesteren her:

Højt arbejdspres

Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst har afholdt flere samtaler med de ansatte i den pågældende afdeling i Guldborgsund Kommune for at få klarhed over arbejdsforholdene.

- De fortæller om et højt arbejdspres, og mange har en oplevelse af, at de ikke kan leve op til det faglige niveau, de gerne vil. Sagsbehandlingstiderne i nogle af sagerne er meget lange, og man får ikke handlet så tidligt i forløbet, som man mener er nødvendigt, sagde formand Rasmus Balslev til TV2 ØST i februar.

- Når det så munder ud i den meget omtalte mail fra chefen, så bliver man yderligere presset på sin trivsel.

Hvordan er medarbejdernes tillid til centerchefen?

- Jeg tror ikke, at socialrådgiverne ser Mads Larsen (centerchefen, red.) som skurken i det her som sådan. Det var en utilgivelig og utilstedelig mail, han sendte ud i november, men de opfatter det også som et udtryk for, at de rammer, han agerer under, og som i sidste ende er politisk besluttet, ikke er hensigtsmæssige, siger Rasmus Balslev.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at rådgivere i børn- og familieafdelinger har ansvar for maksimalt 30 børn hver. Sagsbehandlerne i Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune fortæller, at de har omkring 40 børn hver.

Guldborgsund Kommune er ellers en af de kommuner i landet, der bruger flest penge på anbragte børn og unge. Kommunen er kun overgået af Langeland, Lolland og Læsø Kommuner, viser KL's statistik, Kend Din Kommune 2021.

I tidslinjen herunder kan du få et overblik over sagen om den ulovlige instruks:

Oktober 2020

Der bevilliges 25 millioner kroner til Center for Familie og Forebyggelse til at imødekomme budgetoverskridelserne på området.

17. november 2020 klokken 8.30

Centerchefen har økonomimøde med de servicerende økonomifolk. Til mødet tydeliggøres det, at økonomien går hastigt den forkerte vej, og at Center for Familie og Forebyggelse står til at gå ud af året med et merforbrug på 7 millioner kroner på trods af den ekstra bevilling på 25 millioner kroner måneden før. På mødet aftales det, at der skal sendes en mail rundt omkring reduceringer på hver sagsstamme.

17. november 2020 klokken 10.27

Første mail afsendt fra centerchefen til medarbejderne i Center for Familie og Forebyggelse. Det er den mail, der indeholder instruksen om at skulle spare 100.000 kroner på hver sagsstamme, og som henviser til mulig afskedigelse for både medarbejdere og ledere, hvis besparelserne ikke findes.

17. november 2020 klokken 12.26

Afsendelse af mail fra centerchefen til hele ledergruppen i Center for Familie og Forebyggelse, hvor der gøres opmærksom på de aktuelle økonomiske udfordringer, og hvor der informeres om de initiativer, der er sat i gang i mail nummer 1.

17. november 2020 klokken 14.12

Centerchefen sender en ny mail, hvor han retter informationer fra den første mail. Blandt andet bliver besparelserne rettet fra 100.000 kroner til 10 procent, og det præciseres, at den procentmæssige besparelse kun er et overordnet udgangspunkt. Den konkrete praksis skal løses i samarbejde mellem rådgivere, koordinatorer og ledelsen, står der.

18. november 2020 klokken 13.09

Her er der en korrespondance mellem centerchefen og den interne jurist om spørgsmål om lovmedholdenheden i de første to mails. Herefter udarbejdes et udkast til endnu en korrigerende mail, som behandles af den interne jurist.

18. november 2020 klokken 14.19

Afsendelse af tredje mail fra centerchefen med korrektion og tilbagetrækning af instruksen.

25. november - 1. december 2020

Der afholdes flere møder med personalegruppen og ledelsen om den økonomiske situation, trivslen i afdelingen og den igangværende proces, heriblandt et møde hvor centerchefen endnu engang retter udmeldingen fra den første mail og undskylder situationen. Ingen job er i fare, bliver der slået fast.

3. december 2020

Ankestyrelsen modtager anonym henvendelse fra medarbejder i Guldborgsund Kommune med de to første mails vedhæftet.

18. december 2020

Guldborgsund Kommune modtager besked fra Ankestyrelsen om, at de har modtaget anonym henvendelse med de to første mails. Ankestyrelsen beder om byrådets redegørelse.

12. januar 2021

Ankestyrelsen modtager anonym henvendelse fra Guldborgsund Kommune indeholdende mailen til lederne sendt den 17. november 2020.

21. januar 2021

Et enigt byråd i Guldborgsund Kommune bliver enige om, at der skal gennemføres en uvildig undersøgelse af kulturen og arbejdsmiljøet i Center for Familie og Forebyggelse.

Kilde: Rapport lavet af Komponent for Guldborgsund Kommune