Skulle spare 100.000 på udsatte børn: Analyse retter hård kritik mod ledelse efter ulovlig instruks

Økonomiudvalget i Guldborgsund Kommune har i dag drøftet en rapport, der vurderer, hvad der kan have ført til ulovlig instruks om besparelser på udsatte børn.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det er bydende nødvendigt, at både kulturen og arbejdsmiljøet i Center for Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune får et løft, så borgerne kan være sikre på at få den service, de har krav på.

Sådan lyder det fra flere politikere, efter sagen om en ulovlig instruks og det betændte arbejdsmiljø i afdelingen har været på dagsordenen på et møde i Økonomiudvalget tirsdag formiddag.

- Det bliver ikke løst over natten, det kan jeg lige så godt sige. Men den måde, man arbejder på, og den kultur, der har været, vil alle gerne forbedre. Alt det her har betydet, at nu bliver der faktisk taget fat om nældens rod, siger borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten).

quote Rapporten kommer med en ret hård kritik af ledelsen. Den tager vi meget alvorlig

Ole K. Nielsen (V), medlem af Økonomiudvalget, Guldborgsund Kommune

- Der må aldrig sås tvivl om, at vi giver familierne den rigtige behandling, og at det er økonomien, der er styrende, og ikke fagligheden. Det er der sået tvivl om i øjeblikket, så det må vi følge helt til dørs for at sikre, at det er fagligheden, der vægtes, siger Simon Hansen (S), der både er formand for Børne- og Familieudvalget i kommunen, og som også sidder i Økonomiudvalget.

Den ulovlige instruks

Diskussionen af arbejdsmiljøet i den pågældende afdeling i kommunen udspringer af en meget omtalt sag, der så dagens lys i midten af januar.

Politikerne har nemlig modtaget en analyse udarbejdet af kommunernes udviklingscenter, Komponent, der undersøger forløbet op til, under og efter, en centerchef i Guldborgsund Kommune i november sidste år bad sine sagsbehandlere om at spare 100.000 kroner på hver sagsstamme, fordi budgettet for 2020 var overskredet med syv millioner kroner.

En instruks, der viste sig at være ulovlig.

Læs også
Enigt byråd: Kultur og arbejdsmiljø skal undersøges efter ulovlig instruks

En af pointerne i analysen fra Komponent er, at mailen med den ulovlige instruks sandsynligvis blev sendt, uden at centerchefen havde tænkt konsekvenserne igennem.

Det er Komponents opfattelse, at den første mail indeholdende udmelding om besparelser i sagerne ikke er en strategisk gennemtænkt eller konsekvensovervejet beslutning. Det ses, at ordvalg og formuleringer i mailen må forventes at give anledning til misforståelser, står der blandt andet i rapporten.

Centerchefen foreslog i en mail til medarbejderne i Familie og Forebyggelse sendt den 17. november klokken 10.27, at de for eksempel kunne spare penge ved at hjemgive børn - altså at sende anbragte børn tilbage til de familier, de var blevet fjernet fra. Fandt de ansatte ikke pengene, kunne både centerchefens og medarbejdernes job være i fare, lød det i e-mailen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Uddrag af den e-mail, som sagsbehandlerne i afdelingen, Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune modtog den 17. november fra centerchef, Mads Larsen, og som to medarbejdere har sendt til Ankestyrelsen. Den ulovlige instruks blev siden trukket tilbage.
Uddrag af den e-mail, som sagsbehandlerne i afdelingen, Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune modtog den 17. november fra centerchef, Mads Larsen, og som to medarbejdere har sendt til Ankestyrelsen. Den ulovlige instruks blev siden trukket tilbage. Foto: Grafik: Nick Abildgaard

Problemer i ledelsen

Instruksen blev trukket tilbage allerede dagen efter og blev efterfulgt af flere interne møder om blandt andet den økonomiske situation og trivslen i afdelingen, men en anonym medarbejder henvendte sig alligevel til Ankestyrelsen om sagen den 3. december. Kort efter bad Ankestyrelsen byrådet om en redegørelse - og byrådet besluttede i januar, at der skulle laves en uvildig undersøgelse af forløbet.

quote Jeg er sikker på, det her bliver løst nu, også til gavn for de medarbejdere, den afdeling og den ledelse, der er en del af det

John Brædder (Guldborgsundlisten), borgmester

Og selvom centerchefen traf en forkert beslutning ved at sende den ulovlige instruks ud, så vurderer Komponent alligevel, at der kan være flere bagvedliggende forklaringer på, at det kom dertil:

Tilsammen gives det indtryk, at der ud fra en faglig betragtning er tale om antydninger af en splittet organisation og afdeling. Komponent vurderer at der sandsynligvis mangler ledelsesmæssigt fokus på transparente beslutninger og faglighed i afdelingen, står der i analysen.

Rapporten har i dag fået Økonomiudvalget til at sætte flere ting i gang på området.

- Rapporten kommer med en ret hård kritik af ledelsen. Den tager vi meget alvorligt. Derfor har vi besluttet, at der skal ske en opkvalificering af ledelsen og også generelt af det faglige niveau. For ledelse og faglighed går hånd i hånd, siger Ole K. Hansen (V), der også er medlem af Økonomiudvalget.

Læs også
Borgmester efter ulovlig instruks til ansatte: - Det må ikke ske, det er forkasteligt

Men han og resten af Økonomiudvalget har tillid til, at de dårlige forhold i afdelingen kan blive bedre. Det siger også borgmester John Brædder.

- Jeg har tillid til, at alle meget gerne vil have løst det her og nu til gavn for børnene. Jeg er sikker på, det her bliver løst nu, også til gavn for de medarbejdere, den afdeling og den ledelse, der er en del af det. Vi skal simpelthen have det til at fungere nu, siger han.

DET HAR DE BESLUTTET VED DAGENS MØDE i ØKONOMIUDVALGET:

Centerchef måske "fanget i et krydspres"

Komponent når også frem til en række pointer om kulturen i Center for Familie og Forebyggelse. Det gør den på baggrund af interviews med en række medarbejdere, ledere og politikere i kommunen.

Flere udtrykker, at centerchefen må have været presset oppefra, og der sættes ord på et krydspres, som ledelsen har ageret i. Et krydspres bestående i og mellem øverste ledelse, den politiske dagsorden samt fagligheden, står der i rapporten.

Rapporten har ellers netop én svaghed, siger Ole K. Larsen fra Venstre. Politikerne føler nemlig ikke, de er blevet specielt meget klogere på, om ansvaret for den ulovlige instruks skal findes ved at pege opad i systemet, eller om den hviler på centerchefen alene.

- Det synes jeg ikke fremgår helt tydeligt. Der bliver lagt til grund, at der er kommet en ny jurist, som har set et potentiale i forhold til økonomien i nogle sager, og umiddelbart efter er der så sendt den her mail ud. Det fremgår ikke, om der er lagt pres oppefra, så vi er nødt til at tro, at det er der ikke, siger han.

Artiklen fortsætter under videoen.

Ole K. Larsen (V), medlem af Økonomiudvalget, har trods problemerne i Center for Familie og Forebyggelse tillid til, at det dårlige arbejdsmiljø kan blive bedre.

Pressede medarbejdere

I analysen fremgår det desuden, at flere medarbejdere fortæller, at de er enormt pressede på både mængden af opgaver og den tid, de har til at udføre dem, og at det går ud over tiden til at sparre med kollegaer og dermed fagligheden og sammenhængskraften i afdelingen.

- Det skal vi kigge på nu. Vi har bedt om at få klarlagt, hvor mange sager der er per sagsbehandler, og når vi får de tal, så må vi tage stilling til, om det er noget, vi skal have med i forhandlingerne om budgettet i 2022, siger Venstres Ole K. Larsen.

Læs også
Sagsbehandlere i Guldborgsund sender brev til politikere - kæmper med stort arbejdspres og høje sagsbunker

I sidste uge, torsdag den 25. februar, kunne TV2 ØST fortælle, at sagsbehandlerne på børne- og ungeområdet havde sendt et fire sider langt brev til politikerne, hvor de fortalte om massive udfordringer med et belastet arbejdsmiljø gennem flere år, store sagsbunker, uro i ledelsen og manglende medarbejderinddragelse.

- Det er ikke rart at være ansat til at skulle hjælpe nogle af de allermest udsatte borgere og så vide, at lige meget hvor stærkt man løber, så løber man ikke stærkt nok. I nogle tilfælde kan det endda betyde, at man ikke engang når at overholde lovgivningen, sagde Henrik Ljung Pedersen, tillidsmand for sagsbehandlerne i afdelingen for Børn og Familie, torsdag til TV2 ØST.

VIDEO: Se indslaget fra den 25. februar, hvor sagsbehandlerne fortæller om deres svære arbejdsvilkår:

Rapport: Kommunikationen var svær

Og det med uroen i ledelsen er også noget, som bliver fremhævet i rapporten fra Komponent.

Komponent vurderer, at den nyetablerede ledelse sandsynligvis ikke har formået at skabe tilstrækkelig tillid og dermed ikke har fået følgeskab overfor de forandringer eller processer, som iværksættes. Den skabte kultur blandt medarbejderne samt det belastede arbejdsmiljø har gjort kommunikationen i afdelingen svær, står der i rapporten.

- Der er en tillidskløft mellem ledelsen og medarbejderne i afdelingen, og der er en kulturudfordring og en udfordring med arbejdsmiljøet, som vi er nødt til at se alvorligt og dybt seriøst på. Det skal være bedre, hvis vi også skal lykkes med at give borgerne den rigtige service, siger Simon Hansen fra Socialdemokratiet.

Læs også
Minister langer ud efter Guldborgsund: Medarbejdere skulle presses til at spare 100.000 på udsatte børn

Skulle en centerchef ikke have styr på lovgivningen og ikke lægge det her pres på sine sagsbehandlere?

- Jo, det er mærkværdigt for mig, at en centerchef går ud og laver den her instruks i første omgang. Det er helt entydigt i serviceloven, at der skal være en individuel og konkret vurdering i forhold til støttebehovet, og først derefter kan man kigge på økonomien i de enkelte tilbud. Her er det helt tydeligt for mig, at man har sat økonomien højest, og det er helt uacceptabelt, siger Ole K. Larsen.

Tid til at kigge fremad

Den økonomiske udfordring i Center for Familie og Forebyggelse har ikke været diskuteret i dag, selvom afdelingen som bekendt så ind i et underskud på syv millioner kroner på trods af en stor ekstrabevilling i 2020.

 - Nu skal vi lidt mere til bunds i det her. Vi skal også i fagudvalget have en snak med socialrådgiverne på baggrund af den henvendelse, de har sendt til os. Vi skal finde ud af, hvordan vi kommer godt videre, siger Simon Hansen (S). 

Nu skal vi finde ud af, hvordan vi kommer godt videre, siger Simon Hansen (S).
Nu skal vi finde ud af, hvordan vi kommer godt videre, siger Simon Hansen (S). Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Står de ting, I har besluttet i dag, med kompetenceløft og at følge arbejdsmiljøet tæt, mål med den fejl, centerchefen har begået?

- Det er en alvorlig fejl. Men vi er nødt til at anerkende, at når vi har med mennesker at gøre, så sker der også fejl. Det vigtige er i virkeligheden, hvordan man håndterer sådan en fejl, og hvad man lærer af den. Og jeg er sikker på, at organisationen har lært, at det ikke er den vej, man skal gå, siger Ole K. Larsen fra Venstre.

Læs også
Ulovlig instruks i Guldborgsund Kommune - fagforening fortæller om pressede ansatte

Politikerne tror altså på, at det nu er muligt at komme videre, og at kompetenceniveauet bliver hævet.

- Det, tror jeg faktisk, betyder, at vi kommer til at stå stærkere fremover, siger Ole K. Larsen.

- Vi har et begrundet håb om, at der kommer nogle indstillinger, der betyder, vi kan komme videre. Så ved ledere og medarbejdere, hvilken vej vi skal gå for at beholde fagligheden på området. Fagligheden har været der hele tiden, men den er så vigtig. Den skal fylde rigtig meget, siger borgmester John Brædder.

I tidslinjen herunder kan du få overblikket over hele forløbet i sagen om den ulovlige instruks: