¨

Borgmestre efter fracking-møde hos Energistyrelsen: Ikke overbevist

01:40

Lolland og Falster kæmper med næb og klør mod et hollandsk olie-eventyr på Sydhavsøerne. I dag mødtes de to borgmestre med Energistyrelsen for at diskutere udvindingsmetoden fracking.

Lolland og Guldborgsundsborgmestre mødtes i dag med Energistyrelsen for at tale om fracking. Et godt og informativt møde, men det overbeviste dem ikke, lyder det fra borgmestrene. Foto: TV ØST

1 af 2

Lolland og Guldborgsunds borgmestre var i dag til møde om fracking hos Energistyrelsen. Et godt møde, de har dog ikke ændret mening, lyder det.

Der skal mere til end et godt og informativt møde med Energistyrelsen for Guldborgsund og Lollands borgmestre til at overbevise dem om at anvende fracking-metoder på Sydhavsøerne.

- Jeg ville have ønsket, at det her møde havde fundet sted lang tid før. Den her proces kommer ind ad bagdøren, og der har været et ønske fra kommunerne om at blive inddraget langt bedre i den her proces fremadrettet. Så på den måde var det et afklarende møde, men det er ikke et møde der har gjort, at jeg har ændret mening i forhold til, om der skal bores efter olie og gas på Lolland og Falster, siger Lollands borgmester, Holger Schou Rasmussen (A), til TV ØST.

Det to timer lange møde fandt i dag sted for at drøfte den fremadrettede proces mellem kommunerne og Energistyrelsen. Ifølge Holger Schou Rasmussen havde styrelsen og ministeriet et ønske om at vide, hvordan de skal inddrage borgerne i lokalområdet og i højere grad orientere dem om, hvad den videre proces skal være.

Stadig modstander af fracking

I juni skabte det stort debat og stærke reaktioner, at det hollandske firma, Nail Ressources, har søgt om at lave prøveboringer efter gas, olie og geotermi på Lolland og Falster. På øerne satser borgmestrene nemlig på grøn energi, hvilet strider imod udvinding af fossile brændstoffer.

- Jeg er stadig modstander af at man skal bore efter fossile brændstoffer på Lolland og Falster, specifikt Guldborgsund. Det giver ikke mening i forhold til den strategi, vi har valgt omkring at satse på den grønne ende, siger Guldborgsunds borgmester, John Brædder (G).

Læs også Hvad er fracking?

Fracking-metoden har været særligt omdiskuteret, blandt andet fordi den i USA har været brugt til at udvinde olie, hvor metoden har forårsaget alvorlig forurening af grundvandet.

Energistyrelsen har vetoretten

I torsdags var de to borgmestre i samråd i Folketinget med Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V). Der udtalte ministeren, at han ville undersøge, om det er muligt at sikre, at Nail Ressources ikke bruger den omstridte metode fracking, hvis de får lov til at bore efter olie, gas og geotermi på Lolland og Falster.

Ifølge John Brædder kommer undersøgelserne til at tage tre til fire måneder, så beslutningen om tilladelse er udskudt. Men uanset hvad udfaldet bliver, er det Energistyrelsen der i sidste ende afgør, hvilken metode der skal bruges.

- På mødet fik vi gennemgået, hvordan de forskellige faser er. Også den her VVM-fase, hvor kommunen skal med ind, inden man for alvor begynder at bore ned, for at godkende om kultur-ting og afstand til vand og så videre nu også er okay i forhold til det her. Der spurgte jeg, om vi har vetoret på den, og det har vi som udgangspunkt ikke. Det vil være i dialog med styrelsen her, siger John Brædder.

Læs også Beslutning om olieboring er udskudt - igen

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App