Afgørelse fejer snæver politisk beslutning om kæmpevindmøller af bordet

Seks vindmøller på hver 150 meters højde og et større solcelleanlæg på Vestfalster er blevet hjemvist til Guldborgsund Kommune af Planklagenævnet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Den 10. december sidste år blev en energipark ved Vennerslund Gods på Falster vedtaget af byrådet i Guldborgsund Kommune. Beslutningen vakte både opsigt og protest. For udsigten til seks vindmøller og et solcelleanlæg på det vestlige Falster fik navnlig beboerne i området på barrikaderne.

Beslutningen blev kørt igennem med et snævert flertal med blot en stemme, der adskilte nej-sigerne fra ja-sigerne. Anderledes massivt forholdt modstanden sig i de 1.900 høringssvar, projektet kastede af sig.

1.500 af svarene var kritiske over for projektet.

quote Vi har ikke følt os hørt før. Vi har skrevet til alle byrådsmedlemmer, vi har demonstreret foran rådhuset i et halvt år

Tove Niclasen, medlem af bestyrelsen, Bevar roen i Guldborgsund

Men modstanderne kan nu på sin vis føle sig hørt, idet en række af deres klager til Planklagenævnet har fået medhold:

- Planklagenævnet ophæver kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget med tilhørende miljørapport, lyder afgørelsen.

Har ikke følt sig hørt

I alt har klagerne protesteret til Planklagenævnet over syv forhold vedrørende Vennerslund Energipark. Det er dog langt fra alle klagernes kritikpunkter, som Planklagenævnet har taget stilling til. Fire af kritikpunkterne, herunder kritik af møllernes visuel påvirkning af landskabet samt støj fra vindmøllerne, er ikke behandlet.

Men ikke desto mindre bliver afgørelsen modtaget med lettelse hos initiativtagerne til klagen:

- Vi er glade for afgørelsen. Det er klart, siger Tove Niclasen, der sidder i bestyrelsen for foreningen Bevar roen i Guldborgsund.

- Vi har ikke følt os hørt før. Vi har skrevet til alle byrådsmedlemmer, vi har demonstreret foran rådhuset i et halvt år og vi har indsamlet over 1.000 underskrifter, og alligevel har byrådet vedtaget projektet, tilføjer hun.

Det er navnlig fuglelivet i området og de planer, der er for at bevare blandt andet den truede havørn, som Planklagenævnet finder uforenelig med planen for en energipark med seks store vindmøller.

Tove Niclasen, medlem af bestyrelsen for Bevar roen i Guldborgsund, fortæller, at afgørelsen giver medlemmerne en følelse af, at de endelig er blevet hørt.
Tove Niclasen, medlem af bestyrelsen for Bevar roen i Guldborgsund, fortæller, at afgørelsen giver medlemmerne en følelse af, at de endelig er blevet hørt.

- Det er kendt, at havørne er sårbare i forhold til kollisioner med vindmøller, og der er risiko for, at de vil dø. Det er anført, at der er en ynglende havørn 3.860 meter vest for vindmøllerne, hedder det således i klagen til Planklagenævnet, hvor det videre står:

- Selvom arten er i fremgang, er den sjælden, og habitatdirektivets bestemmelser om at bevare den lokale bestand er ikke opfyldt, hvis det er nødvendigt at kalkulere med nye ørne fra Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland.

De truede fugle er beskyttet af et såkaldt Natura 2000-område, og her mener et flertal bestående af seks mod fem af Planklagenævnets medlemmer, at Guldborgsund Kommune ikke har haft et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, hvorvidt planerne for Vennerslund Energipark kan skade områdets "integritet i forhold til arterne havørn og rørhøg."

- Flertallet bemærker i den forbindelse, at vindmøllerne placeres mellem to skove, og at observationerne viser, at havørn flyver imellem de to skovområder, fremgår det videre i Planklagenævnets vurdering.

De seks vindmøller skal efter planen stå på nordvest Falster ved indkørslen til Guldborgsund Tunnelen.
De seks vindmøller skal efter planen stå på nordvest Falster ved indkørslen til Guldborgsund Tunnelen. Foto: Grafik: Nick Abildgaard - TV2 ØST

Håber, projekt bliver opgivet

Dermed må administrationen i Guldborgsund Kommune tilbage til skrivebordet, lader Planklagenævnet forstå i sin afgørelse:

- Kommunen skal foretage en ny konkret vurdering af kollisionsrisikoen for fuglearterne havørn og rørhøg, hvor forholdene i området inddrages, herunder oplysningerne om arternes flyvemønstre i området og planområdets placering mellem to skovområder, skriver Planklagenævnet i sin afgørelse.

Planklagenævnet understreger i den forbindelse, at planerne kun kan vedtages, såfremt det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at de ikke har skadelige virkninger på de nærliggende fuglebeskyttelsesområder.

quote Det er ikke i min optik et spørgsmål om, at vi ikke har undersøgt sagen nok, men at vi ikke har forklaret os godt nok

Kim Brockenhuus-Schack, godsejer Vennerslund Gods

Den udmelding får Tove Niclasen fra Bevar roen i Guldborgsund til at håbe, at mange års kamp har nået et endeligt:

- Vi har den fornemmelse, at nu bliver det lagt i graven, for de har allerede lavet undersøgelser og rapporter. Det er en af Danmarks førende biologer, som har lavet optællinger af fugle for dem – så vi kan ikke se, hvordan de kan komme højere op i niveau for videnskabeligt at bevise, at det her ikke vil skade fugle i området.

- Vi er glade for, de kunne se, det vil forstyrre naturen så utrolig meget.

Protesterne mod Vennerslund Energipark har været massive.
Protesterne mod Vennerslund Energipark har været massive. Foto: Ivan Nielsen - TV2 ØST

Tilbage til byrådet

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten), som ellers udtrykte stor glæde for projektet ved dets vedtagelse tilbage i december. Han henviser til kommunaldirektør Søren Bonde, som lader forstå, at den videre proces afhænger af, om bygherren, Vennerslund Gods, vil udarbejde de supplerende redegørelser, som Planklagenævnet efterlyser.

Læs også
Smalt flertal stemmer ja til at opføre stor energipark på Falster
Læs også
Smalt flertal stemmer ja til at opføre stor energipark på Falster

- Det er klart, vi er smadderærgerlige over, at Planklagenævnet hjemsender vores plan. Vi synes, vi har en plan for at kunne producere noget meget efterspurgt grøn energi. Og i disse tider med en voldsom klimadagsorden og brug for grøn energi med stigende elpriser, havde vi set frem til at komme i gang, siger godsejer Kim Brockenhuus-Schack.

- Vi har brugt nogle af de fremmeste eksperter og masser af eksterne rådgivere. Det er ikke i min optik et spørgsmål om, at vi ikke har undersøgt sagen nok, men at vi ikke har forklaret os godt nok, tilføjer han.

Godsejer Kim Brockenhuus-Schack er ærgerlig over, at Planklagenævnet har hjemvist sagen.
Godsejer Kim Brockenhuus-Schack er ærgerlig over, at Planklagenævnet har hjemvist sagen. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Kim Brockenhuus-Schack fortæller, at han nu skal have læst afgørelsen grundigt igennem, inden han tager stilling til den videre proces.

En ting er dog sikkert. Sagen skal for byrådet på ny, inden der kommer til at snurre vindmøller i Vennerslund Energipark.

Læs også
Godsejer kritiseres for lejekontrakter: - Tror ikke engang Putin kunne finde på det
Læs også
Godsejer kritiseres for lejekontrakter: - Tror ikke engang Putin kunne finde på det

Her lyder det fra Dansk Folkepartis René Christensen, som allerede ved afstemningen i december var imod projektet, at det eneste rigtige sted at sætte vindmøller op såvel dengang som i dag er på havet.

- Det et mærkeligt princip, de har, at der skal være vindmøller på land, siger han henvendt til de tre partier, som stemte for planen.

- Med den størrelse, vindmøller har fået, giver det mest mening at sætte dem op til havs.

Således bliver det heller ikke med DF’s stemmer, at borgerne i Guldborgsund skal frygte flere vindmøller på land.

René Christensen (DF), medlem af byrådet, fastholder at møllerne skal ud på vandet.
René Christensen (DF), medlem af byrådet, fastholder at møllerne skal ud på vandet. Foto: TV2 ØST

- Det har vi lovet vælgerne, og det man lover inden et valg, det skal man også holde efter, understreger René Christensen.

Fortsat støtte blandt fortalere 

Det var medlemmerne af Venstre, Guldborgsundlisten og SF, med undtagelse af Dorthe Sølling (Guldborgsundlisten) samt Venstres Mette Møller, der kunne skabe det snævre flertal på 15 mod 14 mandater, og dermed vedtage planen.

Venstres medlem af Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget, Lis Magnussen, fortæller, at Planklagenævnets afgørelse undrer hende.

- Jeg undrer mig over, den er blevet underkendt, når vi har fået de her faglige ting at vide, at det ikke vedrører nogle af de fugle, siger hun med henvisning til sidste års beslutningsproces.

- Jeg synes, vi har virkelig arbejdet for sagen, siger hun videre og tilføjer, at hun håber, man kan finde en vej.

Lis Magnussen (V), medlem af Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget, støtter fortsat projektet.
Lis Magnussen (V), medlem af Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget, støtter fortsat projektet. Foto: TV2 ØST

Tror du projektet bliver skrinlagt?

- Nej, det vil jeg ikke håbe, for vi har virkeligt arbejdet for sagen, og der har været nogle fra Aarhus Universitet, som har lavet en masse undersøgelser.

Læs også
Borgere: Guldborgsund-borgmester skulle have været mere klar i spyttet om vindmøllepark
Læs også
Borgere: Guldborgsund-borgmester skulle have været mere klar i spyttet om vindmøllepark

Samtidig afviser hun, at møllerne i stedet kan sættes på havet:

- Det er alt for dyrt at sætte dem på vand, hvis der kun er seks møller. Tænk bare på transporten ind fra vandet, for seks vindmøllers skyld, som ikke står i vejen, langs med motorvejen. Det forstår jeg ikke.

Det er nu uvist, om projektet kan realiseres.
Det er nu uvist, om projektet kan realiseres. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Imens SF’s Annemette S. Johnsen lader forstå, at Planklagenævnets afgørelse bør kunne bruges som en hjælp:

- Vi har gjort det, så godt vi kunne i både kommune og byråd. Jeg tænker, man skal se afgørelsen som en hjælp til det justeringsarbejde, der skal til – hvis den kan justeres, så det bliver godt nok, siger hun og påpeger, at hun endnu ikke har nået at gennemlæse afgørelsens samtlige 66 sider.

Umiddelbart er hun dog fortsat tilhænger af projektet – men nye oplysninger vil kunne få hende til at ændre mening, siger Annemette S. Johnsen:

- For man skal ikke holde fast i noget, der er tåbeligt, påpeger hun.Nyhedsoverblik