¨

Tabte sig 15 kilo og undgik knæoperation ved hjælp af ernæringsvejleder - men nu bliver stillingen nedlagt

Stillingen som ernæringsvejleder for de ældre i Faxe Kommune bliver nedlagt. Grafik: Lonni Christiansen

Ernæringsvejlederen på ældreområdet skal afskediges i Faxe Kommune. Det har byrådet besluttet i ny budgetaftale.

Borgere og sundhedspersonale i Faxe Kommune må i fremtiden klare kost- og sondeplaner selv. Byrådet har nemlig besluttet at nedlægge stillingen som ernæringsvejleder på ældreområdet for at spare.

- Det har ikke noget med mig at gøre som sådan. Jo, jeg mister mit job, men det er mere en bekymring for borgerne. Det er dem, der bliver de store tabere i det her spil, siger nuværende ernæringsvejleder i Faxe Kommune, Mai Britt Duus. 

Faxe Kommune har tænkt nogle rigtig gode tanker, idet de har oprettet stillingen. Og nu skyder de sig selv i foden ved at nedlægge stillingen igen

Rikke Kristensen, Formand for Kost og Ernæring i Region Sjælland

Mai Britt Duus har talrige af eksempler på, hvilken forskel hendes job gør. Hun havde eksempelvis en borger, der skulle tabe sig ti kilo, før hun kunne få en knæoperation. Efter støtte fra Mai Britt Duus fik borgeren tabt sig 15 kilo, og det betød, at hun helt slap for at blive opereret.  

- Så der betød ernæringsvejledningen jo, at man kunne spare en operation væk, og at hun samtidig blev mere selvhjulpen. Det er jo det, det hele handler om, fortæller Mai Briit Duus. 

Beslutningen er et led i den nye budgetaftale for 2020, som byrådet netop har vedtaget. Målet var at finde 16 millioner kroner til en stor ekstraindsats på børne- og ungeområdet.

- I den ideelle verden havde vi jo rigtig gerne beholdt det her. Vi laver ingen besparelser i kommunerne i dag, uden at det gør ondt på et andet område. Pengene skal passe i sidste ende, siger borgmester Ole Vive (V).

Arbejdsopgaver for en ernæringsvejleder i Faxe Kommune:

  • Medvirker til at den rette kostindsats sættes i værk til den enkelte borger.
  • Yder individuel kostfaglig vejledning til borgere med særlige behov. Borgere med særlige behov kan være borgere med uplanlagt vægttab, underernæring, dysfagi og andre specifikke områder.
  • Medvirker til udarbejdelse af kost og sondeplaner.
  • Projektstyringsopgaver: herunder igangsættelse og opfølgning på ernæringsindsatser og tiltag på plejecentre og hjemmeplejen.
  • Indhentning af ny viden og inspiration.
  • Vejledning og undervisning af personale og borgere.

 

Kilde: Faxe Kommune, Center for Sundhed & Pleje

Skal-opgave er blevet til kan-opgave

Mai Britt Duus har været tilknyttet Faxe Kommune som ernæringsvejleder siden 1. april 2017. Funktionen som ernæringsvejleder blev oprettet som en del af den daværende regerings værdighedspulje.

- Det er egentlig gået fra at være en skal-opgave til en kan-opgave. Funktionen som ernæringsvejleder er det eneste element af værdighedsmilliarden, som vi har fjernet, fortæller Ole Vive.

Byrådet henter lidt under en halv million ved at spare funktionen som ernæringsvejleder væk. Det ærgrer Rikke Kristensen, der er formand i Kost og Ernæringsforbundet, Region Sjælland.

- Faxe Kommune har tænkt nogle rigtig gode tanker, idet de har oprettet stillingen. Og nu skyder de sig selv i foden ved at nedlægge stillingen igen, siger hun.

Det var jo altså ikke sådan, at folk døde af underernæring, før vi fik en ernæringsvejleder

Ole Vive (V), borgmester i Faxe Kommune

For lidt fokus på ernæring

Ifølge Rikke Kristensen er der generelt for lidt fokus i kommunerne på vigtigheden af korrekt ernæringsvejledning. Mange ældre borgere kommer hjem efter en indlæggelse med sonde eller synkebesvær, og her kan fejlsynkning føre til yderligere indlæggelser med lungebetændelse eller i værste fald kvælning.   

- Vi er helt med på, at folk skal genoptrænes efter en operation, og vi er helt med på, at folk skal have hjælpemidler i hjemmet, så de kan bo hjemme så længe som muligt. Men at skabe et godt liv for borgere, som er udfordret af fejlsynkning, underernæring og bliver svage, det er kun noget, vi taler om, og så lukker vi ellers øjnene og håber på, at det går væk, fortæller hun.

Min største bekymring er, at der ikke er nogen, der ernæringsfagligt kan tage over. At borgerne simpelthen får en dårligere funktionstilstand og at de på sigt har en dårligere overlevelse

Mai Britt Duus, ernæringsvejleder i Faxe Kommune

Borgmester Ole Vive anerkender, at kommunens ernæringsvejleder har været med til at løfte det faglige niveau, og at der vil gå noget tabt, når hun ikke er der mere.

- Men det var jo altså ikke sådan, at folk døde af underernæring, før vi fik en ernæringsvejleder, forklarer han.

Plejepersonale skal føre stafetten videre

Det er borgmesterens håb, at ansættelsen af ernæringsvejlederen har bidraget til, at fagligheden blandt det faste plejepersonale generelt er blevet højere. Tanken er, at sygeplejersker og SOSU-assistenter fremover kan varetage funktionen.

Så forhåbningsfuld er Mai Britt Duus dog ikke.

- De har slet ikke de faglige kompetencer til for eksempel at lave en sondeplan. Min største bekymring er, at der ikke er nogen, der ernæringsfagligt kan tage over. At borgerne simpelthen får en dårligere funktionstilstand og at de på sigt har en dårligere overlevelse.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App