Staten opkøber naturområder for at sikre sjældne dyr og planter

Et naturområde i Ulvshale på Møn er opkøbt af staten, for at passe på dyr og planter. Foto: Miljø- og fødevareministeriet

Seks naturområder i Danmark er opkøbt af staten. Områderne er nøje udvalgt for at sikre truede dyre- og plantearters overlevelse.

Grønne mosaikguldsmede, løvfrøer og markfirben er noget af det, man ønsker at bevare i naturen. 

Derfor har staten opkøbt seks naturområder rundt om i hele landet, som skal værne om sjældne dyre- og platearter.

Det gavner naturen, at vi kan hjælpe sjældne arter med bedre levesteder

Jakob Ellemann-Jensen, Miljø- og fødevareminister

I TV2 ØST's sendeområde er Ulvshale på Møn og et landbrugsareal i Rørvig opkøbt til formålet.

- Området (naturområdet i Rørvig, red.) er indstillet, da det allerede er et fint overdrev. Det vil sige, at vi løbende kan følge udviklingen i området, siger Jens Peter Simonsen, skovridder i Naturstyrelsen Midtsjælland. 

- Inden for det næste årti, vil man kunne opleve området, som vi ønsker det, fortsætter han.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen.  

Nakke ved Rørvig, Odsherred: 

  • 20 hektar sandet landbrugsareal, som er i gang med at udvikle sig til overdrev
  • På den ene side af arealet ligger Natura2000-området Hov Vig Vildtreservat, der er nationalt vigtigt rasteområde for blandt andet skeand
  • På den anden side af det opkøbte landbrugsareal ligger et 25 år gammel statslig skovrejsningsområde. 
  • Området er åbent for besøgende

 

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet 

Se mere

En investering til 10 millioner kroner om året

Opkøbene sker som en del af Aftalen om Naturpakken, som er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti. 

Her er afsat 10 millioner kroner årligt mellem 2017-2019 til at opkøbe naturarealer. 

Købene kan lade sig gøre, da Staten har solgt statsejede bygninger og grunde, som ikke længere er knyttet til Naturstyrelsens opgaver inden for natur og friluftsliv. 

Artiklen fortsætter efter billederne og faktaboksen. 

Naturområde i Odsherred, der er opkøbt af staten for at passe på flora og fauna. Foto: Naturstyrelsen

Et naturområde i Ulvshale på Møn er opkøbt af staten, for at passe på dyr og planter. Foto: Miljø- og fødevareministeriet

Ulvshale på Møn, Vordingborg: 

  • 7,5 hektar i det nordlige Møn
  • Biodiversitetsformål
  • Landskabet er derfor præget af vidt forskellige landskabstyper – fra våde strandenge og elleskov til lynghede og en ældgammel, urskovsagtig skov, der står direkte i kugleflinten
  • Halvøen er også vært for et særdeles afvekslende planteliv, og man kan se træer, blomster og dyr, der kun findes få steder herhjemme

 

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet 

Se mere

 

Natur skal smelte sammen 

De opkøbte naturområder vil støde op til andre naturområder. Derfor er det muligt at brede den ønskede natur ud på større arealer. 

- Plads er et nøgleord, når det kommer til natur, og derfor vil vi gerne skabe en bedre sammenhæng mellem statslige naturområder, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse. 

- Når staten opkøber arealer, der ligger i forlængelse af statslige naturområder, får vi større mulighed for at pleje og beskytte værdifuld natur. Det gavner naturen, at vi kan hjælpe sjældne arter med bedre levesteder, fortsætter han. 

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App