Klinteskoven på Møn bliver beskyttet natur

Regeringen og Dansk Folkeparti vil udpege store naturarealer til beskyttelse. Et af dem er Klinteskoven på Møn.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Klinteskoven på Møn kan noget helt særligt: Med sin kalkholdige jord er den et perfekt levested for forskellige orkidé-arter. Nu vil Regeringen og Dansk Folkeparti beskytte den - sammen med ca. 30.000 hektar natur i resten af Danmark.

Det sker i forbindelse med en justering af de såkaldte Natura 2000-områder.

Natura 2000-områderne blev etableret i Danmark i 1990’erne, og er ikke siden blevet justeret. Derfor blev det som en del af Naturpakken fra 2016 besluttet at give den særligt beskyttede natur et gennemsyn. Og mange af områderne er ikke decideret natur, men intensivt dyrket landbrugsjord og bebyggelse. Det skal altså nu ændres. 

- Man pynter sig med lånte fjer, hvis man naturbeskytter kornmarker, gylletanke og havnemoler. Vi skal selvfølgelig ikke kalde noget natur, der ikke er det. Jeg synes, at det er vigtigt med beskyttet natur i Danmark. Og jeg er glad for, at vi er enige om at beskytte mere af den rigtige natur med udpegningen af de omkring 30.000 hektar nye naturarealer. Det bliver en kæmpe gevinst for naturen i Danmark, at vi nu får beskyttet mere af den værdifulde natur, siger Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse.

Klinteskoven på Møn er flot - også klædt i sne.
Klinteskoven på Møn er flot - også klædt i sne. Foto: Mathias Svane Kraft

Pas på naturen

Natura 2000 er et sæt EU-regler, der anviser pasning af det konkrete område. Det betyder blandt andet, at et Natura 2000-område skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade naturen. Men også, at det er muligt at søge tilskud til f.eks. naturpleje, hegning og rydning i områderne.

Mens der i hele Danmark udpeges 30.000 hektar Natura 2000, er det kun ganske få hektar i Region Sjælland, der bliver beskyttet. 

Fakta: Så store arealer ventes at blive udpeget i hver region