Utilfredse aktionærer i Møns Bank

10 aktionærer i Møns Bank er gået sammen og indkalder til ekstraordinær generalforsamling, fordi de er utilfredse med repræsentantskabets arbejde.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Utilfredshed med repræsentantskabet i Møns Bank får nu 10 aktionærer til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

De 10 ejer tilsammen over 5 procent af bankens aktiekapital, og dermed giver vedtægterne dem mulighed for at indkalde til den ekstra generalforsamling.

Det skriver Møns Bank i en pressemeddelelse.

Ingen tidligere kritik

Aktionærerne er utilfredse med den måde, repræsentantskabet løser sine opgaver på, og på det ekstraordinære møde ønsker de, at generalforsamlingen skal tage stilling til, om der fortsat er opbakning til bankens repræsentantskabsmedlemmer.

- Som repræsentant for aktionærerne, så anser jeg det for meget vigtigt, at synspunkter fra bankens aktionærer altid bliver drøftet og hørt, uanset om det er vedtægtsbestemte rettigheder og i form af en generalforsamling eller på anden vis. Når det er sagt, så vil jeg samtidig gerne tilkendegive, at jeg ikke kan forstå aktionærgruppens utilfredshed med repræsentantskabets håndtering af deres opgaver. Opgaverne er meget tydeligt defineret i bankens vedtægter, og der har ikke tidligere været rejst kritik af repræsentantskabets måde at løse deres opgaver på, siger Jens Ravn, der er formand for bestyrelsen i Møns Bank.

Gør stort indtryk

Også Elly Nielsen, der er formand for repræsentantskabet, giver udtryk for, at hun er en kende forundret over aktionærernes indkaldelse.

- I henhold til bankens vedtægter fastsætter repræsentantskabet selv sin forretningsorden, som senest er reguleret for et par år siden. Det sikrer, at håndteringen af repræsentantskabets opgaver løbende moderniseres, og som ansvarlig for mødernes afvikling kan jeg stå inde for, at dette sker forskriftsmæssigt. Jeg ved, at dette også er den generelle opfattelse hos andre medlemmer i repræsentantskabet. Det gør derfor stort indtryk på mig, at et repræsentantskabsmedlem pludselig tilkendegiver en så stor utilfredshed med alle de øvrige repræsentantskabsmedlemmers indsats, at dette skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, siger hun i pressemeddelelsen.

Møns Bank udsender en indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling i næste uge.