Stort solcelleanlæg kan være på vej i Barmosen

Efter en henvendelse fra Rosenfeldt Gods og Grøn Solenergi ApS har Vordingborg Kommune nu indvilliget i at begynde planlægningen af et solcelleanlæg.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Anlæggelsen af et 100 hektar stort solcelleanlæg i Barmosen nord for Vordingborg er nu i sin første fase af planlægningen.

I denne fase inviterer kommunen borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder til ideoplæg.

Projektet er startet efter Rosenfeldt Gods og Grøn Solenergi ApS har henvendt sig til kommunen for at vise deres interesse i at opføre sådan et anlæg.

Borgerne kan bidrage i processen

I den videre planproces, som borgerne inviteres til, skal det afklares, hvordan den endelige afgrænsning af anlægget skal være.

Det er for, at der kan opnås en indpasning i landskabet under størst hensyn til de lokale naturinteresser.

Det er muligt at komme med sit input til, hvordan planlægningen af anlægget skal forløbe og herefter er der otte ugers frist til at komme med bemærkninger.

Svarende til en fjerdedel af Vordingborg Kommunes forbrug

Realiseres anlægget på alle 100 hektar, som det er foreslået, så forventes en årlig produktion på ca. 67.000 MWh. Det svarer cirka til produktionen fra syv store vindmøller.

Solcellerne vil man placere på stativer med en højde på op til 3 meter, og med en afstand på cirka 3½ meter mellem rækkerne.

Den potentielle produktion af el, som anlægget kan præstere, svarer til 25 % af elforbruget i hele Vordingborg Kommune.