Storaktionærer skal have mere indflydelse i Vordingborg Bank

Et forslag til en vedtægtsændring i Vordingborg Bank lægger op til, at stemmeretten ændres, så storaktionærerne får mere indflydelse.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

1 aktie skal være lig med 1 stemme. Sådan lyder forslaget til en vedtægtsændring i Vordingborg Bank.

Bliver det vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 7. maj giver det storaktionærerne mere indflydelse.

- Hidtil har det været sådan, at hver aktionær havde 10 stemmer uanset antallet af aktier. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil hver aktie give én stemme, hvilket jeg selvfølgelig vil stemme for. Har man mange aktier, løber man en større risiko, og jeg mener, der skal være en sammenhæng mellem den risiko, man løber, og den mulighed man har for at øve indflydelse, lyder det fra Hans-Jürgen Jensen, der er bankens tredjestørste aktionær.

Flere stemmer er ikke lig med fusion

I februar sagde Hans-Jürgen Jensen til TV2 Øst, at han gerne så, at Vordingborg Bank fusionerede med for eksempel Møns Bank og Lollands Bank for at stå stærkere lokalt. Den nye stemmeret kommer dog ikke til at betyde, at den ide kan trumfes igennem, siger han.

- For så vidt har det ikke den store effekt, at stemmeretten bliver ændret, andet end at risiko og indflydelse hænger bedre sammen. Jeg mener helt principielt stadigvæk, at en fusion er den rigtige løsning, men det er bestyrelsen, der driver banken, og samtidig skal der jo være enighed om en fusion, så hvis ikke de 2 andre banker har lyst, kan jeg jo have nok så mange aktier, uden at det betyder noget, siger Hans-Jürgen Jensen.

De tre største aktionærer i Vordingborg Bank ejer omkring en tredjedel af banken – heraf står Hans-Jürgen Jensen for en andel på 7,5 procent