Slots- og Kulturstyrelsen er tilfreds med gravhøj-dom

Slots- og Kulturstyrelsen er glade for dommen i ankesagen om ødelagte fortidsminder. - Det viser, at man ikke kan beskadige fortidsminder uden konsekvenser.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det er mandag blevet afgjort i Østre Landsret, at godsejer og tidligere minister Bernt Johan Collet skal betale for reetableringen af gravhøje, som blev pløjet ned til fordel for juletræer. 

Det blev her besluttet at nedsætte Slots- og Kulturstyrelsens regning fra 546.228 til 455.491 kroner foruden sagsomkostninger. Men trods en lille besparelse for den dømte er styrelsen stadig glade for dommen.

- Vi er tilfredse, siger Dorte Veien Christiansen, enhedschef hos Slots- og Kulturstyrelsen, til TV ØST.

- Det afspejler det, som museumsloven siger. Og det viser, at man ikke kan beskadige fortidsminder uden konsekvenser. 

Om prisen er sat for højt - i forhold til, at landsretten vurderede, at regningen skulle nedsættes mod godt 100.000 kroner - er der ikke et entydigt svar på fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

quote Det afspejler det, som museumsloven siger. Og det viser, at man ikke kan beskadige fortidsminder uden konsekvenser.

Dorte Veien Christiansen, enhedschef hos Slots- og Kulturstyrelsen

- Men vi tager afgørelsen til efterretning, siger Dorte Veien Christiansen. 

Derfor genopbygger de fortidsminderne

Nogle undrer sig måske over, hvorfor man vælger at reetablere fortidsminderne, som var på godsejeren, Bernt Johan Collets grund. For så er det vel ikke et fortidsminde længere? 

Men Dorte Veien Chritiansen forklarer, at det først og fremmest handler om to ting: Et, at de er fremtrædende i landskabet. Og to, at der er en kildeværdi i et fortidsminde - eller resterne af dem i hvert fald. Det er altså både udtrykket og kulturarven, man forsøger at bevare.

Og så handler det om at få fortidsminderne genopbygget på samme måde som før.