Skibsvrag ved Vordingborg giver ny viden om middelalderen

Et sjældent fund af et skibsvrag fra middelalderen giver helt ny viden om, hvordan man byggede skibe i middelalderen. Skibet skal nu bjærges.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Skibet er bygget omkring den tid, hvor Erik Klipping blev myrdet, og hvor Erik Menved overtog magten i Danmark.

Og det er et af de eneste skibsvrag, som vi har fra netop 1200-tallet.

 

Fakta om skibet

Det sjældne fund har paralleller både til vikingetidens skibe og har detaljer, der peger frem mod højmiddelalderens fartøjer, fortæller museumsinspektør fra Vikingeskibsmuseet Mikkel Haugstrup Thomsen.

- Vi har så få fund fra 1200-tallet, at hver lille brik betyder så meget des mere, siger han.

- Der er et lille hul i den periode, som lader til at være en overgangsperiode mellem nogle ældre traditioner fra vikingetidens skibsbyggeri og nogle nyere, som er mere økonomiske og markedsdrevne, fortæller museumsinspektøren.

Skal reddes på land

Marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet begynder nu arbejdet med at bjærge skibsdele fra middelalderskibet, der gennem de seneste tre uger er blevet udgravet i farvandet ud for Masnedø i Storstrømmen.

Skibet blev fundet i juni, i forbindelse med undersøgelsen af arkæologisk interessante områder, der er fundet i tracéet til den nye Storstrømsbro, som Vejdirektoratet anlægger til erstatning for den gamle bro fra 1937.

Størrelsen er ukendt

Arkæologerne ved endnu ikke med sikkerhed, hvor stort skibet oprindeligt var, men det vil en mere detaljeret analyse af skibsdelene kunne fortælle meget mere om.

- Lige nu skal vi have skibet sikret, så det ikke lider overlast, der hvor det ligger. Så skal vi have kigget nærmere på det, og så begynder det egenlige analysearbejde med nogle mere præcise dateringer, siger Mikkel Haugstrup Thomsen.

Skibets alder er allerede blevet bestemt via prøver, udtaget fra skibets planker til årringsdatering, ved de indledende undersøgelser tilbage i juni.

Analysen af årringene i tømmeret har vist, at skibet blev bygget omkring 1250-65 efter Kristi fødsel.