Rettelse til en artikel om det private opholdssted, Startskuddet, 18. april 2013

Rettelse til en artikel om det private opholdssted, Startskuddet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

18. april 2013 bragte vi på vores hjemmeside en artikel om det private opholdssted, Startskuddet i Mern på Sydsjælland.  Artiklen – med overskriften ”Privat opholdssted fyldte unge med medicin” – er en foromtale af et tv-program, Operation X, der blev sendt senere på TV2. Et program, der rejser en række anklager mod Startskuddet. Disse anklager bliver i overskriftsform gengivet i artiklen.

TV2 ØST vil i den forbindelse gerne beklage på to punkter:

  • Overskriften på artiklen. Der er tale om en anklage i et udsagn, ikke en fastslået kendsgerning. Der skulle være angivet en kilde til udsagnet i overskriften.
  • Mangel på genmæle. Det er en fejl, at TV2 ØST ikke har kontaktet Startskuddet for at få virksomhedens egen forklaring i anledning af de alvorlige anklager.

Redaktionen