Politikere er tavse om drab i psykiatrien

Selvom myndighederne nu er færdige med at efterforske drabet på Stine Kitt Jørgensen og sikkerheden på Oringes lukkede afdeling, vil det ansvarlige psykiatriudvalg ikke lade sig interviewe.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

I tre år har der været stilhed blandt politikerne i Region Sjællands Social- og Psykiatriudvalg i sagen om drabet på Stine Kitt Jørgensen. 

Den 39-årige kvinde blev dræbt af en medpatient på en lukket psykiatrisk afdeling i Vordingborg.

De pårørende mener, at psykiatriens udfordringer kostede Stine Kitt Jørgensen livet.

quote Spørgsmålet er, om psykiatrien også har svigtet sig selv i dét her.

Karoline Bess Andersen, kusine til dræbte Stine Kitt Jørgensen

Selvom Region Sjællands motto er "Vi er til for dig",  føler den dræbte kvindes familie sig svigtet. De står stadig tilbage uden svar på, hvordan drabet kunne ske.

- Man føler ligesom, der bliver lukket i. Østersen klapper sammen, lyder det fra Karoline Bess Andersen, der er kusine til den dræbte kvinde. 

Karoline Bess Andersen er kusine til Stine Kitt Jørgensen, der blev dræbt på den lukkede afdeling. Hun tvivler på, hvad politikerne reelt har gjort i forbindelse med drabssagen, der har løftet sløret for en række udfordringer i psykiatrien.
Karoline Bess Andersen er kusine til Stine Kitt Jørgensen, der blev dræbt på den lukkede afdeling. Hun tvivler på, hvad politikerne reelt har gjort i forbindelse med drabssagen, der har løftet sløret for en række udfordringer i psykiatrien. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

TV2 ØST har tidligere afdækket en række kritisable forhold af den lukkede afdeling på Oringe ved Vordingborg, hvor den 39-årige kvinde blev kvalt af en anden patient tilbage i februar 2021.

quote Vores oplevelse er derfor, at psykiatrien har stillet sig til rådighed og forsøgt at hjælpe med det, de kan

Tina Boel (SF), Formand, Social- og Psykiatriudvalget, Region Sjælland

TV2 ØST har rakt ud til hver enkelt, folkevalgt politiker i Social- og Psykiatriudvalget i Region Sjælland. Ingen har villet lade sig interviewe om sagen. 

Cirka en måned efter drabet lød det dengang fra Tina Boel (SF), der er også var formand i Psykiatriudvalget på tidspunktet for drabet:

- Vi er orienterede om, at sagen efterforskes, og at der er igangsat en intern undersøgelse. Det er det, vi ved. Så forventer jeg, når sagen bliver åbnet, at vi ret hurtigt vil få en orientering, og at vi så kan kigge på, om der er noget vi skal gøre politisk.

Nu hvor myndighederne er færdige med at efterforske, ville TV2 ØST gerne have interviewet formanden og resten af psykiatriudvalget om, hvad der nu kan gøres politisk. 

Men heller ikke efter sagens afslutning, stiller politikerne op til interview.

Folkevalgte politikere i skjul - alle peger på formandskabet

Drabet på Stine Kitt Jørgensen har givet anledning til en række spørgsmål om forholdene i Psykiatrien og på Oringes lukkede afdeling. 

TV2 ØST ville gerne have forholdt udvalgsmedlemmerne kritikken. 

Det gælder blandt andet:

 • Familiens ret til at få svar på, hvad der skete op til drabet.
 • Hvordan man undgår, at farlige patienter fra retspsykiatrien ender i almenpsykiatrien på grund af pladsmangel.
 • Hvordan man sikrer, at personalet er rustede, og at der er ressourcer nok.
 • Hvordan man sikrer korrekt dokumentation af både patienternes placering og behandling.
 • Hvilke konsekvenser psykiatriens manglende gennemsigtighed bør have for ledelsen.


Social- og Psykiatriudvalget i Region Sjælland består af i alt 11 folkevalgte politikere, der repræsenterer seks forskellige partier.

quote Vi har også forståelse for, at man som familie oplever at stå tilbage med ubesvarede spørgsmål i sådan en situation

Tina Boel (SF), Formand i Social- og Psykiatriudvalget, Region Sjælland

Men samtlige 11 politikere har takket nej for nu til et tv-interview om vilkårene i psykiatrien i forbindelse med drabet på Stine Kitt Jørgensen. 

I stedet peger alle udvalgsmedlemmerne på næstformanden, Jan Herskov (DF), og formanden, Tina Boel (SF), der har besluttet sig for at svare på TV2 ØST´s spørgsmål skriftligt.

De folkevalgte politikere i Social- og Psykiatriudvalget, Region Sjælland:

 • Tina Boel (SF) - Formand.

 • Jan Herskov (DF) - Næstformand.

 • Susanne Lundvald (S).

 • Anne Christiansen Thielemann (S).

 • Stina Højgaard (S).

 • René Vejby Kierch (S).

 • Kirsten Devantier (V).

 • Lone Mortensen (V).

 • Tina-Mia Eriksen (K).

 • Jeppe Fransson (RV).

 • Bent Jørgensen (V).

Udvalgsformand: Psykiatrien har stillet sig til rådighed

TV2 ØST har forsøgt at få formandskabets holdninger og reaktioner til mere end 22 spørgsmål. 

Spørgsmålene forsøger at undersøge, hvad politikerne mener om udfordringerne i psykiatrien. 

Til spørgsmålet om, hvorvidt familien til den dræbte kvinde er blevet rimeligt behandlet af myndighederne, svarer formand Tina Boel (SF) og næstformand Jan Herskov (DF):

Tina Boel (SF), formand i Social- og Psykiatriudvalget, understreger til TV2 ØST, at de skriftlige svar er politikernes egne, og at kommunikationsafdelingen i Region Sjælland blot har bidraget med faglige input til svarene. Langt størstedelen af svarene svarer dog ikke på, hvad politikerne reelt mener.
Tina Boel (SF), formand i Social- og Psykiatriudvalget, understreger til TV2 ØST, at de skriftlige svar er politikernes egne, og at kommunikationsafdelingen i Region Sjælland blot har bidraget med faglige input til svarene. Langt størstedelen af svarene svarer dog ikke på, hvad politikerne reelt mener. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

"Så vidt vi er orienteret, har psykiatrien haft flere samtaler med familien, hvor man har forsøgt at svare på de spørgsmål, de kan og må svare på. Ligesom de har stillet psykologbistand til rådighed og givet familien mulighed for altid at kunne kontakte afdelingsledelsen."

"Vores oplevelse er derfor, at psykiatrien har stillet sig til rådighed og forsøgt at hjælpe med det, de kan, men samtidig har vi også forståelse for, at man som familie oplever at stå tilbage med ubesvarede spørgsmål i sådan en situation."

Mange af de samme ubesvarede spørgsmål har TV2 ØST stillet politikerne i udvalget.

Hvad de selv mener om forholdene i psykiatrien, og hvad der kan gøres politisk, er for det meste stadig uklart. 

Svarene blev sendt gennem Region Sjællands kommunikationsafdeling, der også har repræsenteret Psykiatrien Sjælland og vicedirektør Søren Bredkjær.

Alle i psykiatriudvalget blev enige om ikke at have noget at sige til interview. Udvalgsmedlemmerne henviste til formandskabet Tina Boel (SF) og Jan Herskov (DF), som ses på billedet, allerede inden de fik spørgsmålene på skrift.
Alle i psykiatriudvalget blev enige om ikke at have noget at sige til interview. Udvalgsmedlemmerne henviste til formandskabet Tina Boel (SF) og Jan Herskov (DF), som ses på billedet, allerede inden de fik spørgsmålene på skrift.

"Vi skal lære af det, der er sket, og bruge de erfaringer til at forbedre vores sundhedsvæsen," skriver Jan Herskov og Tina Boel til TV2 ØST. 

Hvad der skal læres, svarer formandskabet i psykiatriudvalget aldrig på.

"Vi har fra politisk side haft fokus på at sikre, at der blev fulgt op på sagen, så vi lærer af den og så vidt muligt forebygger, at lignende sker igen. Det gjorde psykiatrien også i 2021. Blandt andet med lokale ændringer i Vordingborg," skriver formandskabet.

Hvad der konkret har været fokus på fra politisk side, er stadig uklart. I stedet skriver formanden og næstformanden et oprids af Psykiatrien - Region Sjællands initiativer.

Læs alle spørgsmålene og de skriftlige svar fra formandskabet i Psykiatriudvalget:

Spørgsmålene er stillet skriftligt til formandsskabet i Region Sjællands Psykiatriudvalg.

Formålet med et interview var primært at få svar på, hvordan politikerne i udvalget forholder sig til kritikken af Oringes lukkede afdeling og udfordringerne i Psykiatrien Sjælland, hvad de mener om de seneste historiers afsløringer af vilkårene i psykiatrien, og hvad de konkret har tænkt sig at gøre politisk.

Svaret fra formandskabet, Tina Boel (SF) og Jan Herskov (DF) blev sendt gennem Region Sjællands presseafdeling, der tidligere har svaret på vegne af Psykiatrien.

Tina Boel (SF) understreger til TV2 ØST, at svarene er politikernes egne, og at de havde bedt kommunikationsafdelingen om at bidrage med faktuelle input til spørgsmålene.

1. De pårørende føler sig svigtet af myndighederne – særligt Psykiatrien Sjælland, der ikke har villet give svar på, hvordan drabet kunne ske. Synes du, familien er blevet behandlet rimeligt?

Vi er kede af den sorg og det tab, familien har lidt, og den følelse af svigt, de sidder tilbage med. Det er aldrig rimeligt, når ens kære bliver taget fra en. Så vidt vi er orienteret, har Psykiatrien haft flere samtaler med familien, hvor man har forsøgt at svare på de spørgsmål, de kan og må svare på. Ligesom de har stillet psykologbistand til rådighed og givet familien mulighed for altid at kunne kontakte afdelingsledelsen. Vores oplevelse er derfor, at Psykiatrien har stillet sig til rådighed og forsøgt at hjælpe med det, de kan, men samtidig har vi også forståelse for, at man som familie oplever at stå tilbage med ubesvarede spørgsmål i sådan en situation.

2. Hvad mener du om, at farlige patienter, der er visiteret til retspsykiatrien, ender i almenpsykiatrien på grund af pladsmangel?

Det er en velkendt udfordring over hele landet, at der er brug for flere retspsykiatriske pladser. I Region Sjælland er vi netop nu i gang med at udvide med 12 pladser, som skal stå klar i år. Udgangspunktet er og skal være, at en patient, der vurderes til at skulle være i Retspsykiatrien, er i Retspsykiatrien. Det er ikke altid muligt, og i de sammenhænge er det afgørende, at almenpsykiatrien med sparring fra retspsykiatrien bliver rustet til at håndtere patienterne, og at det bliver de patienter, der bedst egner sig til almenpsykiatrien, der kommer derhen. Og det er også et arbejde, man har haft ekstra fokus pba. denne sag.

3. Hvad mener du om, at der mangler officiel dokumentation for visitationer?

(Samme svar for 3, 4, 5 og 6)

Som politikere kender vi ikke til detaljer om journalføring og lignende i konkrete sager. Det gør vi heller ikke i denne. Men vi har generelt en forventning om, at der dokumenteres det, der skal. Og i fald der ikke er det, vil det være noget, som Styrelsen for Patientsikkerhed vil skulle forholde sig til, og som de bør have en dialog med Psykiatrien om.

4. Hvad tænker du om, at der mangler handleplaner og notater for observationer af patienterne?

(Se svar 3)

5. Hvad tænker du om, at ledelsen i Psykiatrien Sjælland ikke vil svare på, hvorvidt dokumentationen overhovedet er lavet?

(Se svar 3)

6. Hvordan vil du sikre, at visitationen af farlige patienter fremadrettet bliver bedre, og at de også bliver dokumenteret, så myndighederne efterfølgende kan arbejde med sager, hvis der skulle ske noget?

Vi har fra politisk side haft fokus på at sikre, at der blev fulgt op på sagen, så vi lærer af den og så vidt muligt forebygger, at lignende sker igen. Det gjorde Psykiatrien også i 2021. Blandt andet med lokale ændringer i Vordingborg, men de satte også yderligere tiltag i gang i hele Psykiatrien for eksempel et forbedret værktøj til at risikovurdere patienter. De har desuden også indført, at der altid skal være 1 ledig akutplads i retspsykiatrien, man har forbedret visitationen mellem almenpsykiatrien og retspsykiatrien, og så har man styrket rådgivningen fra retspsykiatrien til almenpsykiatrien om håndteringen af de patienter.

7. Der var adskillelige fejlregistreringer i patienternes journaler. Psykiatriforeninger betvivler, at personalet har ressourcer til at håndtere patienterne og korrekt dokumentation. Hvad mener du om foreningernes udmelding?

Vi har grundlæggende tillid til, at personalet tager sig af patienterne og følger de retningslinjer, der er på området, og at ledelsen sikrer rammerne til at udføre opgaverne. Og i fald det ikke er tilfældet, vil det være noget, som Styrelsen for Patientsikkerhed vil skulle forholde sig til, og som de bør have en dialog med Psykiatrien om. Men så vidt vi er orienteret, så var der i den konkrete sag det personale og dén normering, der skulle være på afdelingen den pågældende dag.

8. Hvad synes du om, hvis ansatte tager dobbeltvagter (16 timer)?

Vi har tiltro til, at de enkelte afdelinger planlægger bemandingen bedst muligt i overensstemmelse med gældende arbejdstidsaftaler. Til gavn for og med de nødvendige hensyn til både patienter og medarbejdere. Personalemangel er en velkendt udfordring i sundhedsvæsnet og ikke mindst i vores region. Derfor kan der være brug for, at medarbejdere i ekstraordinære situationer tager en ekstravagt for at sikre det nødvendige personale og de rette kompetencer.

9. Hvordan vil du sikre, at personalet får ressourcerne til at tage sig af patienterne og samtidig få dokumenteret korrekt?

Helt generelt har vi tillid til, at personalet tager sig af patienterne og følger de retningslinjer, der er på området, og at ledelsen sikrer rammerne til at udføre opgaverne. Vi er tidligere blevet oplyst, at der i den konkrete sag var det personale og dén normering, der skulle være den pågældende dag.

10. Personalet giver udtryk for ikke at kunne tilgå patienters eventuelle domme. Psykiatriforeninger mener, der kan ligge afgørende viden, som personalet skal bruge til at håndtere patienterne hensigtsmæssigt. Hvordan mener I, personalet bør kunne tilgå informationer?

Vi mener, at medarbejderne skal kunne komme til de relevante informationer i deres dagligdag. I 2021 styrkede Psykiatrien på baggrund af denne sag også risikovurderingerne og visitationen mellem almenpsykiatrien og retspsykiatrien. For eksempel i form af et nyt screeningsværktøj til vurderingen af voldsrisiko hos patienterne, som er tilgængeligt for personalet i journalsystemet. Den vurdering bliver sammen domme og mentalerklæringer sendt til den almenpsykiatriske afdeling inden indlæggelse, så de kender til de relevante oplysninger om patienterne.

11. Personalet har haft utrygge episoder på Oringe. Psykiatriforeninger rejser spørgsmål ved, om personalet er rustede til at håndtere udadreagerende patienter på almenpsykiatriske afdelinger. Hvordan mener I, personalet bør være rustede ift. at modtage retspsykiatriske patienter?

Det er vigtigt for os, at medarbejdere i Psykiatrien er trygge ved at gå på arbejde og har de rette værktøjer til at håndtere de forskellige situationer. Som vi har fået det oplyst, har Psykiatrien styrket deres visitering, styrket vurderingen af voldsrisiko og har opdateret retningslinjen vedr. håndtering af patienter med behandlingsdom i almenpsykiatrien. Derudover har man styrket rådgivningen fra Retspsykiatrien om håndteringen af de retslige patienter i almenpsykiatrien. Tiltag, der både skal hjælpe personalet og patienterne.

12. Hvordan vil du sikre, at personalet bliver bedre rustede til at håndtere retspsykiatriske patienter, der er nødt til at være hos dem på en almenpsykiatrisk afdeling?

Vores oplevelse er, at vi har et fagligt dygtigt personale, der helt generelt er godt rustet til de forskellige typer af patienter med psykisk sygdom. Ligesom Psykiatrien pba. af denne tragiske hændelse satte flere tiltag i gang, der både skal hjælpe personalet og patienterne. Vi er derfor betrygget i, at de tiltag kan ruste dem bedre som et supplement til den løbende efteruddannelse og andre tiltag, der er i Psykiatrien.

13. Personalet havde mistanke om stofmisbrug på den lukkede afdeling. Ifølge eksperter øger stofindtag i psykiatrien risikoen for farlige eller uhensigtsmæssige situationer. Personalet handlede aldrig på deres mistanke og benyttede eksempelvis aldrig muligheden for at ransage værelser. Hvad mener du om det?

Euforiserende stoffer er selvfølgelig noget, vi så vidt muligt skal undgå at få ind i Psykiatrien. For det er velkendt, at stoffer ofte forværrer psykisk sygdom. Vores oplevelse er, at det er noget, personalet er opmærksom på, da det jo netop kan have stor betydning for behandlingen af patienterne. Vi forventer derfor også, at man reagerer, hvis der er konkret mistanke. Men det vil altid bero på en konkret vurdering hos personalet på den enkelte afdeling, og den vurdering har vi ikke forudsætningerne for hverken at blåstemple eller så tvivl om.

14. Psykiatriforeningerne efterlyser ikke mere vidtgående metoder i forhold til at håndtere stofmisbrug på afdelingerne. De efterlyser, at de allerede eksisterende værktøjer bliver taget i brug (eksempelvis ransagning). Hvordan vil du politisk sikre, at Psykiatrien Sjælland aktivt benytter sig af de redskaber, der allerede er?

Generelt accepteres stoffer ikke i Psykiatrien, og så vidt vi er orienteret, er der i afdelingerne betydelig opmærksomhed på stoffer og stofmisbrug, og at der gribes ind, hvis der konstateres stoffer. Hvis patientforeningerne ikke oplever, at man i praksis bruger de eksisterende værktøjer nok, vil vi selvfølgelig gerne høre om det, da det jo altid vil være en balance mellem hensynet til patienten og sikkerheden for andre patienter og personalet.

15. Psykiatriudvalget har fået en orientering fra Psykiatrien Sjælland med en række oplysninger omkring drabet. Samtidig er der kommet nye oplysninger frem i medierne. Hvordan synes du, Psykiatrien Sjællands orientering stemmer overens med det billede, der bliver tegnet i pressen?

I Social- og psykiatriudvalget er vi flere gange blevet orienteret om den dybt ulykkelige sag. Vi oplever, at Psykiatrien på grund af denne sag har ændret og forbedret en række arbejdsgange på området for at prøve at forebygge, at det kan ske igen. Samtidig noterer vi os, at Politiet har efterforsket sagen, ligesom de har været i dialog med relevante myndigheder, inden de besluttede ikke at gå videre med sagen.

16. Myndighederne, herunder Region Sjælland, gik aldrig officielt ud med detaljen om, at der var sket et drab på deres lukkede afdeling. Det var familien, der gav offentligheden den besked. Hvordan mener du, myndighederne bør håndtere en alvorlig hændelse som et drab, når det kommer til at give offentligheden besked?

Det er op til politiet som myndighed at beslutte hvilke oplysninger fra en drabsefterforskning, der skal deles med offentligheden. Administrationen i Region Sjælland har i den sammenhæng også oplyst os, at man i sager, der involverer Politiet, generelt henviser til Politiet for kommentarer og eventuelle udmeldinger. Regionsrådet blev orienteret om, at det havde fundet sted i en lukket gård i Psykiatrien Syd, samme dag som det skete dvs. den 27. februar 2021.

17. Ledelsen i Psykiatrien Sjælland har aldrig selv villet peget på, hvad der præcis gik galt på afdelingen. Ledelsen i Psykiatrien Sjælland vil den dag i dag heller ikke forholde sig til kritikpunkterne, som fremgår af Styrelsen for Patientsikkerhed og politiets materiale. Hvordan mener du, at borgerne skal føle sig trygge ved at komme i Psykiatrien Sjælland, når de ikke må høre, hvad ledelsen har gjort, eller hvordan ledelsen ser på de forhold, der har været under faglig standard?

Drabet i Psykiatrien Syd i 2021 var en meget tragisk og sjælden hændelse, som vi kan og skal lære af, så borgerne kan føles sig trygge. Det gjorde Psykiatrien også i 2021 med lokale ændringer i Vordingborg men også med yderligere tiltag på tværs af regionen. F.eks. er det indført, at der altid skal være 1 ledig akutplads i retspsykiatrien, så man har plads til at modtage og vurdere nye patienter i Retspsykiatrien. Derudover har man forbedret visitationen mellem almenpsykiatrien og retspsykiatrien, ligesom man også har indført et nyt screeningsværktøj til at foretage bedre risikovurderinger af patienterne. Og så har man også styrket rådgivningen fra retspsykiatrien til almenpsykiatrien om håndteringen af de retspsykiatriske patienter.

18. Hvis ikke Psykiatrien arbejder med gennemsigtighed i forhold til fejl, udfordringer og løsninger, hvordan kan offentligheden så føle sig trygge ved, at problemerne reelt bliver løst?

Vi skal og kan lære af tragiske sager som denne. Det skal vi for at passe på patienterne og medarbejderne og samtidig også for at sikre de bedst mulige behandlingstilbud for patienterne. Psykiatrien har undersøgt omstændighederne omkring den tragiske sag, og med afsæt i dem iværksat en række tiltag, herunder at indføre et nyt redskab til at vurdere patienternes voldsrisiko, lavet en ny retningslinje for patienter med en behandlingsdom i almenpsykiatrien og lignende.

19. Mener I at det er rimeligt, når ledelsen I Psykiatrien ikke vil svare på, hvorfor vi ser de her vilkår på den lukkede afdeling?

- Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke?

Vores oplevelse er, at Psykiatrien har taget sagen meget alvorligt og har forsøgt at lære af den, hvilket rækken af initiativer også viser. Ligesom de har svaret på de spørgsmål, de vurderer, de kan og må svare på. Vi mener derfor ikke, at vi på baggrund af en tragisk sag, kan vurdere eller bør mistænke generelle udfordringer i hele Psykiatrien. Hvis der er generelle udfordringer på afdelingen eller i Psykiatrien, har vi en forventning om, at Styrelsen for Patientsikkerhed reagerer på det i deres arbejde med sagen.

20. Hvad bør der være af konsekvenser for ledelsens måde at håndtere sagen på?

Vi kan ikke afskedige eller beslutte sanktioner over for ansatte i Psykiatrien, da det ligger uden for vores kompetenceområde. Men vi kan helt generelt sige, at vi på nuværende tidspunkt har tillid til ledelsen i Psykiatrien.

21. Hvad mener du, er den vigtigste læring for myndighederne og jer som politikere?

Det er, at vi skal lære af det, der er sket, og bruge de erfaringer til at forbedre vores sundhedsvæsen. Det skylder vi både patienterne, de efterladte og personalet. Når der sker en tragisk hændelse som denne, så er det i alles interesse og samtidig vores fornemmeste opgave at sikre, at der bliver set på, om vi kan gøre noget bedre og dermed være med til at prøve at forebygge, at det sker igen. Og derfor er det også helt afgørende, at Psykiatrien har forbedret deres arbejde og arbejdsgange på en række områder efter denne tragiske sag.

22. Hvordan arbejder du konkret på at sikre, at vilkårene og dermed sikkerheden øges i Psykiatrien Sjælland?

Vi arbejder på at øge sikkerheden og trygheden for vores medarbejdere og patienter på mange fronter. Vi har politisk besluttet at afsætte 2 mio. kr. årligt fra 2024 til at øge sikkerheden for medarbejderne Psykiatrien, som bl.a. skal bruges på at forbedre de fysiske rammer gennem ombygninger, øge tilgængeligheden af alarmer og styrke vores alarmsystemer, så sikkerheden øges. Derudover har vi via tidligere budgetaftaler etableret mulighed for anonymisering af ID-kort, så medarbejderen kun fremstår med fornavn.

Vi har haft politisk fokus på at gøre brug af vagtfirma for at sikre tilstedeværelse af sikkerhedsmedarbejdere på vores hovedmatrikler. Derudover har vi fra politisk side også fokus på at sætte tidligt ind med tilbuddene STIME og F-ACT teams, hvor vi forsøger at forebygge alvorlig psykisk sygdom i håb om at hjælpe borgerne, så de måske kan undgå indlæggelse eller helt undgå at få psykisk sygdom.

Vi har også noteret os, at der med nye politiske aftaler allokeres flere midler til psykiatrien på landsplan. Midler som vi fra regionalt hold har ønsket os længe til området. Vi har en forventning om, at disse midler efter planen skal bidrage til en generel styrkelse af vilkårene og sikkerheden i psykiatrien.

TV2 ØST spurgte også politikerne, hvad de mener om, at der mangler dokumentation for visitationer af patienterne. En konklusion Styrelsen for Patientsikkerhed allerede har lavet: 

"Ifald der ikke er det, vil det være noget, som Styrelsen for Patientsikkerhed vil skulle forholde sig til, og som de bør have en dialog med Psykiatrien om."

Tina Boel (SF) understreger til TV2 ØST, at svarene er politikernes egne. Medlemmerne i Psykiatriudvalget har ikke givet en begrundelse for ikke at ville medvirke i et interview.

Konservativ politiker: Vi kan og skal gøre det bedre

De Konservatives Tina-Mia Eriksen har i løbet af TV2 ØST's korrespondance med politikerne sendt sin egen skriftlige udtalelse, men det har ikke været muligt at få et interview. 

"Vi kan og skal gøre det bedre i psykiatrien generelt. Det kræver, at vi på det politiske niveau tager dette langt mere alvorligt."

Tina-Mia Eriksen (K) er medlem af Social- og Psykiatriudvalget. Det har dog ikke været muligt at få et interview, men som den eneste blandt udvalget har hun valgt at sende sin egen udtalelse på skrift.
Tina-Mia Eriksen (K) er medlem af Social- og Psykiatriudvalget. Det har dog ikke været muligt at få et interview, men som den eneste blandt udvalget har hun valgt at sende sin egen udtalelse på skrift.

"Vi er nødt til at tale om, at psykiatrien skal have de nødvendige ressourcer og faglig ekspertise til at kunne løfte opgaven. Sikkerhed er også en vigtig del af samtalen."

Udtalelse fra Tina-Mia Eriksen (K):

Da jeg på grund af andre arbejdsmæssige forpligtelser ikke kunne deltage i det seneste udvalgsmøde, har jeg ikke været med til at føre den konkrete samtale på udvalgsniveau.

Jeg har den dybeste respekt for udvalgets beslutning om, at det er formandskabet, der udtaler sig om denne specifikke sag, da det er en helt ubeskrivelig tragisk situation.

Men når det er sagt, vil jeg gerne understrege, at vi kan og skal gøre det bedre i psykiatrien generelt. Det kræver, at vi på det politiske niveau tager dette langt mere alvorligt. Selvom vi her i Region Sjælland snart åbner 10 nye pladser i retspsykiatrien, er det kun et skridt på vejen, da problemet ikke løses fuldstændigt. Der vil fortsat være retspsykiatriske patienter i almenpsykiatrien, da det simpelthen er umuligt at følge med i efterspørgslen og behovet for pladser.

Vi er nødt til at tale om, at psykiatrien skal have de nødvendige ressourcer og faglig ekspertise til at kunne løfte opgaven. Sikkerhed er også en vigtig del af samtalen. Selvom regeringen har givet et lille økonomisk løft som led i 10-årsplanen, er vi stadig langt fra målet. Derfor skal vi også i det kommende budget for Region Sjælland tage psykiatrien langt mere alvorligt og virkelig prioritere vores psykiatri, for vi har haft en psykiatri, der ikke er blevet forstået og som gennem årene er blevet nedprioriteret som resultat af det.

Jeg kan kun inderligt kondolere over for familien, og hvis de sidder tilbage med ubesvarede spørgsmål, er det min klare holdning, at det er vores ansvar som den ansvarlige region at tage dialogen op igen.

Jeg kan ikke love, at nogen kan give dem de nødvendige svar, der kan hele deres tab, men vi skal gøre vores bedste. 

Dette er en voldsomt tragisk drabssag.

Vi skal på politisk niveau tage vores del af ansvaret og sikre, at dette ALDRIG sker igen.

Vi skal have en psykiatri, hvor både medarbejdere og patienter føler sig trygge. Mange af os går dagligt på arbejde og gør vores bedste for psykiatrien. 

Der er gjort alt for at få klarlagt alle arbejdsgange, og vores ledelse har taget deres ansvar. Jeg har fuld tillid til, at de har gjort alt, hvad de kunne i denne sag. 

Med venlig hilsen.

Tina-Mia Eriksen, Det Konservative Folkeparti 


Karoline Bess Andersen er i tvivl om, hvad der kan læres af drabet på hendes kusine, når politikerne ikke vil indgå i en åben dialog omkring problemerne i psykiatrien:

- Spørgsmålet er, om psykiatrien også har svigtet sig selv i det her, siger hun til TV2 ØST. 

TV2 ØST har forsøgt at få en kommentar fra regionsrådsformand, Heino Knudsen, der også henviser til formandskabet i Psykiatriudvalget.


Nyhedsoverblik