Mor: Vi føler os som prøveklude for inklusionen

Tirsdag aften er der borgermøde om inklusionen af børn med specielle behov i Vordingborg Kommune. Marie Koszela-Larsen er forælder og en af dem, der skal med.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Marie Koszela-Larsen er mor til 2 børn med autisme.

Men efter snart 2 år, hvor specialklasserne er blevet nedlagt og langt de fleste børn med specielle behov har skulle inkluderes i folkeskolen, har hun fået nok.

- Vi føler os som en prøveklud, mig og min mand, det er helt sikkert, fortæller hun.

Har taget 7. klasse om

Hendes datter på 14 år har atypisk autisme og går i 7. klasse på Gåsetårnsskolen i Vordingborg.

Det er anden gang, hun går i 7. klasse og heller ikke denne gang, kommer hun til at gennemføre - hun har simpelthen været for meget væk fra skolen.

- Det har været så ustruktureret. Når man har autisme, er det vigtigt, at dagen er forudsigelig, sådan så man ved, hvad man skal hvornår. Men dagen har ikke været forudsigelig nok, plus at hun så heller ikke har klikket med den støttepædagog, hun har fået, fortæller Marie Koszela-Larsen.

Marie Koszela-Larsen og hendes mand har nu besluttet, at datteren, Lillian skal på en efterskole ved Faxe Ladeplads for børn med autisme og andre diagnoser.

Kommer til borgermøde

Men selv om de har fundet en løsning, dukker Marie Koszela-Larsen alligevel op til borgermødet i Vordingborg i aften, tirsdag. Mødet er arrangeret af Børn/Unge-netværket i Danske Handicaporganisationer i Vordingborg.

Både forældre, eksperter, lærere og skoleledelse er inviteret.

- Jeg håber, at embedsmændene kan finde ud af at sige undskyld til nogle forældre, for det er jo ikke kun os, det er gået galt for, det er en stor flok forældre, som ikke har været tlfredse, siger hun.

Fakta: Inklusion af børn med specielle behov

  • I dag får 94,4 procent af eleverne i Folkeskolen almindelig undervisning.
  • Fra 2015 skal den andel stige til 96 procent. Det betyder, at cirka 10.000 specialbørn skal inkluderes i folkeskolen
  • I Vordingborg Kommune blev der indført ny skolestruktur og dermed også heldagsskole og fuld inklusion fra august 2012
  • I en evaluering fra 31. marts 2014 siger 4 procent af skolelærerne i Vordingborg Kommune, at deres arbejde med inklusion er lykkedes "i meget høj", eller "høj grad". 39 procent svarer "i nogen grad", mens 45 procent svarer "i mindre grad" og 10 procent siger "slet ikke". De sidste 2 procent har svaret "ved ikke".

Kilder: DR og Undervisningsministeriet

Du kan læse Vordingborg Kommunes rapport om fokus på folkeskolen her.