Læs landsrettens dom i sagen om mor, der delte foto af blotter

Østre Landsret har mandag eftermiddag afsagt dom i sagen om en mor fra Vordingborg, der delte et billede af en blotter, der krænkede hendes datter.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Hun ønskede at beskytte andre børn mod at komme ud for samme oplevelse som sin egen datter.

Sådan står der i udskriftet fra Østre Landsret, der i dag har stadfæstet byrettens dom om, at Rikke Louise Andersen skal betale en bøde på 5.000 kroner for at have delt et overvågningsbillede af en blotter på Facebook.

Taler Rikke Louise Andersens interesse højere end gerningsmandens? 

Østre Landsret er nået frem til den konklusion, at Rikke Louise Andersen har overtrådt persondatalovens paragraf otte, som handler om videregivelse af personfølsomme oplysninger.

Spørgsmålet er herefter, om Rikke Louise Andersens videregivelse af personfølsomme oplysninger skete til varetagelse af offentlige eller private interesser.

Landsretten vurderer, at der er tale om videregivelse af følsomme personoplysninger om strafbare forhold i form af offentliggørelse på en åben Facebookprofil og dermed til et betydeligt antal personer.

På denne baggrund er landsretten nået frem til, at Rikke Louise Andersens private interesser ikke klart oversteg de interesser, der begrunder forbuddet mod videregivelse af personfølsomme oplysninger uden udtrykkeligt samtykke.

Politiet fandt frem til gerningsmand - men ikke fordi Rikke Andersen delte foto

Landsretten har herved navnlig lagt vægt på, at forholdet var anmeldt til politiet, der sikrede sig videoovervågningen fra Dagli’ Brugsen, og at politiet på det grundlag identificerede gerningsmanden.

I udskriftet fra Østre Landsret står der også, at landsretten har lagt særlig vægt på ordlyden i Rikke Louise Andersens opslag på Facebook:

"Landsretten har endvidere tillagt det betydning, at tiltalte i sit første opslag på Facebook gav udtryk for, at hun ”vil skide højt og flot på hans [gerningsmandens] følelser”, og at hun ventede to timer med at offentliggøre billeder af gerningsmanden fra overvågningsvideoen.

Landsretten stadfæster derfor dommen."

Læs hele domsresuméet her.