Kommune afviser midler til lægehus - kan ikke finde resten af pengene selv

Vordingborg Kommune har takket nej til midlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet, fordi de ikke kan finde de resterende penge selv.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

De havde søgt om mere end 7,5 millioner kroner.

Men Vordingborg Kommune fik 2,3 millioner kroner af Sundheds- og Ældreministeriet til en udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter.

Kommunen kan ikke finde de resterende penge selv, derfor har de takket nej til midlerne fra ministeriet.

- Vi har ingen mulighed for at finde over fem millioner kroner fra egen kasse til projektet, lyder det fra Mette Høgh Christiansen, der er formand for sundhed, senior og ældreudvalget i kommunen, i en pressemeddelelse. 

- Vi har prøvet at finde andre alternative løsninger, men uden held, og derfor har vi i går meddelt Sundheds- og Ældreministeriet, at vi bliver nødt til at takke nej til de tildelte puljemidler.

Puljen, som kommunen har søgt til, kan dog ikke bruges til opførslen af bygninger, derfor har de ikke fået tildelt hele beløbet.

Lægedækning er en regional opgave

Tilbage i maj fik Sjælland og Lolland 32 millioner kroner til læge- og sundhedshuse.

FAKTA:

Men udvalget i Vordingborg Kommune undrer sig nu over ministeriets måde at uddele puljerne på.

- Lægedækning er en regional opgave, siger Mette Høgh Christiansen.

- Det er ikke kommunernes ansvar at skabe det økonomiske grundlag for drift af de praktiserende læger. Skulle vi det, ville det blive på bekostning af – og medføre uforsvarlige reduktioner i - de egentlige kommunale kerneopgaver på sundhedsområdet.

- Vi undrer os derfor over, at puljen har udmøntet stærkt reducerede bevillinger i forhold til det ansøgte i flere kommuner. Dermed flytter man finansieringen af en regional opgave til os i kommunerne. Hvis vi som kommunale sundhedspolitikere forventes at skulle finansiere lægelige faciliteter, skal det ind og tilpasses i økonomiaftalen for kommuner og regioner. 

200 millioner delt ud

På landsplan har regeringen delt 200 millioner kroner ud. Ideen er at styrke det nære sundhedsvæsen, samt at der skal være kortere vej til behandling for patienterne.

- For patienterne betyder læge- og sundhedshusene, at der bliver kortere vej til deres behandling. For det giver jo ikke mening, at en ældre patient med KOL skal ud på en lang og besværlig tur til et sygehus, hvis behandlingen i stedet for kan foregå på et lokalt læge- og sundhedshus, der ligger langt tættere på patienternes hjem, lød det fra sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), tilbage i maj måned.

I 2018 blev der afsat 800 millioner kroner over fire år til en pulje for læge- og sundhedshuse. Til efteråret kan kommunerne igen søge midler, når ministeriet udgiver en ny pulje.

Her har kommunen tænkt sig at søge igen.

FORDELING OVER PENGENE: