Efter flere forsøg - nu bliver kæmpe fundament sejlet ud i Storstrømmen

I godt en uge har fundamentet til pylonen på den nye Storstrømsbro stået klar til at blive sejlet ud. Men vejret har skabt udfordringer.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Efter flere forsøg kan byggeledelsen på den nye Storstrømsbro tidligt søndag morgen drage et lille lettelsens suk. For efter mere end en uges ventetid er vind- og strømforhold nu tilstrækkeligt gunstige til, at det 22 meter høje og 12.000 tons tunge fundament til brotårnet, den såkaldte pylon, kan sejles ud.

- Udsejlingen og sænkningen af fundamentet er meget følsomt for vind og strøm, og det handler først og fremmest om, at det skal udføres sikkert. Fundamentet vejer omkring 12.000 tons, så der er tale om et særdeles stort element, og vi er nødt til at have kontrol over hele processen, fortæller Niels Gottlieb, der er projektchef i Vejdirektoratet.

Hele operationen er blevet aflyst tre gange i den forgangne uge, inden det her til morgen er lykkedes at komme afsted.

Fundamentet skal placeres omtrentligt midt i Storstrømmen. Det er en rejse på omkring ni kilometer fra havnen på Masnedø, hvor de mange tons stål og beton siden efteråret 2020 er blevet støbt sammen til det 24 meter brede og 42 meter lange fundament.

Støbearbejdet skulle have været færdig i foråret 2021 – men forsinkelser har gjort, at man først nu er klar til at sejle fundamentet ud på plads.

Det er entreprenøren Storstrøms Bridge Joint Venture, SBJV, der har det fulde ansvar for byggeriet på vegne af Vejdirektoratet, som er bygherre på den statsfinansierede bro.

Sejladsen foregår med cirka 1 knob, svarende til 1,85 kilometer i timen. Selvom der i fugleflugt kun er omkring to kilometer fra havnen på Masnedø til det sted, hvor fundamentet skal stå, er selve sejlturen godt ni kilometer, fordi der ligger et stort lavvandsområde mellem havnen og den kommende bro. Samlet forventes sejltiden at blive 4-5 timer.
Sejladsen foregår med cirka 1 knob, svarende til 1,85 kilometer i timen. Selvom der i fugleflugt kun er omkring to kilometer fra havnen på Masnedø til det sted, hvor fundamentet skal stå, er selve sejlturen godt ni kilometer, fordi der ligger et stort lavvandsområde mellem havnen og den kommende bro. Samlet forventes sejltiden at blive 4-5 timer. Foto: Jessica Skovmose - TV2 ØST

Til at flytte fundamentet har SBJV hyret en norsk leverandør af en specialpram foruden en anden underentreprenør, som skal flytte det enorme betonelement.

2,5 døgn uden blæst

Den specialbyggede pram, der bærer navnet Baobarge 34, fra den norske underleverandør er en af få i Europa, som kan udføre en netop sådan operation, som det er at flytte det 12.000 tons tunge fundament i det strømfyldte farvand.

Næste skridt er nu, at fire slæbebåde trækker prammen med fundamentet hen til det sted, hvor fundamentet skal sænkes og sætter det fast til fire ankerblokke på havbunden.

Prammen kan sænkes, når fundamentet skal sættes ned.

Læs også
Tidsplanen skrider igen – vejret spænder ben for flytning af 12.000 tons brofundament
Læs også
Tidsplanen skrider igen – vejret spænder ben for flytning af 12.000 tons brofundament

Fundamentet skal placeres inden for fem centimeters nøjagtighed. Hele fundamentet er hult, således at det i forbindelse med nedsænkningen kan fyldes med luft, ind til den er placeret helt korrekt.

Projektchef Niels Gottlieb håber, at arbejdet med at sænke fundamentet kan blive gjort færdigt i løbet af de kommende dage.

Søndag morgen blev der for fjerde gang på en uge afholdt såkaldt go-no-go-møde, og denne gang var der enighed om, at forholdene er til at sejle afsted.
Søndag morgen blev der for fjerde gang på en uge afholdt såkaldt go-no-go-møde, og denne gang var der enighed om, at forholdene er til at sejle afsted. Foto: Emilie Grav - TV2 ØST

Vejdirektoratet har tidligere oplyst, at der er brug for et sammenhænge tidsspænd på 2,5 døgn, hvor vind- og strømforhold er inden for grænseværdierne.

- Der er behov for et vindue med roligt vejr i cirka 2,5 døgn. Der ses nu på, om man kan dele operationen op i forskellige faser – men som udgangspunkt skal man bruge 2,5 døgn i træk, hvor vind, strøm og bølger skal være under de tilladte grænseværdier, fortalte Niels Gottlieb onsdag eftermiddag til TV2 ØST.

Tredjestørste bro

Når fundamentet er sat på plads, går arbejdet med at støbe den 102 meter højde pylon i gang.

Fra den færdigbyggede pylon skal der monteres 20 kabler, kaldet stag, til hver side, som skal bære brodækket med vej og jernbane hen over sejlrenden i 26 meters højde over Storstrømmens overflade.

Den samlede bro bliver fire kilometer lang, og bliver dermed inden for landets grænser den tredje længste bro – kun overgået af Østbroen og Vestbroen på Storebælt som er henholdsvis 6,6 og 6,8 kilometer lange.

Oven på fundamentet skal der bygges en 102 meter høj pylon, som skal føre vej og jernbane hen over sejlrenden i 26 meters højde over vandoverfladen.
Oven på fundamentet skal der bygges en 102 meter høj pylon, som skal føre vej og jernbane hen over sejlrenden i 26 meters højde over vandoverfladen. Foto: Vejdirektoratet

Den nye Storstrømsbro bygges som afløser for den gamle Storstrømsbro fra 1937, som skal rives ned, når den nye bro er færdig.

Læs også
Stort skridt mod Storstrømsforbindelsen - 12.000 tons tungt fundamentet flyttet på flydepram
Læs også
Stort skridt mod Storstrømsforbindelsen - 12.000 tons tungt fundamentet flyttet på flydepram

Storstrømsbroen fra 1937 var i sin tid og flere årtier frem med sine 3,2 kilometer Europas længste kombinerede vej og jernbanebro. Broen er dog både for smal og for nedslidt til at klare trafikken til den nye Femern Bælt-forbindelse, hvorfor Folketinget i 2013 besluttede at lade en ny bro opføre.

Prisen for den nye bro er omkring 4,1 milliarder kroner.

Skulle man have lyst til at følge udsejlingen af fundamentet, kan det dels ske fra Vejdirektoratets infopavilloner ved Masnedø Fort samt for enden af stien ved Ahornvej på Falster.

Alternativt kan man via et webcam, der opdateres hvert femte minut, følge sejladsen fra distancen.
Nyhedsoverblik