Hvad er dine erfaringer?

Har du dårligt internet, svigter forbindelsen gang på gang – eller er der bare dømt nul net, så vil vi gerne høre fra dig.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Hurtigt internet bliver stadig mere nødvendigt, hvis du vil være fuldgyldigt medlem af samfundet.

Skal du for eksempel bestille nyt sygesikringsbevis eller skifte læge, foregår det på kommunens hjemmeside, og det er også her, du søger om at få fornyet kørekortet.

Men, men, men – ikke alle steder er det muligt at få god forbindelse til nettet. Det gælder ikke mindst i vores landsdel.

Derfor sætter TV2 ØST og P4 Sjælland nu fokus på ”hullerne” i internettet. Det sker under overskriften ”Region IntetNet”, og vi er også interesserede i dit bidrag.

Har du dårligt internet, svigter forbindelsen gang på gang – eller er der bare dømt nul net, så vil vi gerne høre fra dig. Det gælder også, hvis din virksomhed oplever knas med nettet – eller bare ikke kan flytte til et område, fordi nettet er for dårligt. Eller omvendt, hvis godt internet gør det muligt for dig at arbejde hjemme, have et lokalt netværk i et lokalområdet – eller lægge virksomheden ved en landsby.

Så fortæller vi historierne, der forhåbentlig kan sætte fart i debatten – og i vores adgang til nettet.

Skriv til

redaktion@tv2east.dk
eller ring:

TV2 ØST
Tlf.: 55 36 56 56

Du kan også skrive om dine erfaringer med internet nedenfor: