København skal have en ny ø - nu smides 200.000 kubikmeter forurenet slam i Køge Bugt

Det vil være en katastrofe, hvis en stor mængde affald dumpes i Køge Bugt, mener borgmesteren i Stevns Kommune.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Stevns Kommune huser 42 kilometer kyststrækning, hvor de 20 af dem består af Unesco Verdensarven Stevns Klint.

Men nu risikerer kommunen også at huse 2,5 millioner kubikmeter havbund, hvoraf de 200.000 er angivet som lettere forurenet.

Ud for København skal der nemlig bygges en ny, kunstig ø kaldet Lynetteholmen, hvor 35.000 københavnere i fremtiden skal bo. I den forbindelse skal der dog først graves noget af havbunden væk - og som planerne er nu, dumpes den i Køge Bugt.

Stevns borgmester, Anette Mortensen (V), harcelerer over beslutningen om at dumpe 2,5 millioner kubikmeter havbund i Køge Bugt som led i byggeriet af den nye ø Lynetteholm i København.
Stevns borgmester, Anette Mortensen (V), harcelerer over beslutningen om at dumpe 2,5 millioner kubikmeter havbund i Køge Bugt som led i byggeriet af den nye ø Lynetteholm i København. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

I Stevns Kommune er borgmeter Anette Mortensen (V) ikke spor begejstret for planerne.

- Jeg synes ikke, det er okay, siger hun og fortsætter:

- Man skal bygge i København, og det affald, man ikke ved, hvor man skal gøre af, dumper man i havet. Der kan det så flyde ind til kysterne, siger hun.

quote Det affald, man ikke ved, hvor man skal gøre af, dumper man i havet. Der kan det så flyde ind til kysterne

Anette Mortensen (V), borgmester, Stevns Kommune

Selvom der efter planerne skal dumpes hvad der svarer til 70.000 containere fyldt med slam i Køge Bugt lige ud for kommunen, er Stevns Kommune ikke blevet hørt. Det samme gælder nabokommunen Køge, oplyser borgmester Marie Stærke (S).

Den manglende inddragelse vækker stor forundring for Stevns-borgmesteren, Anette Mortensen (V), der kalder det en katastrofe for naturen.

- Vi har fået det her at vide ved en tilfældighed. Hvad vil det betyde for kysterne? Hvad vil det betyde for det Natura 2000-rev, vi har ude i havet?

Venstre-borgmesteren har derfor sendt et brev til Folketingets transportudvalg, hvor hun gør opmærksom på, at kommunen ikke er blevet hørt. Samtidig har kommunen klaget til Trafikstyrelsen over ikke at være blevet hørt i sagen. 

Lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening, Michael Løvendal Kruse, frygter især for, hvad det forurenede slam kan betyde for det sjældne Østersømarsvin.
Lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening, Michael Løvendal Kruse, frygter især for, hvad det forurenede slam kan betyde for det sjældne Østersømarsvin. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Naturfredningsforening frygter for sjældent pattedyr

Hvis slammet bliver dumpet i Køge Bugt, vil strømmen og vindforholdene i bugten få slammet til at hvirvle rundt. Det vil ifølge Danmarks Naturfredningsforening få konsekvenser for både borgerne og dyr i kommunen.

- I sidste ende ender det i toprovdyrene – altså os mennesker, hvaler og sæler. Og især med hvalerne er det et problem, fordi vi har et af verdens mest sjældne pattedyr, Østersømarsvinet, lige ud for Stevns Klint, siger Michael Løvendal Kruse, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Stevns Kommune.

Øen Lynetteholm skal ligge i forlængelse af Refshaleøen. Der skal være plads til 35.000 beboere, og øen skal også sikre København mod stigende vandstand. (Arkivfoto)
Øen Lynetteholm skal ligge i forlængelse af Refshaleøen. Der skal være plads til 35.000 beboere, og øen skal også sikre København mod stigende vandstand. (Arkivfoto) Foto: TV2 Lorry

Foreningen foreslår, at man finder en anden løsning end at dumpe det delvist forurenede slam i havet.

- Det der med at sige, at når man har smidt noget i vandet, kan man ikke længere se det, så er det ude at øje, ude af sind - det er en gammeldags og meget forkert måde at se tingene på, mener Michael Løvendal Kruse fra Danmarks Naturfredningsforening.

quote Vi er en havnation, og derfor skal vi ikke forurene vores hav yderligere

Michael Løvendal Kruse, Danmarks Naturfredningsforening

- Havet har vi danskere et særligt ansvar overfor. Vi er en havnation, og derfor skal vi ikke forurene vores hav yderligere, men deponere slammet på land, hvor vi har kontrol over det, siger han.

Læs også
Storstrømsbroen udskydes igen - vejdirektoratet utilfredse med italienere
Læs også
Storstrømsbroen udskydes igen - vejdirektoratet utilfredse med italienere

I en mail til TV2 ØST understreger Transportministeriet, at området i Køge Bugt er blevet foreslået af Miljøstyrelsen. Ministeriet oplyser samtidig, at det ikke anser Stevns Kommune som direkte berørt af projektet, og at kommunen har haft mulighed for at gøre deres synspunkter gældende i en offentlig høring om ø-projektet.


Nyhedsoverblik