Havet stiger - men beboere vil ikke betale for kystbeskyttelse

Beboere i Strøby Egede og Strøby Ladeplads er utilfredse med kommunens planer om kystbeskyttelse, for de skal selv betale.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Havet kommer tættere og tættere på. Men hvad må det koste at sikre sig mod klimaforandringer, og hvem skal betale? 

Dét er nogle af de spørgsmål, der splitter beboerne i Strøby Egede og Stevns Kommune. Kommunen har nemlig planer om en ny kystsikring, men dét er en plan, flere af Strøby Egede og Strøby Ladeplads´ beboere ikke bryder sig om. 

Peter Wulff bor længere inde i selve byen og kan ikke forstå, hvorfor en del af regningen for kystbeskyttelse skal ende hos ham: 

- Jeg bor så langt inde i landet. Hvorfor skal jeg betale for det? Hvorfor skal vores grundejerforening betale for det? Siger han til TV2 ØST. 

Peter Wulff og hans nabo Michael Ring Møller Jensen bor begge mange hundrede meter fra kysten. Derfor vil de ikke være med til at betale for kystbeskyttelsen af byen, sådan som det er planlagt at finansiere projektet nu.
Peter Wulff og hans nabo Michael Ring Møller Jensen bor begge mange hundrede meter fra kysten. Derfor vil de ikke være med til at betale for kystbeskyttelsen af byen, sådan som det er planlagt at finansiere projektet nu. Foto: Martin Stilling / TV2 ØST

Per Clausen bor i Strøby Egede helt ned til kysten ved første parket. Han er enig med sine naboer og mener, at kystsikringen også gavner andre borgere i kommunen, for eksempel når de passerer langs kystvejen. 

Derfor mener han, at kystsikringen må være et fælles ansvar:

- Hele kommunen skal vel være med til at betale. Kommunen mener, det kun er Strøby Egede, der skal betale. Hvis der skal hæves en vej et eller andet sted, så betaler vi alle, understreger han.

Havet stiger

Præcist hvor meget havet kommer til at stige er usikkert. FN´s Klimapanel vurderer dog, at havene i løbet af dette århundrede kan stige op mod 70 cm globalt og op til tre meter i løbet af de næste 300 år. 

I starten af 2022 så Stevns Kommune oversvømmelser ved Tryggevælde Å, der løber ud nord for Strøby Egede. 

I slutningen af oktober sendte Stevns Kommune derfor en såkaldt "strategi" for fælles kystbeskyttelse i høring.

Kommunen har visualiseret digitalt, hvordan fremtidige oversvømmelser kan komme til at se ud. Her ses en grafisk visualisering af en 2,8 meter oversvømmelse ved Uglemosevej.

Kilde: Stevns Kommune. Visualisering af en 2,8 meter vandstigning langs kysten ved Strøby Ladeplads og Strøby Egede.
Kilde: Stevns Kommune. Visualisering af en 2,8 meter vandstigning langs kysten ved Strøby Ladeplads og Strøby Egede.

Her ses en grafisk visualisering af samme vandstigning ved Odden og Tryggevælde å:

Kilde: Stevns Kommune. Visualisering af en 2,8 meter vandstigning.
Kilde: Stevns Kommune. Visualisering af en 2,8 meter vandstigning.

Michael Ring Møller Jensen er Peter Wulffs nabo, og han er også utilfreds med idéen om at skulle betale for kystsikring.

- Jeg mener, det må være hele kommunen, der skal være med til at betale, og så skal det være et projekt, der måske ikke er helt så voldsomt, siger han til TV2 ØST. 

Prisen for fremtiden

Strategien for kystsikring vil blive omfattende. Det erkender Flemming Petersen (V), der er formand i Udvalget for Plan, Miljø og Teknik i Stevns Kommune. 

Men han mener, at det er en god strategi.

- Vi laver diger, vi hæver koten, og vi lægger sandstrand ud. Vi gør alle de ting, fagfolkene siger, der skal til for at beskytte de værdier, der er her, siger han. 

Flemming Petersen (V), formand i Udvalget for Plan, Teknik og Miljø i Stevns Kommune.
Flemming Petersen (V), formand i Udvalget for Plan, Teknik og Miljø i Stevns Kommune. Foto: Martin Stilling / TV2 ØST

Flere af Strøby Egedes beboere føler, at kommunen forsøger at tørre regningen for kystbeskyttelse af på beboerne. Men til dét svarer formanden i udvalget:

- Der er lovgivning om, at dem der nyder gavn af beskyttelsen også skal være med til at betale. Her er en rekreativ del, hvor der kommer til at være sandstrand. Samtidig er det ud fra et solidaritetsprincip, siger han. 

Peter Wulff mener, at Stevns Kommune må argumentere bedre.

- Så må formanden i udvalget påvise, jeg har nytte af det (kystbeskyttelsen, red.). Jeg kan ikke se, jeg har nytte. I andre projekter taler man om anden og tredje række. Vi bor i tiende række, slår han fast.

Her ses afstanden fra Peter Wulffs grundejerforening ned til havet.
Her ses afstanden fra Peter Wulffs grundejerforening ned til havet. Foto: Martin Stilling / TV2 ØST

Lige nu er kystsikringen beregnet til at koste i alt 102 millioner kroner. Derudover kommer årlige driftsomkostninger på to millioner kroner om året.

Stevns Kommune foreslår to måder, beboerne kan betale for kystsikringen på.

Én løsning, hvor alle betaler lige meget. Her anslås det, at hver husstand kommer til at betale omkring 240 kroner om måneden.

En anden løsning, hvor beboerne med de mest oversvømmelsestruede grunde betaler mere. Her ligger prisen på omkring 914 kroner om måneden, mens de resterende grunde så betaler mindre - ned til 183 kroner om måneden. Ingen af løsningerne er noget for Peter Wulff:

- Hvorfor skal vi betale? Når vi spørger kommunen, siger de, alle i byen skal betale. At der er en kilometergrænse. Dén grænse kan vi bare ikke finde, siger han til TV2 ØST. 

Kystsikringen vil bestå af diger og sandfodring.
Kystsikringen vil bestå af diger og sandfodring. Foto: Martin Stilling / TV2 ØST

Som loven er i dag, skal husstandene, der får nytte af kystbeskyttelsen, betale. Hvis ikke hele kommunen fælles går sammen om regningen, er flere af Strøby Egedes beboere imod kystsikringen:

- Så er det jo nok ikke nu, vi skal kystsikre? siger Michael Ring Møller Jensen til TV2 ØST. 

- Hvornår skal vi så? Havene stiger?

- Jamen så skal vi finde nogle andre projekter. Der findes da andre, billigere alternativer, mener han. 

Høringsperioden varer frem til 1. februar 2023. Du kan give dit høringssvar eller læse mere om strategien for kystbeskyttelse her på Stevns Kommunes hjemmeside.


Nyhedsoverblik