Mystisk forurening plager vandløb: - Det ene udslip har afløst det andet

I flere år har forurening på uforklarlig vis ramt et vandløb i Sorø. Borgerne er bekymrede, og imens arbejder kommunen på at finde en løsning.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Mandag aften konstaterede borgere på Sorø-kanten, at der flød olie i et vandløb. For enden af vandløbet ligger naturperlen Tuel Sø, som er den ene af to store søer, der omkranser den midtsjællandske by.

Niels Levinsen løber ofte tur langs vandløbet, der egentlig er et regnvandsudløb, som opsamler vandet fra vejene i et nærliggende by og industriområde. Det syn, der mødte ham på seneste løbetur mandag aften, chokerede ham.

- Det er meget voldsommere, end det vi hidtil har oplevet, fortæller han.

quote Det ene udslip har afløst det andet

Niels Levinsen, Sorø

For det er ikke første gang, at vandløbet er udsat for forurening.

Jævnligt gennem de seneste syv år har både kommunen og borgere kunnet konstatere diverse forureninger. Og imens kommunen ifølge Niels Levinsen endnu ikke har fået sat skub i en endegyldig løsning på problemet, så truer udslip af olie, diesel og sågar maling både fiske- og fugleliv.

- Det ene udslip har afløst det andet, siger han.

- Mandag var forureningen så voldsom, at noget af olien slap forbi de flydespærringer, som kommunen siden sidste efterår har haft liggende præventivt i vandløbet. Noget af olien nåede derfor ud i Tuel Sø, fortæller Niels Levinsen, der også har optaget video af olien på vandet.

Artiklen fortsætter under video

- Vi prøvede at komme igennem til miljøvagten i Sorø Kommune. Det lykkedes ikke. Så ringede vi 1-1-2.

Opgaven skulle gives til kommunen

Vestsjællands Brandvæsen bekræfter, at man kørte til stedet mandag aften, men vurderingen var her efter at have besigtiget olien, at opgaven kunne videregives til Sorø Kommune.

Sorø Kommune har dog først været forbi vandløbet tirsdag morgen, fortæller Niels Levinsen.

- I mellemtiden er olien løbet forbi flydespærringerne – blandt andet fordi det har regnet – og der kom mere olie til, som er løbet ud i Tuel Sø – et område med masser af fugle. Det kunne have været undgået, hvis de havde handlet i går aftes, vurderer Niels Levinsen.

Han er bekymret for, at olieudslippet rammer bestanden af dyr i og ved Tuel Sø, herunder ynglende isfugle, toplappedykkere og blishøns, ligesom også havørnen kigger forbi i ny og næ.

Artiklen fortsætter under billedet

Sorø Kommune har gennem lang tid arbejdet på at finde en løsning på situationen omkring vandløbet.
Sorø Kommune har gennem lang tid arbejdet på at finde en løsning på situationen omkring vandløbet. Foto: Niels Levinsen

Hos Sorø Kommune bekræfter chef for teknik, miljø og drift, Morten Olesen, situationen omkring vandløbet. At man har ventet med at rykke ud til om tirsdagen skyldes, at flydespærringerne først skal opsamle olien, før end den kan suges op.

- Det giver først mening at tømme flydespærrerne, når tilstrømningen er slut – man kan ikke bare køre der ud og suge – spærringerne er nødt til at arbejde først, forklarer Morten Olesen.

quote Der er ikke noget mønster i det, og vi har brugt en del ressourcer på at kildeopspore og haft relevante fagpersoner inde over

Morten Olesen, chef for teknik, miljø og drift, Sorø Kommune

Han afviser, at det seneste udslip skiller sig ud fra tidligere hændelser, både hvad angår oliens mængde og karakter.

Kilde til forurening uklar

Morten Olesen forklarer, at Sorø Kommune gennem lang tid har arbejdet på at finde en løsning på situationen omkring vandløbet.

- Vi har gentagende gange oplevet olie og diesel i vandløbet. Der er ikke noget mønster i det, og vi har brugt en del ressourcer på at kildeopspore og haft relevante fagpersoner inde over, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet

Der er ikke noget mønster for forureningen i det lille vandløb, hvor Sorø Kommune ifølge chef for teknik, miljø og drift, Morten Olesen, har brugt en del ressourcer på at kildeopspore udslippet af olie og diesel.
Der er ikke noget mønster for forureningen i det lille vandløb, hvor Sorø Kommune ifølge chef for teknik, miljø og drift, Morten Olesen, har brugt en del ressourcer på at kildeopspore udslippet af olie og diesel. Foto: Niels Levinsen

Derudover har der i den lokale presse været kampagner, som opfordrer borgere til at henvende sig, hvis de har set noget mistænksomt eller har anden idé om, hvor forureningen i vandløbet stammer fra.

- Vi kan ikke med sikkerhed sige, hvor forureningen kommer fra, siger chefen for teknik, miljø og drift, der har måttet finde andre måder at imødegå forureningen.

Arbejder på at finde løsning

Regnvandsledningen som går til Tuel Sø samler overfladevand og regnvand fra store dele af industriområdet nord for motorvejen og fra et boligområde syd for motorvejen. I sådan et område kan der være mange forureningskilder, som kan belaste regnvandsledningen og i sidste ende løbe til søen, oplyser Sorø Kommune.

Derfor arbejder Sorø Kommune nu frem mod, at det lokale forsyningsselskab Sorø Forsyning A/S vil oprette nogle forsinkelsesbassiner, så forureningen kan nå at bundfælde sig, inden vandet når ud i søen, forklarer Morten Olesen.

Projektet kræver dog, at det lokale forsyningsselskab skal finde penge til en løsning. Derudover skal en lang række tilladelser også på plads – blandt andet med Vejdirektoratet.

- Der skulle have været holdt møde i marts med Vejdirektoratet, men det er blevet udskudt på grund af corona – men mødet skulle gerne skubbe sagen videre, så vi kan få de fornødne tilladelser, forklarer Morten Olesen.

Flydespærrer er en nødløsning

Ind til da er der sat tre præventive flydespærringer op, ligesom kommunen har sat skilte op med information til borgerne, som lægger vejen forbi vandløbet.

Artiklen fortsætter under billedet

Sorø Kommune udfører en midlertidig forebyggende indsats i dette vandløb, står der på skiltet. Indsatsen er nødvendig, da der desværre ofte opleves forurening af vandløbet.
Sorø Kommune udfører en midlertidig forebyggende indsats i dette vandløb, står der på skiltet. Indsatsen er nødvendig, da der desværre ofte opleves forurening af vandløbet. Foto: Sorø Kommune

Da flydespærringerne i efteråret blev sat op, skrev Sorø Kommune i en pressemeddelelse, at flydespærreringerne ifølge Vestsjællands Brandvæsen kan opsamle 30-40 procent af eventuelt kommende forureningshændelser.

- Løsningen kan således ikke stå alene eller være en erstatning for en permanent løsning, men vil være en væsentlig forbedring og skabe mulighed for en skærpet tilsynsindsats, skrev Sorø i efteråret om flydespærringerne.

Sorø Kommune er ifølge Morten Olesen stadig interesseret i, hvis nogen har kendskab til, hvor den mystiske forurening stammer fra.