Ingen asbest fundet på skolen

Frederiksberg Skole, som ligger tæt på det asbestramte Smedeparken i Sorø, er fri for asbest til trods for bekymringer fra kommunen.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Bekymringen for asbest har været stor på Frederiksberg Skole i Sorø i de seneste uger, da skolen grænser op til Smedeparken, hvor der tidligere på året blev fundet høje koncentrationer af asbest.

Derfor er skolen også blevet testet for mineralet.

Der er ikke fundet asbest i de tests, som er blevet udført af Teknologisk Institut efter anbefalinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det skriver Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Grundig rengøring

Teknologisk Institut har lavet en række test, hvor det fremgår, at der ingen asbest var i luftprøverne og kun ved én ud af 85 geltapeprøver var der påvist asbest.

Frederiksberg Skole her set fra vest ligger nabo til Smedeparken, der ses nederst i billedet.
Frederiksberg Skole her set fra vest ligger nabo til Smedeparken, der ses nederst i billedet. Foto: Skraafoto.dk, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Ifølge Teknologisk Institut er både luftprøverne og geltapeprøverne repræsentative for skolen og institutionerne samt udearealerne.

På baggrund af den rapport har kommunen valgt at lave en grundig rengøring af skolens lærerværelse, hvor asbesten blev fundet. 

Hvad er asbest?

 • Asbest er et naturligt forekommende mineral, som tidligere var meget anvendt i især byggematerialer og til isolering.

 • Det blev forbudt at bruge i 1986.

 • Asbest har været brugt i en lang række bygningsmaterialer til især gulv-, væg-, loft- og tagplader.

 • Asbest er dokumenteret som årsag til kræft i lunger, strube og æggestokke, og i specielle celler i hinder omkring lunger, bughule og hjerte.

 • Det er skønnet, at over 300 personer i Danmark hvert år får kræft, fordi de har indåndet asbeststøv.

 • Det er dokumenteret, at lungehindekræft alene skyldes asbest, hvor der har været en stigning over årene.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

Det gør man, fordi man ønsker at være på den sikre side, lyder det fra Henrik Madsen, som er Børne- og Familiechef i Sorø Kommune, i pressemeddelelsen.

- Det skal være trygt for alle – børn som voksne – at opholde sig på skolens arealer, og det er heldigvis også det, rapporten viser, nemlig at der ikke vurderes at være nogen påvirkning med asbestfibre på skolens område, siger han.

Blev tvunget til at flytte

Asbestsagen i Smedeparken begyndte i februar 2024, da det gamle asbesttag skulle udskiftes, og i den forbindelse testede man asbestniveauet inde i lejlighederne.

Asbest-sagen i Sorø:

 • 14. februar 2024: De første analyser viser forekomster af asbest i en række lejligheder i Smedeparken.

 • 8. april 2024: Nye luftmålinger i en række lejligheder viser ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, at "der er tale om en betydelig forurening med asbest i boligerne i Smedeparken" og at "forureningen udgør en nærliggende sundhedsfare for beboerne".

 • I en lejlighed måles op til 18.500 asbestfibre per kubikmeter i en af lejlighederne. Det er langt over WHO's grænseværdi på 1000.

 • 19. april 2024: Sorø Kommune udsteder på anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed et påbud til DAB om at genhuse beboerne i Smedeparkens 91 lejligheder.

 • 26. april 2024: På grund af store forskelle i analyserne fra februar 2024 og prøverne fra den 8. april 2024 får DAB lavet yderligere en række målinger i fire lejligheder.

  Den viser i modsætning til de forudgående prøver, at "de aktuelle lave luftkoncentrationer vurderes derfor at være uproblematiske."

 • 3. maj 2024: Beboerne flytter fra deres lejligheder.

Ved de tests blev der målt niveauer på 18.500 asbestpartikler per kubikmeter inde i lejlighederne, hvilket er langt over WHO's grænseværdi på 1.000.

Det førte til, at beboere fra 91 lejligheder i Smedeparken blev tvunget til at flytte fra deres hjem i starten af maj.

Det skete, da kommunen udstedte et påbud til Sorø Boligselskab om, at forureningen skulle fjernes.

Læs også
Asbest fundet i flere lejligheder
Læs også
Asbest fundet i flere lejligheder

Beslutningen om påbuddet skete på baggrund af en anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed viste en række prøver fra lejlighederne, at "der er tale om en betydelig forurening med asbest i boligerne i Smedeparken" og at "forureningen udgør en nærliggende sundhedsfare for beboerne".

Frederiksberg Skole ved Sorø er blevet testet for asbest, efter der er fundet store mængder af det skadelige stof i et boligområde tæt på skolen.
Frederiksberg Skole ved Sorø er blevet testet for asbest, efter der er fundet store mængder af det skadelige stof i et boligområde tæt på skolen. Foto: Stephan Svingkær - TV2 ØST

Nyhedsoverblik