Lejere er utilfredse med Sorø Boligselskab: - Der er nogen, der bare har brugt vores penge

Lejere i Afdeling Smedeparken mener, at Sorø Boligselskab har brugt 430.000 kroner på konsulentbistand uden deres tilladelse.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Et projekt om renovering af badeværelser splitter i øjeblikket lejerne i Smedeparken i Sorø og Sorø Boligselskab, der lejer boligerne ud.

I september 2015 besluttede lejerne i Smedeparken på et afdelingsmøde, at faldstammerne i deres badeværelser var så medtagede, at de skulle skiftes ud. I samme forbindelse blev det foreslået at renovere og forny badeværelserne.

quote Det fandt jeg jo lidt mystisk, for vi har ikke fået renoveret badeværelser. Og vi har heller ikke vedtaget at bruge penge

Jan Ekstrøm, Sorø

- Men det ville betyde en huslejestigning på 1.500 kroner per lejlighed, fortæller Jan Ekstrøm, der bor i Smedeparken.

Lejerne stemte i foråret 2016 nej til badeværelserne, fordi det ville koste afdelingen 20 millioner kroner. Men for nylig blev Jan Ekstrøm overrasket, da han så nærmere på Smedeparkens regnskab. Der stod nemlig, at der var blevet brugt 430.000 kroner til at renovere badeværelser i afdelingen.

- Det fandt jeg jo lidt mystisk, for vi har ikke fået renoveret badeværelser. Og vi har heller ikke vedtaget at bruge penge, siger Jan Ekstrøm til TV ØST. 

Jan Ekstrøm er meget kritisk overfor den metode, som den daværende afdelingsbestyrelse, boligselskabet og DAB har benyttet i denne sag.
Jan Ekstrøm er meget kritisk overfor den metode, som den daværende afdelingsbestyrelse, boligselskabet og DAB har benyttet i denne sag.
Foto: Kasper Larsen - TV ØST

 

Uenighed om ord

Vi skruer tiden lidt tilbage og starter ved det førnævnte afdelingsmøde i 2015, hvor lejerne snakkede om badeværelserne. Her fremgår det af dagsordenen, at ”afdelingsbestyrelsen indstiller igangsætning af projekt omkring renovering af badeværelser”. Og i det efterfølgende referat står der, at:

- Forslaget er godkendt. Det blev foreslået at nedsætte et udvalg, der arbejder videre med projektet.

Artiklen fortsætter under billederne. 

Beboerne i Smedeparken i Sorø endte med at stemme badeværelsesprojektet ned.
Beboerne i Smedeparken i Sorø endte med at stemme badeværelsesprojektet ned.
Foto: Kasper Larsen - TV ØST
 
 
Foto: Kasper Larsen - TV ØST

Lejerne og Sorø Boligselskab er uenige om, hvad der ligger i dén sætning. For boligselskabet mener, at lejerne her gav afdelingsbestyrelsen og selskabet bemyndigelse til at finde, udvælge og betale en rådgiver til at udarbejde rammerne for badeværelsesprojektet, mens lejerne mener, at de blot gav tilladelse til at indhente tilbud på rådgivningsbistand.

Skulle have sagt stop

Ikke desto mindre kom der den 18. december 2015 et tilbud fra rådgivningskonsulenten PPS Consult på projektet, og den 29. december blev der afholdt et ekstraordinært møde for afdelingsbestyrelsen. Det vil altså sige, at der blev holdt et møde uden de resterende lejere og uden det byggeudvalg, som lejerne har været med til at nedsætte. I referatet står der blot, at mødet blev afholdt hos Gert Hansen, der på daværende tidspunkt var formand for afdelingsbestyrelsen, og som i dag er formand for hele Sorø Boligselskab.

quote Hvis vi som beboere stiller spørgsmål, så får vi ikke svar

Bent Christoffersen, Sorø

- Afdelingsbestyrelsen har besluttet i samarbejde med DAB (selskabet, der administrerer Sorø Boligselskab, red.) at antage PPS Consult som rådgiver, står der desuden i referatet.

Her mener Jan Ekstrøm, at afdelingsbestyrelsen skulle have trukket bremsen.

- Når rådgiveren giver et tilbud, så må man som formand være så fornuftig at sige, at det er nogle penge, som lejerne skal betale. Er de villige til at betale for det? Så burde man have holdt et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor lejerne kunne beslutte, om de ville bruge penge på rådgivning, siger han.

Det er hans underbo, Bent Christoffersen, enig i. Han er generelt utilfreds med boligselskabet.

- Hvis vi som beboere stiller spørgsmål, så får vi ikke svar, siger han.

quote Der er ikke tale om et lovbrud. Der er ingen lovkrav om, at der skal fastsættes en økonomisk

Sorø Boligselskab og DAB i et brev til lejerne

Lejer: De har brudt loven

Jan Ekstrøm fortalte den 15. maj til Sjællandske, at der manglede 430.000 kroner i afdelingens regnskab, og at de var blevet brugt på rådgivning uden lejernes tilladelse. Og to dage senere indrømmede teamchef Jørgen Henriksen fra DAB over for Sjællandske, at det var en fejl, at lejerne ikke blev spurgt.

- Det har altid været et lovkrav. Det har været en turbulent periode, men konkret kan jeg ikke sige, hvorfor vi ikke har fanget det. Det burde DAB som administrator have opdaget, sagde han til avisen.

Men kort tid efter trak DAB og Sorø Boligselskab i land og sendte samtlige lejere i Sorø Boligselskabs 31 afdelinger et brev, hvor de kaldte mange af  Sjællandskes påstande for ”urigtige”.

- Der er ikke tale om et lovbrud. Der er ingen lovkrav om, at der skal fastsættes en økonomisk ramme for en indledende undersøgelse, står der blandt andet i brevet. 

Et udsnit af boligselskabets brev til lejerne.
Et udsnit af boligselskabets brev til lejerne.
Foto: Kasper Larsen - TV ØST

Boligselskab: Beboerne har selv brugt pengene

I Sorø Boligselskabs egne vedtægter står der i paragraf 17, stk 2, at ”afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingen til godkendelse, forinden disse iværksættes”.

Og det betyder ifølge formanden for Danske Boligadvokater, Jan Schøtt-Petersen, at boligselskabet skulle have mere specifikke overfor lejerne, da de satte badeværelsesprojektet i gang.

quote Det er beboerne selv, der har brugt pengene. Beboerne vedtog på afdelingsmødet, at der skulle ske en forundersøgelse

Gert Hansen, formand i Sorø Boligselskab

- Hvis arbejdsbestyrelsen vil sætte større arbejder i gang, så kræver det, at man specifikt spørger beboerne i afdelingen og får en godkendelse fra deres side, siger han.

Hverken Gert Hansen eller DABs direktør, Carina Seifert, ønsker at tale med TV ØST. De forlanger et interview over mail, hvor Gert Hansen blandt andet skriver:

- Det er beboerne selv, der har brugt pengene. Beboerne vedtog på afdelingsmødet, at der skulle ske en forundersøgelse. Afdelingsbestyrelsen er valgt på demokratisk vis af beboerne til at varetage deres interesser. 

Formanden for Danske Boligadvokater, Jan Schøtt-Petersen, mener, at lejerne skal give tilladelse, før end afdelingsbestyrelsen og boligselskabet bruger penge på større projekter.
Formanden for Danske Boligadvokater, Jan Schøtt-Petersen, mener, at lejerne skal give tilladelse, før end afdelingsbestyrelsen og boligselskabet bruger penge på større projekter.
Foto: Kasper Larsen - TV ØST

Referat adskiller sig fra i dag

Dog skriver han også, at lejerne ikke blev informeret om, hvad rådgivningsbistanden ville komme til at koste dem.

- Der blev ikke fastsat en økonomisk ramme, da beboerne vedtog at påbegynde forundersøgelserne til projektet. Beboerne bemyndiger afdelingsbestyrelsen til at varetage sagen. Der kan ikke påbegyndes renovering, hvis ikke der først er foretage de nødvendige undersøgelser, skriver Gert Hansen.

quote Hvis du nedsætter et byggeudvalg - og i den forbindelse skal afholde 400.000 i omkostninger - så må man jo spørge på forhånd og høre, om det er en udgift, der er acceptabel for beboerne

Jan Schøtt-Petersen, formand for Danske Boligadvokater

I et brev til lejerne i Smedeparken fra den 7. maj 2018 skriver en bestyrelseskonsulent fra DAB, at referatet fra både afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsesmødet i 2015 ser anderledes ud, end det ville gøre i dag.

- Referatet adskiller sig fra den måde, vi arbejder på i dag, i og med de økonomiske aspekter af projekt-opstarten ikke er beskrevet, men højest sandsynligt er blevet fremlagt mundtligt på afdelingsmødet, skriver hun.

- Det er ikke normalt

Gert Hansen og DAB har da heller ikke kunnet fremlægge skriftlig dokumentation for, at lejerne på forhånd skulle have fået at vide, hvad konsulentrådgivningen ville koste og dermed have givet grønt lys til at bruge pengene. Og at beboerne skulle have givet bemyndigelse til at bruge penge på en rådgiver, fordi de sagde ja til at indhente tilbud, er ifølge Danske Boligadvokaters formand ikke standard.

- Nej, det er ikke normalt. Det er sådan, at man må se på, hvad det er for en opgave, som man fortæller lejerne i ejendommen om, og hvad man agter at foretage sig. Hvis du nedsætter et byggeudvalg - og i den forbindelse skal afholde 400.000 i omkostninger - så må man jo spørge på forhånd og høre, om det er en udgift, der er acceptabel for beboerne, siger Jan Schøtt-Petersen.

Nu håber lejerne så, at de kan få de 430.000 kroner tilbage på deres konto. Og så mener de generelt, at formand Gert Hansen og DAB har misforstået noget.

- Sorø Boligselskab er lejerne. Det er ikke bestyrelsen, slår han fast.