¨

Afviser at kunne hjælpe epilepsipatienter

Foto: TV ØST

Der skulle være 7 steder i landet, hvor udviklingshæmmede epileptikere kan søge alternative behandling, når Filadelfia lukker sin afdeling for disse særlige patienter. Det sagde sundhedsministeren i går. Men det bliver afvist af de udpegede hospitaler.

I går pegede Sundhedsminister Astrid Krag (SF) på 7 forskellige steder i landet, hvor udviklingshæmmede epileptikere kan få specialiseret behandling for sin sygdom.

De patienter, der i dag bliver behandlet på Havehuset på Filadelfia er en gruppe af patienter, der er svær at medicinere og få anfaldsfri. De har i gennemsnit over 30 indlæggelsesdage ad gangen, hvor de bliver videoovervåget mens de sover, således at personalet kan holde opsyn med deres anfald døgnet rundt. Patienterne har ofte ikke noget sprog, og mange er også udadreagerende og svære at håndtere.

Astrid Krag (SF) var blevet bedt om at svare på, om der findes mindst lige så specialiserede alternativer for epilepsipatienterne på de offentlige sygehuse, herunder specialiserede alternativer til voksne med epilepsi og fysisk og / eller psykisk udviklingshæmmede, som der findes i dag på epilepsihospitalet Filadelfia.

I følge sundhedsministeren er der 7 steder i landet, der kan levere den alternative behandling. Disse 7 steder har TV2 Øst ringet til i dag. Og her afviser ledende overlæger at kunne hjælpe denne gruppe af patienter:

- Der er ikke nogen mulighed for, at disse patienter kan rummes på et almindeligt sengeafsnit, siger Vaiva Petrenaite, der er afdelingslæge på Glostrup Hospital og ansvarlig for de udviklingshæmmede epileptikere. - Det betyder, at vi må tage dem ind ambulant, vi kan ikke længere indlægge dem, heller ikke hvis deres epilepsi løber løbsk. Der er i så fald ikke nogen steder, der kan tage dem ind, hverken på sjælland eller i jylland, siger Vaiva Petrenaite.

Den samme melding lyder fra Århus Universitetshospital:

- Der er en mindre undergruppe af patienter med fysisk-psykisk handicap med svær epilepsi, som har behov for en tilknytning til Epilepsihospitalet. Vi har ikke den ekspertise. Vi kan vurdere patienter i et ambulant forløb, og vi kan vurdere dem rent lægeligt og udredningsmæssigt, men alle de andre redskaber, som de har på Filadelfia, dem har vi ikke, siger Per Sidenius, ledende overlæge på Neurologisk afdeling på Århus Universitetshospital i dag til TV2 Øst.

 

Heller ikke Odense Universitetshospital eller Rigshospitalet mener at de kan tilbyde denne gruppe af patienter et behandlingsforløb, der matcher det, Filadelfia tilbyder i dag.

03:45 Luk video

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App