Ældreråd i Sorø bekymret over spareforslag

Onsdag skal byrådet i Sorø tage stilling til, om der skal spares 85 mio. kr. på Ældre- Sundhed- og Handicapområdet. Kommunens ældreråd er stærkt bekymret over besparelserne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det, politikerne kalder Projekt "Ny Service i Sorø Kommune", kalder Ældrerådet for "Ingen Service i Sorø Kommune".

Sådan lyder det i det høringssvar, kommunens ældreråd har indsendt til de besparelser, byrådet skal tage stilling til onsdag.

- Der var ellers opbygget en fornuftig ældreomsorg her i kommunen, men med de her forslag, er situationen en helt anden, siger formanden for Ældrerådet, Kurt Berg.

Dagtilbud til demente forsvinder

Han nævner bl.a. forslaget om at lukke et dagtilbud for demente på Lyngen Plejeboliger.

- Det går jo ud over de pårørende, som kan få lidt frihed, når den demente bruger det her dagtilbud, siger Kurt Berg.

Læs også: Politikere i Sorø vil skære 85 mio. på pleje til ædre og syge

Et andet forslag går på at spare mange af nattevagterne væk.

På tre plejehjem skal antallet af nattevagter reduceres fra 6 til 4. Det viil betyde, at der kun skal være én nattevagt på arbejde hvert sted og én såkaldt flyver.

- Jeg synes, det er lige før, det er uforsvarligt, siger Kurt Berg.

Han fortæller, at politikerne har holdt sig inden for lovens grænser i spareforslagene, men i forhold til nattevagterne mener han, det er et uforsvarligt arbejdsmiljø, de ansatte bliver udsat for.

- Der kan jo ske meget i løbet af sådan en nat, siger ældrerådsformanden.